Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao nhận thức của học sinh về vấn đề ô nhiễm môi trường gắn với việc giảng dạy Sinh thái học trong trường THPT

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1112 lần   |   Lượt tải: 4 lần
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay trên thế giới, ô nhiễm môi trường đang trở thành một đề tài nóng
bỏng, một vấn đề thảo luận của nhiều hội thảo quốc tế. Các tác động của con
người đã xâm hại rất lớn đến sự sống trên Trái đất. Vấn đề đặt ra trong bối cảnh
đó là: làm thế nào để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi
trường? Nói cách khác, làm thế nào để sự phát triển kinh tế phải gắn liền
với việc bảo vệ môi trường?
Trong chương trình sinh học THPT có một vài bài đề cập đến tình hình ô
nhiễm môi trường (chương III - Phần Sinh thái học - lớp 11 cũ - từ Đ.11 
Đ.14). Tuy nhiên những nội dung này mang tính khái quát chung và không gắn

với thực tế đời sống một cách thiết thực. Qua một số năm giảng dạy về Sinh
thái học, tôi luôn băn khoăn làm thế nào để học sinh vừa học được cái kiến thức
cơ bản theo SGK vừa vận dụng kiến thức vào tình hình môi trường thực tế ở
địa phương. Vì vậy, mỗi năm học tôi thường cho học sinh nghiên cứu tình
hình ô nhiễm môi trường và đề ra những biện pháp để hạn chế ô nhiễm môi
trường liên quan đến một mặt nào đó, chẳng hạn: vấn đề ô nhiễm môi trường
do túi nilon, rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp ... Bằng sự hướng dẫn của
thầy, cô và lòng nhiệt tình, yêu khoa học, thích khám phá tìm hiểu của học sinh,
các đề tài nhỏ do giáo viên đưa ra là một công trình tập thể của toàn thể học
sinh. Sau khi nhận các bản thu hoạch từ mỗi học sinh, giáo viên tổng hợp lại và
xây dựng thành một chuyên đề, phổ biến trở lại học sinh. Với việc làm như
vậy, chúng tôi đã thổi vào các em sự yêu thích môn học, có ý thức về việc bảo
vệ môi trường.
Sự ô nhiễm môi trường do rất nhiều yếu tố gây nên, nó tác động sâu sắc
đến cuộc sống và sinh hoạt của con người. Ở một số vùng nông thôn Hải
Dương hiện nay, phong trào chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi lợn rất phát triển.
Bên cạnh việc phát triển kinh tế nông hộ thì nó cúng gây ra những tác động rất
lớn đến môi trường. Chất thải chăn nuôi đã trở thành một vấn đề nan giải, một
bài toán khó cho nhiều nhà khoa học, nhiều cơ quan chức năng và đông đảo
1

những người quan tâm đến vấn đề môi trường. Vì vậy đây là một trong những
đề tài mà tôi cùng các bạn đồng nghiệp muốn các em quan tâm tìm hiểu và đề
ra những biện pháp khắc phục, hạn chế những mặt tiêu cực do chất thải chăn
nuôi gây ra. Thật ngạc nhiên đây lại trở thành một đề tài được Ban giám hiệu
nhà trường rất khuyến khích đồng thời thu hút sự tham gia của đông đảo học
sinh.
Trong khuôn khổ hạn hẹp của chuyên đề, những vấn đề được nêu ra,
những ý kiến xây dựng và...
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay trên thế giới, ô nhiễm môi trường đang trở thành một đề tài nóng
bỏng, một vấn đ thảo luận của nhiều hội thảo quốc tế. Các tác động của con
người đã xâm hại rất lớn đến sự sống trên Trái đất. Vấn đề đặt ra trong bối cảnh
đó là: làm thế nào để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi
trường? Nói cách khác, làm thế nào để sự phát triển kinh tế phải gắn liền
với việc bảo vệ môi trường?
Trong chương trình sinh học THPT một vài i đề cập đến tình hình ô
nhiễm môi trường (chương III - Phần Sinh thái học - lớp 11 - từ Đ.11
Đ.14). Tuy nhiên những nội dung này mang tính khái quát chung không gắn
với thực tế đời sống một cách thiết thực. Qua một số năm giảng dạy về Sinh
thái học, tôi luôn băn khoăn làm thế nào để học sinh vừa học được cái kiến thức
bản theo SGK vừa vận dụng kiến thức vào tình hình môi trường thực tế
địa phương. vậy, mỗi năm học tôi thường cho học sinh nghiên cứu nh
hình ô nhiễm môi trường đề ra những biện pháp để hạn chế ô nhiễm môi
trường liên quan đến một mặt nào đó, chẳng hạn: vấn đề ô nhiễm môi trường
do túi nilon, rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp ... Bằng sự hướng dẫn của
thầy, cô và lòng nhiệt tình, yêu khoa học, thích khám phá tìm hiểu của học sinh,
các đề tài nhỏ do giáo viên đưa ra một công trình tập thể của toàn thể học
sinh. Sau khi nhận các bản thu hoạch từ mỗi học sinh, giáo viên tổng hợp lại và
xây dựng thành một chuyên đề, phổ biến trở lại học sinh. Với việc làm như
vậy, chúng i đã thổi vào các em sự yêu thích môn học, ý thức về việc bảo
vệ môi trường.
Sự ô nhiễm môi trường do rất nhiều yếu tố gây nên, tác động sâu sắc
đến cuộc sống sinh hoạt của con người. một số vùng nông thôn Hải
Dương hiện nay, phong trào chăn nuôi, đặc biệt chăn nuôi lợn rất phát triển.
Bên cạnh việc phát triển kinh tế nông hộ thì cúng gây ra những tác động rất
lớn đến môi trường. Chất thải chăn nuôi đã trở thành một vấn đề nan giải, một
bài toán khó cho nhiều nhà khoa học, nhiều quan chức năng đông đảo
1
Nâng cao nhận thức của học sinh về vấn đề ô nhiễm môi trường gắn với việc giảng dạy Sinh thái học trong trường THPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao nhận thức của học sinh về vấn đề ô nhiễm môi trường gắn với việc giảng dạy Sinh thái học trong trường THPT - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Nâng cao nhận thức của học sinh về vấn đề ô nhiễm môi trường gắn với việc giảng dạy Sinh thái học trong trường THPT 9 10 254