Ktl-icon-tai-lieu

Nhà giáo dục Khổng Tử

Được đăng lên bởi nhan1994
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1661 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm 03• Nguyễn Thị Hà
• Nguyễn Thị Nga
• Đỗ Thị Lam
• Lê Bảo Ngọc
• Nguyễn Cao Cường
• Nguyễn Thị Hiên
• Đinh Thị Nhã
• Phạm Văn Ban
• Lưu Sỹ Huyền
• Tống Thị Thanh Tươm
• Vũ Thị Bằng Diễm
• Phạm Thị Phượng
• Vũ Thị Thùy Linh

• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

1. Tiểu sử
•

Khổng Tử ( 551 - 479 TCN) tên thật là Khổng Khâu, tên
chữ là Trọng Ni, sinh ở làng Xương Bình, nước Lỗ (nay là
huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc)
• Khổng Tử là con của vợ bé trong một gia đình của một
viên quan nhỏ, khi sinh ra gia đình đã sa sút, lên 3 tuổi bố
mất, lớn lên phải làm lụng vất vả để nuôi mẹ
• Năm 19 tuổi ông lấy vợ và được làm một chức quan nhỏ
trông coi việc gạt thóc công khố (thu thuế) và chăn nuôi
trâu bò dùng vào việc cúng tế, nổi tiếng là người hay chữ
thông minh.

1. Tiểu sử
•

Năm 29 tuổi được vua nước Lỗ chu cấp đến kinh đô
nhà Chu, ở đó ông học tập khảo cứu các tư liệu quí
giá ở nhà Minh đường và gặp gỡ nhiều hiền nhân
nổi tiếng
• Năm 51 tuổi vua nước Lỗ mới mời ông ra làm quan ở
huyện Trung Đô, một năm sau được phong chức đại
tư khấu( lập pháp). Ông đã đặt ra pháp luật giúp
người nghèo định việc quan, hội, tang tế rất minh
bạch đem lại đời sống thái bình thịnh trị cho nhân
dân, nhờ đó đã góp phần quan trong giúp nước Lỗ trở
nên thịnh trị, tuy nhiên do bị dèm pha nên ông từ
chức và lại ra đi

1. Tiểu sử
• Khổng Tử đi chu du nhiều nước láng giềng nhằm
mục đích cầu quan và hành đạo nhưng ông đã
không tìm được minh chúa hợp với sở nguyện
• Năm 68 tuổi, khi nước Lỗ cho người sang đón
ông đã quay về mở trường dạy học và viết sách.
Bộ sách đồ sộ của ông chính là nội dung của Nho
giáo: Bộ ngũ kinh; Kinh lễ, Kinh dịch, Kinh xuân
thu, Kinh thư, Kinh thi. ông mất năm 479 TCN,
thọ 72 tuổi

2. Những đóng góp cơ bản của Khổng Tử cho nền GD Trung Hoa

• Ông sinh ra vào cuối thời Xuân thu Chiến quốc, đây là thời kỳ đại
khủng hoảng của Trung Quốc, các nước chư hầu nổi lên chinh
phạt lẫn nhau.
• Lúc này tư tưởng văn hoá của nhà Chu không còn phù hợp với sự
phát triển của xã hội, vì vậy các học giả đều có quan điểm muốn
học đời trước để khôi phục xã hội như cũ. Mặt khác việc nghiên
cứu chỉnh đốn, giảng giải những vấn đề về đạo đức đến mọi người
rất cần cho xã hội, chính Khổng Tử là người đầu tiên đề xướng
việc đó, thể hiện ở hai sự đóng góp của ông:

• (1) Sáng lập ra tư học: Trước đó việc giáo dục
do nhà nước đảm nhiệm, chỉ có trường công
dành cho con em quan lại quý t...
Nhà giáo dục Khổng Tử
Nhóm 03
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Thị Thu
Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Thị Nga
Đỗ Thị Lam
Lê Bảo Ngọc
Nguyễn Cao Cường
Nguyễn Thị Hiên
Đinh Thị Nhã
Phạm Văn Ban
Lưu Sỹ Huyền
Tống Thị Thanh ơm
Thị Bằng Diễm
Phạm Thị Phượng
Thị Thùy Linh
Nhà giáo dục Khổng Tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhà giáo dục Khổng Tử - Người đăng: nhan1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Nhà giáo dục Khổng Tử 9 10 139