Ktl-icon-tai-lieu

ngành động vật nửa dây sống

Được đăng lên bởi ChYt MiCe
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1259 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
3/27/2014
TS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com

2
3/27/2014
TS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com

HỆ THỐNG PHÂN LOẠI
• Loài: Sun dải Balanoglossus carnosus (Willey, 1899)
• Synonym: Ptychodera carmosa Willey, 1899
• Giống: Sun dải Balanoglossus Delle Chiaje, 1829
• Họ: Ptychoderidae
• Bộ: chưa xác định (Unidentified - Not assigned)
• Lớp: Mang ruột Enteropneusta
• Ngành: Nửa dây sống Hemichordata
• Giới: Động vật Animalia

3
3/27/2014
TS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com

Sun dải Balanoglossus carnosus (Willey,
1899) có những đặc điểm chung nào?
5 phút (nhóm)

4
3/27/2014
TS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com

> 70
loài.

Thân
mềm.

Di
chuyển
ít.

Đào
hang,
bám
đáy
biển.

Tập
đoàn
(ít).

5
3/27/2014
TS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com

Hình
giun.

70 - 150
cm.

Vòi, cổ,
thân.

3 đôi túi
thể
xoang
(vòi, cổ,
thân).

6
3/27/2014
TS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com

Xoang vòi có cấu tạo và chức năng gì?
Lỗ nhỏ thông ngoài.

Xoang hút nước vào.

Vòi phồng, cứng.

Đào lỗ trong bùn, cát.
7
3/27/2014
TS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com

Vòi có cấu tạo và chức năng gì?
Ngắn / dài:
tùy loài

Cơ quan đào bới

Vòi
Vận động, kiếm
thức ăn

Nhiều tiêm mao
rung động  nước
đưa thức ăn tới
miệng.

8
TS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com

• ≈ bao biểu mô cơ (giun).
• ≠ da có tuyến tiết chất dính, kết cát  1 ống
bao quanh cơ thể  bảo vệ khi đào hang
sống trong cát.

9
3/27/2014
TS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com

10
3/27/2014
TS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com

• 1 nếp ngắn ở gốc vòi.
• Hình thành từ ruột (lá
phôi trong).
• Chưa là trục để giữ
ổn định cơ thể.
• Chưa phát triển đầy
đủ  mầm mống dây
sống chính thức.

TS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com

12
3/27/2014
TS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com

Miệng ở
bụng,
chỗ gốc
vòi

Hậu
môn ở
cuối
thân
Thành trong ruột có
rãnh nội tiêm ...
TS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM - 0982 399 008 - tongxuantam@yahoo.com
3/27/2014
1
ngành động vật nửa dây sống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngành động vật nửa dây sống - Người đăng: ChYt MiCe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
ngành động vật nửa dây sống 9 10 427