Ktl-icon-tai-lieu

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI GVDG NĂM 2013

Được đăng lên bởi bdvh61malo
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ CÂU HỎI CHUẨN BỊ CHO THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH 2013
( ĐÁP ÁN ĐÚNG ĐƯỢC TÔ ĐẬM VÀ CHỮ NGHIÊNG )

Câu 1: Trường trung học có các loại hình sau:
A/- Công lập và bán công

B/- Công lập, bán công và dân lập

C/- Công lập và tư thục

D/- Công lập, bán công ,dân lập và tư thục

Câu 2: Theo quy định hiện hành, khi tiến hành kiểm tra đánh giá, ra đề thi giáo viên căn cứ chủ yếu vào :
A/- Sách giáo khoa và sách bài tập

B/- Sách giáo khoa và sách giáo viên

C/- Sách giáo khoa

D/- Chuẩn kiến thức, kỷ năng của chương trình

Câu 3: Tháng an toàn giao thông quốc gia hàng năm được tổ chức vào ?
A/- Tháng 8

B/- tháng 9

C/- tháng 10

D/- Tháng 11

Câu 4: Căn cứ vào quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. Tiêu chuẩn 3 : chất lượng giáo dục quy
định về tỉ lệ học sinh bỏ học hằng năm không vượt quá :
A/-

1%

B/-

2%

C/-

3%

D/-

4%

Câu 5: Theo quy định hiện hành, để đủ điều kiện lên lớp, ngoài việc đạt các yêu cầu về hạnh kiểm và học lực, học
sinh được phép nghỉ học ( có phép và không phép ) tối đa là bao nhiêu ngày ?
A/- 20 ngày

B/- 30 ngày

C/- 40 ngày

D/- 45 ngày

Câu 6: Phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do bộ giáo dục và đào tạo phát
động vào năm nào ?
A/- 2006 – 2007

B/- 2007 – 2008

C/- 2008-2009

D/- 2009 – 2010

Câu 7: Phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có bao nhiêu nội dung ?
A/-

4

B/-

5

C/-

6

D/-

7

Câu 8: Phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được tiến hành đến năm :
A/- 2013

B/- 2012

C/- 2011

D/- 2010

Câu 9: Chủ đề : “ Đổi mới công tác quản lý và tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo
dục của năm học:
A/- 2007 – 2008
B/- 2008 – 2009
C/- 2009-2010
D/- 2010 – 2011
Câu 10: Theo điều lệ trường THCS, Trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học : tổng diện tích mặt bằng
của trường đối với khu vực nông thôn, tính theo đầu học sinh của trường ít nhất phải đạt :
A/- từ 6m2 trở lên
10m2 trở lên

B/- từ 7m2 trở lên

C/- từ 8m2 trở lên

D/- từ

Câu 11: Theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên THPT có bao nhiêu tiêu chuẩn ?
A/-

4

B/-

5

C/- 6

D/-

7

Câu 12: Theo quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn được tiến hành theo các bước :
A/- GV tự đánh giá xếp loại

B/- Hiệu trưởng đánh giá xếp loại GV;

C/- Tổ Chuyên môn đánh giá xếp loại

D/- Tất cả các bước trên

Câu 13: Theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, tiêu chuẩn 3 : năng lực dạy học có bao nhi...
MỘT SỐ CÂU HỎI CHUẨN BỊ CHO THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH 2013
( ĐÁP ÁN ĐÚNG ĐƯỢC TÔ ĐẬM VÀ CHỮ NGHIÊNG )
Câu 1: Trường trung học có các loại hình sau:
A/- Công lập và bán công B/- Công lập, bán công và dân lập
C/- Công lập và tư thục D/- Công lập, bán công ,dân lập và tư thục
Câu 2: Theo quy định hiện hành, khi tiến hành kiểm tra đánh giá, ra đề thi giáo viên căn cứ chủ yếu vào :
A/- Sách giáo khoa và sách bài tập B/- Sách giáo khoa và sách giáo viên
C/- Sách giáo khoa D/- Chuẩn kiến thức, kỷ năng của chương trình
Câu 3: Tháng an toàn giao thông quốc gia hàng năm được tổ chức vào ?
A/- Tháng 8 B/- tháng 9 C/- tháng 10 D/- Tháng 11
Câu 4: Căn cứ vào quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. Tiêu chuẩn 3 : chất lượng giáo dục quy
định về tỉ lệ học sinh bỏ học hằng năm không vượt quá :
A/- 1% B/- 2% C/- 3% D/- 4%
Câu 5: Theo quy định hiện hành, để đủ điều kiện lên lớp, ngoài việc đạt các yêu cầu về hạnh kiểm và học lực, học
sinh được phép nghỉ học ( có phép và không phép ) tối đa là bao nhiêu ngày ?
A/- 20 ngày B/- 30 ngày C/- 40 ngày D/- 45 ngày
Câu 6: Phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do bộ giáo dục và đào tạo phát
động vào năm nào ?
A/- 2006 – 2007 B/- 2007 – 2008 C/- 2008-2009 D/- 2009 – 2010
Câu 7: Phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có bao nhiêu nội dung ?
A/- 4 B/- 5 C/- 6 D/- 7
Câu 8: Phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được tiến hành đến năm :
A/- 2013 B/- 2012 C/- 2011 D/- 2010
Câu 9: Chủ đề : “ Đổi mới công tác quản lý và tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo
dục của năm học: A/- 2007 – 2008 B/- 2008 – 2009 C/- 2009-2010 D/- 2010 – 2011
Câu 10: Theo điều lệ trường THCS, Trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học : tổng diện tích mặt bằng
của trường đối với khu vực nông thôn, tính theo đầu học sinh của trường ít nhất phải đạt :
A/- từ 6m2 trở lên B/- từ 7m2 trở lên C/- từ 8m2 trở lên D/- từ
10m2 trở lên
Câu 11: Theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên THPT có bao nhiêu tiêu chuẩn ?
A/- 4 B/- 5 C/- 6 D/- 7
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI GVDG NĂM 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI GVDG NĂM 2013 - Người đăng: bdvh61malo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI GVDG NĂM 2013 9 10 329