Ktl-icon-tai-lieu

NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO VIỆC BIÊN SOẠN, GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THPT

Được đăng lên bởi Dang Quyet
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 5078 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ
KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ


TÀI LIỆU TẬP HUẤN
NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀO VIỆC BIÊN SOẠN, GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Ở TRƯỜNG THPT

CN. NGUYỄN VĂN QUANG

Sử dụng eXe (eLearning XHTML editor)

Huế, 02/2009

2

Tác giả: Nguyễn Văn Quang

Sử dụng eXe (eLearning XHTML editor)

Sử dụng
eXe
eLearning
XHTML
editor
Công cụ biên soạn và
đóng gói bài giảng eLearning

3

Tác giả: Nguyễn Văn Quang

Sử dụng eXe (eLearning XHTML editor)

A. Phần mềm eXe e-Learning
Giới thiệu eXe
Chương trình eLearning XHTML editor (eXe) là công cụ soạn thảo trên
nền tảng Web, hỗ trợ cho giáo viên, học sinh trong các trường học trong việc thiết
kế, phát triển và xuất bản tài liệu học tập và giảng dạy mà không cần có kiến thức
căn bản về HTML, XML hay những chương trình soạn thảo phức tạp
Web là một môi trường giáo dục thuận lợi vì nó mang lại cho người dạy và
người học các khả năng tương tác và truyền thông. Tuy nhiên, tình hình thực tế là
không nhiều giáo viên có đủ các kỹ năng tự thiết kế các trang Web, do đó phụ
thuộc nhiều vào các kỹ thuật viên và những nhà phát triển Web nếu muốn đưa nội
dung giảng day lên mạng. Chương trình eXe ra đời nhằm mục tiêu giúp vượt qua
các khó khăn như :
• Hầu hết phần mềm làm Web theo kỹ thuật truyền thống đều không
chú trọng vào việc thiết kế riêng cho các nội dung giáo dục. Kết quả
là giáo viên và nhà trường thường không ưng ý khi sử dụng các phần
mềm này đề xuất bản bài giảng. eXe cung cấp các công cụ thích hợp
và dễ sử dụng với mọi người, qua đó khuyến khích giáo viên tích
cực soạn giảng và xuất bản bài giảng lên Internet.
• Hiện nay, các hệ thống quản lý học tập (LMS : learning management
system) chưa có các công cụ soạn thảo nội dung đa dạng (so vói các
phần mềm chuyên làm Web) . eXe là một công cụ soạn thảo và đóng
gói theo các tiêu chuẩn của E-learning, có khả năng import vào bất
cứ LMS nào.
• Hầu hết các hệ thống quản lý học tập trên Web sử dụng mô hình
Web server, đòi hỏi người dùng phải kết nối vào Internet khi làm
việc. Điều này đặc biệt gây khó cho những người không có điều kiện
online với băng thông rộng. Sử dụng eXe sẽ tránh được khó khăn
này. Người dùng có thể làm việc offline, sau đó xuất bản lên LMS
khi kết nối.
• Các khả năng soạn thảo trực quan trên LMS thường bị giới hạn. eXe
chú trọng giúp cho người soạn thảo hình dung rõ nội dung bài giảng
sẽ được thể hiện như thế nào trên các trình duyệt ngay trong lúc soạn
thảo.
4

Tác giả: Nguyễn Văn Quang

Sử dụng eXe (eLearning XHTML ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ
KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
TÀI LIỆU TẬP HUẤN
NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀO VIỆC BIÊN SOẠN, GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Ở TRƯỜNG THPT
CN. NGUYỄN VĂN QUANG
NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO VIỆC BIÊN SOẠN, GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO VIỆC BIÊN SOẠN, GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THPT - Người đăng: Dang Quyet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO VIỆC BIÊN SOẠN, GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THPT 9 10 798