Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên phân và giảm phân

Được đăng lên bởi tuyenprotk
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 719 lần   |   Lượt tải: 4 lần
2.Điểm giống nhau và khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân,ý
nghĩa của chúng trong di truyền và tiến hóa:
-Có sự nhân đôi AND ở kì trung gian.
-Trải qua các kì phân bào tương tự nhau.
-Đều có sự biến đổi AND theo chu kỳ đóng và tháo xoắn đảm bảo nhân đôi AND
ở kỳ trung gian và thu gọn cấu trúc ở kỳ giữa.
-Ở lần phân bào II giảm phân giống phân bào nguyên phân.
-Đều là cơ chế sinh học nhằm đảm bảo ổn định vật chất duy truyền qua các thế hệ.

cái chứa b NST mẹ:

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên phân và giảm phân - Người đăng: tuyenprotk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Nguyên phân và giảm phân 9 10 223