Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ văn 12

Được đăng lên bởi minhhue-nguyen
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 6846 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tuần thứ
Tiết thứ
Ngày soạn

: 20
: 55, 56, Văn
: 13/01/2010
VỢ CHỒNG A PHỦ
( Trích)
Tô Hoài

A.MỤC TIÊU BÀI DẠY
Giúp HS :
- Hiểu được cuộc sống cơ cực, tối tăm của đồng bào các dân tộc thiểu số
vùng cao dưới ách áp bức, kìm kẹp của thực dân và chúa đất thống trị; quá
trình người dân các dân tộc thiểu số từng bước giác ngộ c/m và vùng lên tự
giải phóng đời mình, đi theo tiếng gọi của Đảng.
- Nắm được những đóng góp của nhà văn trong nghệ thuậtkhắc hoạ tính cách
các nhân vật; sự tinh tế trong diễn tả c/sống nội tâm; sở trường của nhà văn
trong quan sát những nét lạ về phong tục, tập quán và cá tính của người
Mông; nghệ thuật trần thuật linh hoạt, lời văn tinh tế, mang đậm màu sắc dân
tộc và giàu chất thơ.
B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
- SGK, SGV, Tài liệu tham khảo .
- HS đọc và tìm hiểu bài ở nhà theo hệ thống câu hỏi trong phần hướng dẫn
học bài.
- Lên lớp, GV giúp HS vận dụng các phương pháp phân tích tác phẩm, so
sánh, đối chiếu và khái quát tổng hợp…để học sinh vừa nhận biết những nét
đặc sắc cụ thể vừa có thể nắm được các giá trị cơ bản của tác phẩm trong sự
vận động của văn xuôi VN từ sau 1945.
C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC
I.Ổn đinh lớp
II.Kiểm tra bài cũ
III.Giới thiệu bài mới
IV. Tìm hiểu bài
Hoạt động của GV và HS
Hoạt động 1:
Gv gọi HS đọc tiểu dẫn trong
SGK để tìm hiểu về tác giả và
tác phẩm
TT1. GV gọi HS nêu các nét cơ
bản về tác giả và kể tên các tác
phẩm tiêu biểu.

Yêu cầu cần đạt
I. Tìm hiểu chung
1.Tác giả : (1920)
( xem SGK)
Cần chú ý:
-Tô Hoài bắt đầu con đường văn học
bằng một số bài thơ có tính chất lãng
mạn, sau đó nhanh chóng chuyển sang
văn xuôi hiện thực.
- Là nhà văn có vốn hiểu biết phong
phú, sâu sắc về phong tục tập quán của
1

TT2. GV gọi HS nêu xuất xứ của
tác phẩm
TT3. GV nói thêm về hoàn cảnh
tác giả viết tập truyện Tây Bắc
(qua dòng hồi tưởng của tác giả)
TT4. GV gọi HS tóm tắt truyện
Vợ chồng A Phủ
GV nhận xét
TT5. GV cho HS nêu vị trí của
đoạn trích
Hoạt động 2
Hướng dẫn HS Đọc hiểu văn bản
phần 1 :Tìm hiểu về hình tượng
nhân vật Mị
TT1. GV hỏi: Số phận và tích
cách của Mị
TT2. GV nhận xét và cho HS
thấy:1 người như Mị đáng ra
phải được hạnh phúc.
TT3.GV hỏi:Vì sao Mị trở thành
con dâu gạt nợ của nhà thống lí
Pá tra?Qua đó em có nhận xét gì
về vấn đề này? (thói tục ở nơi
miền núi)
TT4.GV nhận xét
TT5.GV hỏi: Những bi kịch của
Mị khi bước chân vào nhà
TLPT?
TT6. GV nhận xét
TT7.Gv cần phải cho HS thấy
được ngay từ điểm xuất phát của

nhiều vùng khác nhau trên đất nước ta.
- Lối trần thuật hóm hỉnh, si...
Tuần thứ : 20
Tiết thứ : 55, 56, Văn
Ngày soạn : 13/01/2010
VỢ CHỒNG A PHỦ
( Trích)
Tô Hoài
A.MỤC TIÊU BÀI DẠY
Giúp HS :
- Hiểu được cuộc sống cực, tối tăm của đồng bào các dân tộc thiểu số
vùng cao dưới ách áp bức, kìm kẹp của thực dân chúa đất thống trị; quá
trình ngưi dân các dân tộc thiểu số từng ớc giác ngộ c/m vùng lên tự
giải phóng đời mình, đi theo tiếng gọi của Đảng.
- Nắm được những đóng góp của nhà văn trong nghệ thuậtkhắc hoạ tính cách
các nhân vật; sự tinh tế trong diễn tả c/sống nội tâm; sở trường của n văn
trong quan sát những nét lạ về phong tục, tập quán tính của người
Mông; nghệ thuật trần thuật linh hoạt, lời văn tinh tế, mang đậm màu sắc dân
tộc và giàu chất thơ.
B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
- SGK, SGV, Tài liệu tham khảo .
- HS đọc tìm hiểu bài ntheo hệ thống câu hỏi trong phần hướng dẫn
học bài.
- n lớp, GV giúp HS vận dụng các phương pháp phân tích tác phm, so
sánh, đối chiếu khái quát tổng hợp…để học sinh vừa nhận biết những nét
đặc sắc cụ thể vừa thể nắm được các giá trị bản của tác phẩm trong sự
vận động của văn xuôi VN từ sau 1945.
C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC
I.Ổn đinh lớp
II.Kiểm tra bài cũ
III.Giới thiệu bài mới
IV. Tìm hiểu bài
Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt
Hoạt động 1:
Gv gọi HS đọc tiểu dẫn trong
SGK để tìm hiểu về tác giả
tác phẩm
TT1. GV gọi HS nêu các nét
bản về tác giả kể tên các tác
phẩm tiêu biểu.
I. Tìm hiểu chung
1.Tác giả : (1920)
( xem SGK)
Cần chú ý:
-Tô Hoài bắt đầu con đường văn học
bằng một số bài thơ tính chất lãng
mạn, sau đó nhanh chóng chuyển sang
văn xuôi hiện thực.
- nhà văn vốn hiểu biết phong
phú, sâu sắc về phong tục tập quán của
1
Ngữ văn 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ văn 12 - Người đăng: minhhue-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
Ngữ văn 12 9 10 420