Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu khoa học sinh viên

Được đăng lên bởi Havuong
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1225 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

KHẢO SÁT ĐỘ CHÍNH XÁC ĐO DÀI CỦA MÁY TOÀN
ĐẠC ĐIỆN TỬ VÀ GPS THÔNG DỤNG

Nhóm ngành khoa học: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

000000000000000000000000000000

KHẢO SÁT ĐỘ CHÍNH XÁC ĐO DÀI CỦA MÁY TOÀN
ĐẠC ĐIỆN TỬ VÀ GPS THÔNG DỤNG

Thuộc nhóm ngành khoa học : Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Sinh viên thực hiện : Đoàn Văn Hiếu

Nam

Hà Văn Vương

Nam

Lê Duy Ngọc

Nam

Dân tộc: Kinh
Lớp: Công trình giao thông thành phố Khoa: Công trình

Năm thứ: 2/4,5 năm

Ngành học: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài: Đoàn Văn Hiếu

Người hướng dẫn: ThS. Hồ Sỹ Diệp

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1 ....................................................................................................................3
1.1 MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ ...................................................................................3
1.1.1 Giới thiệu tổng quan về cấu tạo máy toàn đạc điện tử ........................................3
1.1.2 Nguyên lý đo khoảng cách bằng sóng điện từ ....................................................6
1.1.3 Các chương trình đo tiện ích của máy toàn đạc điện tử. .....................................7
1.2 THIẾT BỊ ĐO GPS..................................................................................................13
1.2.1 Hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System - GPS)................13
1.2.2 Các đại lượng đo GPS ....................................................................................... 18
1.2.3 Nguyên lý và kỹ thuật định vị vệ tinh ............................................................... 20
1.2.4 Kỹ thuật đo GPS................................................................................................ 23
CHƯƠNG 2 ..................................................................................................................29
KHẢO SÁT ĐỘ CHÍNH XÁC ĐO DÀI CỦA MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ VÀ
GPS THÔNG DỤNG ...................................................................................................29
2.1 KHẢO SÁT ĐỘ CHÍNH XÁC ĐO DÀI CỦA MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ VÀ
GPS THÔNG DỤNG TRÊN LÝ THUYẾT .....................
TRƯỜNG ĐẠI HC GIAO THÔNG VN TI
O CÁO TNG KT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CU KHOA HC CA SINH VIÊN
KHẢO SÁT ĐỘ CHÍNH XÁC ĐO DÀI CỦA MÁY TOÀN
ĐẠC ĐIỆN T VÀ GPS THÔNG DNG
Nhóm ngành khoa hc: K thut xây dng công trình giao thông
nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015
Nghiên cứu khoa học sinh viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu khoa học sinh viên - Người đăng: Havuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Nghiên cứu khoa học sinh viên 9 10 681