Ktl-icon-tai-lieu

NGUYÊN LÍ DIRICHLET VÀ ỨNG DỤNG GIẢI TOÁN SƠ CẤP

Được đăng lên bởi nguyendangtiendung2003
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1008 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

TRỊNH VIỆT PHƯƠNG

NGUYÊN LÍ DIRICHLET VÀ ỨNG DỤNG
GIẢI TOÁN SƠ CẤP

Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp
Mã số: 60.46.40
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC TOÁN HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS PHAN HUY KHẢI

Thái Nguyên - 2009

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

Lời nói đầu
Nguyên lí Dirichlet là một công cụ rất hiệu quả dùng để chứng minh nhiều kết
quả sâu sắc của toán học. Nó đặc biệt có nhiều áp dụng trong lĩnh vực khác nhau
của toán học. Nguyên lí này trong nhiều trường hợp người ta dễ dàng chứng minh
được sự tồn tại mà không đưa ra được phương pháp tìm được vật cụ thể, nhưng
trong thực tế nhiều bài toán ta chỉ cần chỉ ra sự tồn tại là đủ rồi.
Luận văn này dành để trình bày các ứng dụng của nguyên lí Dirichlet để giải
các bài toán sơ cấp.
Ngoài phần mở đầu luận văn gồm bốn chương và danh mục tài liệu tham khảo.
Chương I dành để trình bày các kiến thức cơ bản (đặc biệt giới thiệu nguyên lí
Dirichlet) sẽ dùng đến trong các chương sau.
Chương II với tiêu đề "Ứng dụng nguyên lý Dirichlet vào bài toán hình học tổ
hợp" trình bày các ứng dụng của nguyên lí Dirichlet để giải các bài toán trong lĩnh
vực hình học tổ hợp.
Cần nhấn mạnh rằng sử dụng nguyên lí Dirichlet là một trong những phương
pháp hiệu quả nhất để giải các bài toán về hình học tổ hợp.
Chương III trình bày cách sử dụng nguyên lí Dirichlet để giải các bài toán về
số học, đặc biệt là các bài toán về tính chia hết, tính chính phương . . .
Phần còn lại của luận văn dành để trình bày các ứng dụng của nguyên lí Dirichlet
vào các bài toán khác.
Luận văn này được hoàn thành dưới sự hướng dẫn tận tình của thày giáo
PGS.TS Phan Huy Khải. Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến
Thầy. Tôi xin trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo khoa Toán trường Đại học Khoa
học, khoa Sau đại học - ĐHTN, các thầy, cô giáo đã trang bị kiến thức, tạo điều
kiện cho tôi trong thời gian học tập tại đây. Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến Ban giám
hiệu và các đồng nghiệp của tôi ở trường THPT Phương Xá - Phú Thọ đã động
viên, giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình hoàn thành luận văn này.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

Mục lục
Trang
Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
Mục lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ii
Chương 1 Các kiến thức cơ bản
1.1 Nguyên lý Dir...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
TRỊNH VIỆT PHƯƠNG
NGUYÊN DIRICHLET VÀ ỨNG DỤNG
GIẢI TOÁN CẤP
Chuyên ngành: Phương pháp Toán cấp
số: 60.46.40
LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC TOÁN HỌC
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS PHAN HUY KHẢI
Thái Nguyên - 2009
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
www.VNMATH.com
NGUYÊN LÍ DIRICHLET VÀ ỨNG DỤNG GIẢI TOÁN SƠ CẤP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGUYÊN LÍ DIRICHLET VÀ ỨNG DỤNG GIẢI TOÁN SƠ CẤP - Người đăng: nguyendangtiendung2003
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
NGUYÊN LÍ DIRICHLET VÀ ỨNG DỤNG GIẢI TOÁN SƠ CẤP 9 10 756