Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu xu hướng sử dụng mạng Internet có dây của sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế

Được đăng lên bởi bop-lfc
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 806 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xu hướng sử dụng mạng Internet có dây của sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế năm
2014

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
HL :
CP :
TH :
TĐ :
DV :

Bạn có hài lòng với sản phẩm dịch vụ hay không
Cước phí hợp lý
Thương hiệu uy tín
Tốc độ mạng ổn định
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt ,tận tình

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Hình 1.1: Số lượng và tỷ lệ người sử dụng internet ở Việt Nam
Hình 1.2: Nghề nghiệp của người sử dụng internet
Hình 1.3: Thống kê mục đích sử dụng internet của người dùng
Hình 2.1: Thị phần sử dụng dịch vụ Internet có dây của từng nhà mạng đối với sinh viên
Bảng 2.1: Các phương tiện thông tin quảng bá thương hiệu hai nhà mạng VNPT và FPT.
Bảng2.2: Thời gian mà bạn đã sử dụng dịch vụ mạng Internet có dây
Bảng 2.3 Số tiền mà bạn trả hàng tháng khi sử dụng dịch vụ mạng Internet có dây
đối với hai nhà mạng FPT và VNPT.
Bảng 2.4: Kiểm định số tiền trả bình quân hàng tháng của mỗi sinh viên giữa hai
nhà mạng VNPT và FPT.
Bảng 3.1.1 : Mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ của hai nhà mạng
Internet có dây
Bảng 3.1.2 : Mô hình hồi quy bội với 4 biến độc lập
Bảng 3.1.3: Mô hình hồi quy bội sau khi loại biến
Bảng 3.1.4 : Kiểm định sự phù hợp của thang đo
Bảng 3.1.5: Phân tích nhân tố
Bảng 3.2.1 : Xu hướng chuyển đổi nhà mạng
Hình 3.1 : Bạn dự định giới thiệu dịch vụ của các nhà mạng Internet có dây cho
người khác
Bảng 3.3.1: Những yếu tố quan trọng được dề xuất mà hai nhà mạng VNPT và
FPT nên cải thiện

Nhóm - K46B.QTKD tổng hợp

1

GV: Hồ Sỹ Minh

Xu hướng sử dụng mạng Internet có dây của sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế năm
2014

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lý do chọn đề tài
1. Tên đề tài
“Nghiên cứu xu hướng sử dụng mạng Internet có dây của sinh viên trường Đại học
Kinh tế Huế trong năm 2014”.
2. Lĩnh vực nghiên cứu:
- Kinh tế, xã hội
3. Lý do chọn đề tài:
Trong thời đại bùng nổ thông tin, thì thông tin được coi là một trong những nguồn
lực quan trọng nhất của bất kỳ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, quốc gia, như qua: báo,
tạp chí, sách, Internet…Ngoài việc mang lại lượng lớn thông tin thì Internet còn nhiều tác
dụng quan trọng khác:giải trí, chơi game online,gọi điện, check mail…Đối với sinh viên
(cụ thể sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế) thì Internet đã không còn xa lạ và nó trở
thành phương tiện để sinh viên trao đổi, cập nhật thông tin phục vụ cho quá trình học và
nghiên cứu của mình.Internet là cầu nối để sinh viên tiếp cận với thế giới tri thức một
cách khoa học và có hiệu quả vì nó tiết kiệm thời gian, tiền bạc, công sức, trở thành một
công cụ hỗ trợ đắc lực ...
Xu hướng sử dụng mạng Internet có dây của sinh vn trường Đại học Kinh tế Huế m
2014
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
HL : Bạn có hài lòng với sản phẩm dịch vụ hay không
CP : Cước phí hợp lý
TH : Thương hiệu uy tín
TĐ : Tốc độ mạng ổn định
DV : Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt ,tận tình
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Hình 1.1: Số lượng và tỷ lệ người sử dụng internet ở Việt Nam
Hình 1.2: Nghề nghiệp của người sử dụng internet
Hình 1.3: Thống kê mục đích sử dụng internet của người dùng
Hình 2.1: Th phn s dng dch v Internet dây ca tng nhà mng đi vi sinh viên
Bng 2.1: Các phương tin thông tin qung bá thương hiu hai nhà mng VNPT và FPT.
Bảng2.2: Thời gian mà bạn đã sử dụng dịch vụ mạng Internet có dây
Bảng 2.3 Số tiền bạn trả hàng tháng khi sử dụng dịch vụ mạng Internet dây
đối với hai nhà mạng FPT và VNPT.
Bảng 2.4: Kiểm định số tiền trả bình quân hàng tháng ca mỗi sinh viên giữa hai
nhà mạng VNPT và FPT.
Bảng 3.1.1 : Mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ của hai nhà mạng
Internet có dây
Bảng 3.1.2 : Mô hình hồi quy bội với 4 biến độc lập
Bảng 3.1.3: Mô hình hồi quy bội sau khi loại biến
Bảng 3.1.4 : Kiểm định sự phù hợp của thang đo
Bảng 3.1.5: Phân tích nhân tố
Bảng 3.2.1 : Xu hướng chuyển đổi nhà mạng
Hình 3.1 : Bạn dự định giới thiệu dch vụ của các nhà mạng Internet dây cho
người khác
Bảng 3.3.1: Những yếu tố quan trọng được dề xuất hai nhà mạng VNPT
FPT nên cải thiện
Nhóm - K46B.QTKD tổng hợp 1 GV: Hồ Sỹ Minh
Nghiên cứu xu hướng sử dụng mạng Internet có dây của sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu xu hướng sử dụng mạng Internet có dây của sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế - Người đăng: bop-lfc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Nghiên cứu xu hướng sử dụng mạng Internet có dây của sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế 9 10 353