Ktl-icon-tai-lieu

Năm cách giúp trẻ phát triển EQ

Được đăng lên bởi Linhngoc Ha
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5 cách huấn luyện phát triển trí tuệ cảm xúc cho trẻ em
Trí tuệ cảm xúc là gì? nó có vai trò gì và có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển tư duy
của trẻ? Liệu trí tuệ cảm xúc có thực sự giúp ích cho sự thành công của trẻ trong tương lai ?
Làm thế nào để giúp trẻ phát triển trí tuệ cảm xúc ?
Xã hội càng phát triển, khoa học kỹ thuật công nghệ càng phát triển, con người - kể từ tuổi ấu thơ - sống
trong môi trường vô cảm (máy tính, điện thoại…), làm tàn lụi đi những xúc cảm tích cực hết sức cần
thiết cho sự phát triển cá nhân và xã hội; Nhiều hiện tượng tiêu cực trong đời sống cá nhân và xã hội gia
tăng đến mức báo động mà nguyên nhân chủ yếu là để cho những xúc cảm tiêu cực phát triển không bị
chế ngự…ngay từ tuổi thơ. Các nghiên cứu về sự phát triển nhân cách trẻ em, đều cho rằng tuổi thơ là
giai đoạn tối ưu để phát triển xúc cảm, phát triển các quan hệ gắn bó, là nền tảng để hình thành nhân
cách có khả năng thấu cảm, vị tha, luôn quan tâm đến người khác. Ít quan tâm hoặc giáo dục cảm xúc
không đúng cách…sẽ để lại những hậu quả… không thể nào bù đắp được. Nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc
càng sớm, đúng phương pháp, phù hợp với lứa tuổi, đặc điểm cá tính của trẻ, càng có nhiều cơ hội giúp
trẻ thành công học đường và thành công trong cuộc sống.
Thực tế cuộc sống hàng ngày luôn đặt ra những câu hỏi như: tại sao nhiều học sinh thông minh, có chỉ
số IQ rất cao nhưng lại không thành công trong cuộc sống? Tại sao nhiều nhà sáng chế, sáng tác lớn
không tạo được cuộc sống hạnh phúc tương xứng? Tại sao trước một thử thách cuộc sống người này
vượt qua được để đi lên, còn người kia lại thất bại, thậm chí gục ngã ? Tại sao đều là những người thông
minh, sáng tạo hoạt động trong cùng một hoàn cảnh xã hội nhưng người này được mọi người ưa thích,
còn người kia lại không được tin cậy, thậm chí không thể hợp tác ?… Nguyên nhân sự khác biệt ở đây
chính là những năng lực thuộc về trí tuệ cảm xúc (biểu thị bằng chỉ số EQ). Đó là năng lực nhận biết,
bày tỏ xúc cảm, hoà xúc cảm vào suy nghĩ, để hiểu, suy luận về xúc cảm và để điều khiển, kiểm soát xúc
cảm của mình và của người khác (Salovey & Mayer, 1997).
Theo Daniel Goleman, có hai hình thức khác nhau của trí tuệ là trí tuệ lý trí và trí tuệ cảm xúc
(Goleman, 1995). Cả hai thứ trí tuệ này cùng quyết định cách con người hướng dẫn cuộc sống của mình
như thế nào, trong đó trí tuệ cảm xúc (EQ) cũng quan trọng như trí thông minh (IQ). Ông cho rằng,
không có trí tuệ cảm xúc thì trí thông minh không hoạt động hiệu quả. Các nghiên cứu về...
5 cách huấn luyện phát triển trí tuệ cảm xúc cho trẻ em
Trí tuệ cảm xúc là gì? nó có vai trò gì và có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển tư duy
của trẻ? Liệu trí tuệ cảm xúc có thực sự giúp ích cho sự thành công của trẻ trong tương lai ?
Làm thế nào để giúp trẻ phát triển trí tuệ cảm xúc ?
