Ktl-icon-tai-lieu

nhập môn KDQT

Được đăng lên bởi Soccon Ha
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1438 lần   |   Lượt tải: 0 lần
• Chủ đề 2: SỰ KHÁC BIỆT VỀ KINH TẾ
CHÍNH TRỊ

Khác biệt về môi trường giữa các
quốc gia
- Sự khác nhau về môi trường kinh tế chính
trị
- Hệ thống chính trị
- Hệ thống kinh tế
- Hệ thống pháp lý

- Sự khác nhau về môi trường văn hóa

• Khác biệt sẽ ảnh
hưởng đến kinh doanh
quốc tế như thế nào?

- Lựa chọn thị trường:
so sánh lợi ích, chi phí
và rủi ro
- Lựa chọn chiến lược
kinh doanh quốc tế
- Trong quá trình hoạt
động nhân sự,
marketing, tài chính…

Hệ thống chính trị
• Là hệ thống chính quyền của một quốc gia
• Có thể đánh giá qua hai tiêu chí
Thứ nhất, mức độ mà chính phủ chú trọng đến
cá nhân hay tập thể
Thứ hai, mức độ dân chủ và chuyên chế

Chủ nghĩa tập thể
• Hệ thống chính trị ưu tiên quyền lợi tập thể so với lợi ích
và tự do cá nhân
• Quyền của cá nhân có thể bị giới hạn để đạt được lợi ích
của xã hội
• Xuất phát từ triết lý của Plato (427-347 BC): quyền lợi cá
nhân có thể hy sinh vì mục đích chung, tài sản nên sở hữu
chung
• Chủ nghĩa xã hội xuất phát từ triết lý này => chủ nghĩa
cộng sản và chủ nghĩa dân chủ xã hội
• Chủ nghĩa cộng sản: Trung Quốc, Cuba, Việt Nam, Bắc
Triều Tiên

Chủ nghĩa cá nhân
- Xuất phát từ triết lý của Aristotle (384 – 322 BC): sự khác
biệt của cá nhân và sở hữu tư nhân nên được tôn trọng
- Sở hữu tư nhân hiệu quả hơn và nó sẽ kích thích tiến bộ xã
hội
Chủ nghĩa cá nhân thể hiện ở hai vấn đề chính:
+ Tự do cá nhân và tự thể hiện
+ Lợi ích xã hội chỉ đạt được tốt nhất khi cho phép các cá
nhân tự theo đuổi lợi ích kinh tế của mình
Một số nước dân chủ xã hội như Anh, Thụy Sỹ…cũng chuyển
sang chủ nghĩa cá nhân

Dân chủ và chuyên chế
• Dân chủ: chính phủ được bầu bởi người dân hoặc thông qua
đại cử tri
• Chuyên chế: một người hoặc một đảng chính trị nắm quyền,
đảng đối lập bị cấm hoạt động

Chế độ dân chủ
• Dân chủ thuần túy: Tất cả người dân tham gia
• Dân chủ đại nghị: thông qua cá nhân đại diện,
thỏa mãn 5 quyền tự do:
–
–
–
–
–

Quyền phát ngôn
Bầu cử theo nhiệm kỳ
Quyền của các dân tộc thiểu số
Quyền sở hữu và quyền công dân
Quyền tự quyết

Chế độ chuyên chế
• Có quyền lực thông qua áp đặt
• Thiếu sự đảm bảo từ hiến pháp
• Sự tham gia hạn chế

•
•
•
•
•

Dân chủ - chủ nghĩa cá nhân
Độc quyền – chủ nghĩa tập thể
Dân chủ - chủ nghĩa tập thể
Độc quyền – chủ nghĩa cá nhân
Vd: Chile (80s): tự do kinh kế, độc quyền chính trị

Rủi ro chính trị
• Là sự thay đổi của chính trị có thể ảnh hưởng xấu
đến kinh doanh của doanh nghiệp
• Nguyên nhân của rủi ro chính trị
– Sự lãnh đạo chính trị yếu kém
– Chính quyền bị thay đổi th...
Chủ đề 2: SỰ KHÁC BIỆT VỀ KINH TẾ
CHÍNH TR
nhập môn KDQT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nhập môn KDQT - Người đăng: Soccon Ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
nhập môn KDQT 9 10 309