Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

Được đăng lên bởi phamvanthinh8888
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD-ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH
***

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

Nâng cao kết quả học tập bài khái niệm mặt tròn xoay
thông qua việc kết hợp sử dụng dạy học phát hiện và giải quyết
vấn đề với phương tiện trực quan trong dạy học (học sinh lớp
12 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh).
( Thể loại: Toán)

HỌ VÀ TÊN:
PHẠM VĂN THỊNH
TỔ CHUYÊN MÔN: TOÁN
ĐƠN VỊ:
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH
NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2014

...
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
SƯ PHẠM ỨNG DỤNG
( Thể loại: Toán)
NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2014
SỞ GD-ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH
***
HỌ VÀ TÊN: PHẠM VĂN THỊNH
TỔ CHUYÊN MÔN: TOÁN
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH
Nâng cao kết quả học tập bài khái niệm mặt tròn xoay
thông qua việc kết hợp sử dụng dạy học phát hiện và giải quyết
vấn đề với phương tiện trực quan trong dạy học (học sinh lớp
12 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh).
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG - Người đăng: phamvanthinh8888
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG 9 10 710