Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ và hoạt động

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 6907 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tâm lí đại cương

ThS.Bùi Kim Chi
Khoa Luật Hình sự
Trường Đại học Luật Hà Nội

Bài 5: Hoạt động giao tiếp và
ngôn ngữ
Hoạt động giao tiếp
II. Ngôn ngữ
I.

Hoạt động giao tiếp
1. Khái niệm chung về giao tiếp:
- Định nghĩa:
Giao tiếp là hình thức đặc trưng cho MQH giữa con
người với con người mà qua đó nảy sinh sự TXTL và
được biểu hiện ở các QT thông tin, hiểu biết, rung
cảm, ảnh hưởng và tác động qua lại lẫn nhau.

Hoạt động giao tiếp
Chức năng của giao tiếp:
Theo B.Ph.Lômốp: xem xét dưới góc độ cá nhân:
Có 3 chức năng:
+ Chức năng thông tin: con người trao đổi cho nhau
thông tin, truyền đạt cho nhau tri thức.
+ Chức năng điều chỉnh: con người có thể điều
chỉnh thái độ, hành vi lẫn nhau, nhận thức lẫn nhau,
đồng thời điều chỉnh cả bản thân mình.
+ Chức năng xúc cảm: con người tác động tới trạng
thái xúc cảm của nhau, biểu lộ tình cảm, thái độ đối
với nhau. Qua GT con người giải tỏa được căng thẳng
TL của mình.
-

Hoạt động giao tiếp
Theo nhiều tác giả khác: xem xét dưới góc độ
nhóm: có 3 chức năng:
+ Chức năng NT: con người NT lẫn nhau, NT chính
mình.
+ Chức năng tổ chức HĐ chung: trong HĐ cùng
nhau, GT là nhân tố tổ chức HĐ chung, thông qua GT
để xác định MĐ, kế hoạch HĐ.
+ Chức năng thiết lập QH giữa các cá nhân với
nhau: trong HĐ chung, các thành viên phân công
công việc cụ thể cho nhau, trao đổi thông tin với
nhau, khích lệ, kiểm tra, uốn nắn các hành động của
nhau.

Hoạt động giao tiếp
2. Phân loại giao tiếp:
- Căn cứ vào nghi thức GT:
+ GT chính thức: là GT giữa 2 hay một số người
đang thực hiện một chức trách nhất định ở nơi làm
việc.
MĐ của GT này là thông báo, truyền đạt nội dung
công việc.
+ GT không chính thức: là GT giữa 2 hay một số
người dựa vào những hiểu biết về nhân cách của
nhau.
MĐ của GT này là để thông cảm, đồng cảm, chia
ngọt sẻ bùi với nhau.

Hoạt động giao tiếp
Căn cứ vào phương tiện GT:
* GT phi ngôn ngữ và GT ngôn ngữ.
+ GT phi ngôn ngữ: GT không dùng ngôn ngữ.
Phương tiện phi ngôn ngữ gồm:
Bộ mặt bên ngoài:
• Quần áo và cách ăn mặc : là một loại tín hiệu
thông báo trong GT. Quần áo là một chỉ số nói lên
tuổi tác, nghề nghiệp, tầng lớp XH hay hoàn cảnh của
đối tượng GT.
• Cách đối xử của một người nói lên tính có GD và
VH hay không ở người đó, nói lên TC của họ và qua
đó có thể thấy được thái độ của họ đối với những
người khác như thế nào.
-

Hoạt động giao tiếp
Nét mặt, điệu bộ, cử chỉ:
• Nét mặt:
Là sự biến đổi vẻ mặt con người lúc GT.
VD:
Trong đám tang  nét mặt buồn.
Trong đám cưới hay trúng xổ số  nét mặt rạng rỡ.
K...
Tâm lí đại cương
Tâm lí đại cương
ThS.Bùi Kim Chi
Khoa Luật Hình sự
Trường Đại học Luật Hà Nội
Ngôn ngữ và hoạt động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ và hoạt động - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Ngôn ngữ và hoạt động 9 10 754