Ktl-icon-tai-lieu

nguyên lý Clinical

Được đăng lên bởi nhienkoy-gmail-com
Số trang: 232 trang   |   Lượt xem: 1862 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các nguyên lý của
thử nghiệm LS
Professeur Annie ROBERT, École de santé publique, UcL
Dr Laurence HABIMANA, École de santé publique, UcL
Professeur Catherine LEGRAND, Institut de Statistique, UcL
2009-2010

Thử nghiệm LS
• ĐỊNH NGHĨA
là nghiên cứu khoa học nhằm xác định can thiệp
tốt nhất cho bệnh nhân
và ghi nhận tất cả những tác hại và ích lợi của can
thiệp đó
Can thiệp có thể là một chỉ định thuốc, 1 kỹ thuật ngoại
khoa, 1 kỹ thuật chẩn đoán.
2

Thử nghiệm LS
• Mục tiêu
– Phát minh, nghiên cứu và phát triển các
can thiệp điều trị mới nhằm cứu chữa,
chăm sóc hay dự phòng một bệnh
– Tạo ra đủ chứng cứ để thay đổi thực
hành lâm sàng trong điều trị một bệnh
chuyên biệt và dân số chuyên biệt
3

=> Không được bỏ sót
• Những tác dụng phụ
• Những thay đổi theo thời gian tiến triển tự
nhiên của bệnh :
nếu không có điều trị « mới » này thì BN sẽ
ra sao

4

Phần I
NGUYÊN LÝ VÀ
CƯƠNG LĨNH
I.1 Nền tảng của các nguyên lý :
y đức

I.1.1. Lịch sử của thử nghiệm LS
Lịch sử : Lạm dụng cơ thể con người nhân
danh lợi ích y học
 tiếp cận “mới” của nghiên cứu y học :
RCT (thử nghiệm LS ngẫu nhiên có đối
chứng)/ essais cliniques contrôlés
randomisés
Mục đích : bảo vệ con người
6

Thử nghiệm LS ngẫu nhiên
đầu tiên trong lịch sử
The British Streptomycin
Trial in tuberculosis
Sir Austin B Hill
BMJ 1948 2: 849-855

7

Thử nghiệm LS ngẫu nhiên
đầu tiên trong lịch sử
• 1937 GS Hill đệ trình lên Ủy ban của Hội
Đồng Nghiên Cứu Y Khoa (MRC)
« những nghiên cứu với những nhóm
chứng chọn ngẫu nhiên, là điều cần có
trong y khoa lâm sàng »
• 1944 phát minh ra thuốc streptomycine ở
USA : lợi ích hay nguy hại chưa biết rõ
8

Thử nghiệm LS ngẫu nhiên
đầu tiên trong lịch sử
• 1946 Sau Thế chiến II, nguồn lực hạn chế
– UK chỉ có thể mua streptomycine để trị cho 50 BN lao
(…nombreux…)
 Hill đề nghị chọn ngẫu nhiên trong số rất nhiều BN để
nghiên cứu, ông muốn chứng minh hiệu quả điều trị
của streptomycine. Ủy ban của Hội đồng nghiên cứu y
khoa chấp thuận

• 1948 kết quả được công bố : lợi ích thật rõ ràng!
 Khởi sự những nghiên cứu R&D để tổng hợp
thuốc streptomycine
9

Hệ thống các thử nghiệm LS
• Cơ sở y đức
Tuyên ngôn Helsinki của Hiệp hội y khoa
Thế giới AMM (Edinburgh, 2000)• Hướng dẫn (chỉ thị) quốc tế

10

• Cộng đồng chung Châu âu• Nước Mỹ (FDA)


• Nước Nhật


...
Các nguyên lý của
thử nghiệm LS
Professeur Annie ROBERT, École de santé publique, UcL
Dr Laurence HABIMANA, École de santé publique, UcL
Professeur Catherine LEGRAND, Institut de Statistique, UcL
2009-2010
nguyên lý Clinical - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nguyên lý Clinical - Người đăng: nhienkoy-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
232 Vietnamese
nguyên lý Clinical 9 10 276