Xã hội càng phát triển, khoa học kỹ thuật công nghệ càng phát triển, con người - kể từ tuổi ấu thơ - sống
trong môi trường cảm (máy tính, điện thoại…), làm tàn lụi đi những xúc cảm tích cực hết sức cần
thiết cho sự phát triển cá nhân và xã hội; Nhiều hiện tượng tiêu cực trong đời sống cá nhân và xã hội gia
tăng đến mứco động nguyên nhân chủ yếu để cho những xúc cảm tiêu cực phát triển không bị
chế ngự…ngay từ tuổi thơ. Các nghiên cứu về s phát triển nhân cách trẻ em, đều cho rằng tuổi thơ
giai đoạn tối ưu để phát triển xúc cảm, phát triển các quan hệ gắn bó, nền tảng để hình thành nhân
cách khả năng thấu cảm, vị tha, luôn quan tâm đến người khác. Ít quan tâm hoặc giáo dục cảm xúc
không đúng cách…sẽ để lại những hậu quả… không thể nào đắp được. Nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc
càng sớm, đúng phương pháp, phù hợp với lứa tuổi, đặc điểm tính của trẻ, càng nhiều hội giúp
trẻ thành công học đường và thành công trong cuộc sống.
Thực tế cuộc sống hàng ngày luôn đặt ra những câu hỏi như: tại sao nhiều học sinh thông minh, chỉ
số IQ rất cao nhưng lại không thành công trong cuộc sống? Tại sao nhiều nhà sáng chế, sáng tác lớn
không tạo được cuộc sống hạnh phúc tương xứng? Tại sao trước một thử thách cuộc sống người này
vượt qua được để đi lên, còn người kia lại thất bại, thậm chí gục ngã ? Tại sao đều là những người thông
minh, sáng tạo hoạt động trong cùng một hoàn cảnh hội nhưng người này được mọi người ưa thích,
còn người kia lại không được tin cậy, thậm chí không thể hợp c ?… Nguyên nhân sự khác biệt đây
chính những năng lực thuộc về trí tuệ cảm xúc (biểu thị bằng chỉ số EQ). Đó năng lực nhận biết,
bày tỏ xúc cảm, hoà xúc cảm vào suy nghĩ, để hiểu, suy luận về xúc cảmđể điều khiển, kiểm soát xúc
cảm của mình và của người khác (Salovey & Mayer, 1997).
Theo Daniel Goleman, hai hình thức khác nhau của trí tuệ trí tuệ trí trí tuệ cảm xúc
(Goleman, 1995). Cả hai thứ trí tuệ này cùng quyết định cách con người hướng dẫn cuộc sống của mình
như thế nào, trong đó trí tuệ cảm xúc (EQ) cũng quan trọng như trí thông minh (IQ). Ông cho rằng,
không trí tuệ cảm xúc thì trí thông minh không hoạt động hiệu quả. Các nghiên cứu về sinh thần
kinh cho thấy sự tương tác hỗ trợ/ngăn cản lẫn nhau của hệ thống rìa, vỏ não mới, hạnh nhân các
thuỳ trán trước, nghĩa mỗi hệ thống một tác nhân riêng biệt của đời sống tinh thần. Daniel
Goleman cho rằng khuôn mẫu trước đây lấy việc lý trí thoát khỏi xúc cảm làm điềutưởng, còn khuôn
mẫu mới ngày nay đòi hỏi chúng ta phải hoà hợp được cái đầu trí trái tim xúc cảm với nhau. Để
làm được điều này, con người phải được giáo dục nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc ngay từ tuổi từ ấu thơ, phải
được học cách làm cho c cảm của nh được trí tuệ hoá. Daniel Goleman cũng dự báo rằng trí tuệ
cảm xúc là loại trí tuệ góp phần quyết định sự thành bại của đời người nhiều hơn trí thông minh, dễ thay
đổi hơn và biên độ thay đổi cũng rộng hơn trí thông minh.
Thực tế cho thấy chỉ số IQ cao không bảo đảm cho một tương lai tốt đẹp, không bảo đảm hạnh phúc
trong cuộc đời, nếu như không những nét tínhch phù hợp, những xúc cảm thông minh. Đời sống
cảm xúc là một lĩnh vực đòi hỏi mỗi người phải có khả năng nhận biết, thấu hiểu, biết hoà xúc cảm vào ý
nghĩ để tích cực hoá duy, đồng thời phải biết kiểm soát điều khiển xúc cảm của mình của người
khác. Những ai các khả năng này dễ thành công trong cuộc đời, trong khi một người khác IQ
tương đương nhưng thiếu hụt các khả năng này sẽ dễ dàng gặp thất bại. Trí tucảm xúc thật sự loại
siêu trí tuệ, siêu năng lực, bởi quyết định việc một nhân khai thác được những lợi thế của
1
Năm cách giúp trẻ phát triển EQ - Trang 2
Năm cách giúp trẻ phát triển EQ - Người đăng: Linhngoc Ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Năm cách giúp trẻ phát triển EQ 9 10 862