Ktl-icon-tai-lieu

Nghị luận tư tưởng đạo lý : vai trò của thời gian

Được đăng lên bởi leminhvu1403
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề bài: vai trò của thời gian.
Bài làm:
Vàng có giá nhưng thời gian là vô giá. Như chúng ta đã biết thời gian không bao giờ ngừng
trôi và cũng không bao giờ trở lại. Vì thế, trong cuộc sống của mỗi người, thời gian là vô cùng
đáng quý, vàng bạc châu báu có thể mua được nhưng thời gian lại không thể mua được. Thế mới
biết thời gian có giá trị như thế nào. Thời gian là sự sống. Một người bệnh nặng nếu kịp thời
chữa trị thì sống, không kịp thì chết. Thời gian là chiến thắng. Trong một trận chiến nếu biết
chớp thời cơ đánh đối phương đúng lúc thì thắng, không biết chớp lấy cơ hội thì thua. Thời gian
là tiền. Trong kinh doanh sản xuất hàng hóa, đúng lúc thì lãi, không đúng lúc thì lỗ.Thời gian là
sức mạnh.Nếu biết tận dụng thời gian làm những việc tốt cho cá nhân, cho xã hội sẽ tạo nên sức
mạnh cho bản thân. Phải thường xuyên học tập, trau dồi tri thức thì sẽ giỏi còn nếu lười biếng,
lãng phí thời gian vào những việc vô bổ thì sẽ trở thành người không có kiến thức, không có kĩ
năng, trở thành người kém cỏi, lạc hậu. Bỏ phí thời gian là có hại, dù bạn có hối tiếc thì tất cả đã
không kịp. Tuy nhiên trong cuộc sống không phải ai cũng biết quý trọng thời gian, lãng phí thời
gian, để những năm tháng tuổi trẻ của mình sống hoài sống phí, lãng phí vào những việc làm vô
bổ như chơi game online, đi học muộn, đàn đúm với bạn bè, quên việc học tập. Vì thế, chúng ta
là thế hệ trẻ, là những chủ nhân tương lai của đất nước cần phải biết sử dụng thời gian hợp lý để
cuộc đời của mỗi người sống thật có ích, thật có ý nghĩa cho cuộc đời chung.

...
Đề bài: vai trò của thời gian.
Bài làm:
Vàng có giá nhưng thời gian là vô giá. Như chúng ta đã biết thời gian không bao giờ ngừng
trôi và cũng không bao giờ trở lại. Vì thế, trong cuộc sống của mỗi người, thời gian là vô cùng
đáng quý, vàng bạc châu báu có thể mua được nhưng thời gian lại không thể mua được. Thế mới
biết thời gian có giá trị như thế nào. Thời gian là sự sống. Một người bệnh nặng nếu kịp thời
chữa trị thì sống, không kịp thì chết. Thời gian là chiến thắng. Trong một trận chiến nếu biết
chớp thời cơ đánh đối phương đúng lúc thì thắng, không biết chớp lấy cơ hội thì thua. Thời gian
là tiền. Trong kinh doanh sản xuất hàng hóa, đúng lúc thì lãi, không đúng lúc thì lỗ.Thời gian là
sức mạnh.Nếu biết tận dụng thời gian làm những việc tốt cho cá nhân, cho xã hội sẽ tạo nên sức
mạnh cho bản thân. Phải thường xuyên học tập, trau dồi tri thức thì sẽ giỏi còn nếu lười biếng,
lãng phí thời gian vào những việc vô bổ thì sẽ trở thành người không có kiến thức, không có kĩ
năng, trở thành người kém cỏi, lạc hậu. Bỏ phí thời gian là có hại, dù bạn có hối tiếc thì tất cả đã
không kịp. Tuy nhiên trong cuộc sống không phải ai cũng biết quý trọng thời gian, lãng phí thời
gian, để những năm tháng tuổi trẻ của mình sống hoài sống phí, lãng phí vào những việc làm vô
bổ như chơi game online, đi học muộn, đàn đúm với bạn bè, quên việc học tập. Vì thế, chúng ta
là thế hệ trẻ, là những chủ nhân tương lai của đất nước cần phải biết sử dụng thời gian hợp lý để
cuộc đời của mỗi người sống thật có ích, thật có ý nghĩa cho cuộc đời chung.
Nghị luận tư tưởng đạo lý : vai trò của thời gian - Người đăng: leminhvu1403
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nghị luận tư tưởng đạo lý : vai trò của thời gian 9 10 278