Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu đánh giá chất lượng giảng dạy đại học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 1309 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

_________________________

TRẦN THỊ TÚ ANH

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC TẠI
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Chuyên ngành: Đo lường và Đánh giá trong giáo dục
Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Xuân Thanh

Hà Nội - 2008
1

LỜI CẢM ƠN
Trước hết, tác giả muốn nói lời đặc biệt cảm ơn đến TS.Phạm Xuân Thanh,
Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Việt Nam. Nhờ
có sự hướng dẫn nhiệt tình và kiến thức sâu rộng của thầy, tác giả mới có thể
thực hiện luận văn một cách logic, khoa học.
Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn của mình đến TS.Đoàn Phúc Thanh, Ban
Quản lý đào tạo, Học viện Báo chí & Tuyên truyền, người đã hết sức động viên,
tạo điều kiện giúp đỡ để tác giả theo hết khoá học và có những gợi ý quý báu cho
đề tài nghiên cứu này.
Qua đây, tác giả cũng xin gửi lời trân trọng cảm ơn đến các giảng viên
tham gia giảng dạy khoá học vì đã cung cấp cho tác giả những kiến thức về
chuyên ngành Đo lường - Đánh giá trong giáo dục cũng như cách thức tiến hành
một nghiên cứu khoa học như PGS.TS Nguyễn Phương Nga, PGS.TS Lê Đức
Ngọc, PGS.TS Nguyễn Quý Thanh, PGS.TS Nguyễn Công Khanh…
Đặc biệt, tác giả xin chân thành cảm ơn PGS.TS Lê Ngọc Hùng, Học viện
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vì những ý kiến đóng góp hết sức quí giá cho đề
tài nghiên cứu.
Do hạn hẹp về mặt thời gian nên luận văn không thể tránh khỏi những hạn
chế nhất định. Kính mong các thầy cô giáo, các nhà khoa học, những người quan
tâm đến đề tài cho ý kiến đóng góp để tác giả có thể làm tốt hơn nữa trong những
nghiên cứu sau.

Tác giả

2

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN

1.

CHDCND

Cộng hoà dân chủ nhân dân

2.

ĐHQG

Đại học Quốc gia

3.

GD ĐH

Giáo dục đại học

4.

GV

5.

HVBC-TT

6.

INQHE

7.

SV

8.

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

9.

WTO

Tổ chức thương mại thế giới

Giảng viên
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế
Sinh viên

3

LỜI CAM ĐOAN CỦA TÁC GIẢ
Tôi xin cam đoan:
(i)

Luận văn này là sản phẩm nghiên cứu của tôi,

(ii)

Số liệu trong luận văn được điều tra trung thực,

(iii)

Nội dung luận văn có độ dài 90 trang bao gồm các bảng biểu, con số,
hình vẽ và chưa được công bố trên bất kì phương tiện truyền thông đại
chung nào.

Kí tên
Trần Thị Tú Anh

Ngày

4

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1

Lý do chọn đề tài

3

2

Mục đích nghiên cứu của đề tài

5

...
ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI
TRUNG TÂM ĐẢM BO CHT LƯỢNG ĐÀO TO VÀ
NGHIÊN CU PHÁT TRIN GIÁO DC
_________________________
TRN TH TÚ ANH
NGHIÊN CU ĐÁNH GIÁ CHT LƯỢNG
GING DY ĐẠI HC TI
HC VIN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYN
Chuyên ngành: Đo lường và Đánh giá trong giáo dc
Mã s: Chuyên ngành đào to thí đim
LUN VĂN THC SĨ QUN LÝ GIÁO DC
Người hướng dn khoa hc: TS. Phm Xuân Thanh
1
Hà Ni - 2008
Nghiên cứu đánh giá chất lượng giảng dạy đại học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu đánh giá chất lượng giảng dạy đại học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Nghiên cứu đánh giá chất lượng giảng dạy đại học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền 9 10 306