Ktl-icon-tai-lieu

Những dòng cảm xúc

Được đăng lên bởi locchuoi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ ĐỀ THÁNG 11 :

THANH NIÊN VỚI TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC VÀ TÔN SƯ
TRỌNG ĐẠO
HOẠT ĐỘNG 2


I. Mục tiêu:
- Học sinh hiểu được công lao của Thầy – Cô giáo, hiểu được lao động sư phạm của nghề giáo.
- Biết kính trọng và biết ơn Thầy – Cô giáo.
- Có hành vi biểu hiện lòng biết ơn Thầy – Cô giáo.
II. Nội dung và hình thức hoạt động:
1/ Nội dung:
* Ca ngợi công lao của Thầy – Cô giáo:
* Ý nghĩa xã hội của Nghề Nhà giáo :
2/ Hình thức:
- Trao đổi - thảo luận.
- Các tiết mục văn nghệ xen kẻ.
III. Công tác chuẩn bị:
IV. Tổ chức hoạt động:
- Người điều khiển chương trình nêu ý nghĩa của buổi sinh hoạt, giới thiệu các đại biểu, nêu
chương trình hoạt động và bắt nhịp bài ca “ Bụi phấn”.
- Người điều khiển chương trình báo cáo tóm tắt nội dung
* Ca ngợi công lao của Thầy – Cô giáo:
- Thầy – Cô giáo là người đóng góp nhiều công sức vào việc đào tạo thế hệ trẻ, đào tạo nên những
người công dân tương lai cho đất nước. Học sinh phải hiểu rõ công lao to lớn và lao động vất vả
của
Thầy – Cô giáo .
- Khi viết những dòng cảm xúc về Thầy – Cô giáo, mỗi học sinh cần bày tỏ tình cảm của mình
qua những bài thơ, bài văn, những kỹ niệm khó quên trong quan hệ Thầy – trò.
- Thầy – Cô giáo là người cung cấp cho học sinh những tri thức khoa học mà nhân loại đã đúc kết.
- Thầy – Cô giáo là người giáo dục học sinh bằng kiến thức và kinh nghiệm sống của mình. Công
tác giảng dạy của Thầy – Cô giáo là lao động khó nhọc và vinh quang với mong muốn truyền cho
học sinh những tri thức khoa học và kinh nghiệm sống quý báu . Học sinh phải hiểu rõ hoạt động
sư phạm
của Thầy – Cô giáo.
- Công lao của Thầy – Cô giáo thể hiện rất rõ ở việc chăm lo giáo dục, uốn nắn và chỉ bảo lời hay
lẽ phải để học sinh trở thành con ngoan, trò giỏi. Mỗi học sinh phải biết kính trọng và biết ơn
Thầy – Cô giáo.
- Thầy – Cô giáo có thể được coi như là người bạn tốt và chân tình trong quan hệ với học sinh .
Những kỹ niệm khó quên về tình Thầy – trò sẽ để lại dấu ấn không bao giờ phai mờ trong tâm trí
học sinh .

* Ý nghĩa xã hội của Nghề Nhà giáo :
- Nghề nhà giáo thể hiện tính mô phạm của người GV.
- Nghề nhà giáo là nghề cao quý.

Giaù o


KyÕ Nieäm Ngaø y NhaØ
Vieät Nam 20 /11
****



****

I. Mục tiêu:
- Học sinh hiểu được ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam , giá trị cùa truyền thống tôn sư trọng đạo,
từ đó xây dựng trách nhiệm của người học sinh trong việc phát huy truyền thông tốt đẹp này.
- Thể hiện thái độ kính trọng Thầy Cô ở mọi lúc mọi nơi, trong học tập và các hoạt động giáo dục
của nhà trường.
- Có hành v...
CHỦ ĐỀ THÁNG 11 :
THANH NIÊN VỚI TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC VÀ TÔN SƯ
TRỌNG ĐẠO
HOẠT ĐỘNG 2
I. Mục tiêu:
- Học sinh hiểu được công lao của Thầy – Cô giáo, hiểu được lao động sư phạm của nghề giáo.
- Biết kính trọng và biết ơn Thầy – Cô giáo.
- Có hành vi biểu hiện lòng biết ơn Thầy – Cô giáo.
II. Nội dung và hình thức hoạt động:
1/ Nội dung:
* Ca ngợi công lao của Thầy – Cô giáo:
* Ý nghĩa xã hội của Nghề Nhà giáo :
2/ Hình thức:
- Trao đổi - thảo luận.
- Các tiết mục văn nghệ xen kẻ.
III. Công tác chuẩn bị:
IV. Tổ chức hoạt động:
- Người điều khiển chương trình nêu ý nghĩa của buổi sinh hoạt, giới thiệu các đại biểu, nêu
chương trình hoạt động và bắt nhịp bài ca “ Bụi phấn”.
- Người điều khiển chương trình báo cáo tóm tắt nội dung
* Ca ngợi công lao của Thầy – Cô giáo:
- Thầy – Cô giáo là người đóng góp nhiều công sức vào việc đào tạo thế hệ trẻ, đào tạo nên những
người công dân tương lai cho đất nước. Học sinh phải hiểu rõ công lao to lớn và lao động vất vả
của
Thầy – Cô giáo .
- Khi viết những dòng cảm xúc về Thầy – Cô giáo, mỗi học sinh cần bày tỏ tình cảm của mình
qua những bài thơ, bài văn, những kỹ niệm khó quên trong quan hệ Thầy – trò.
- Thầy – Cô giáo là người cung cấp cho học sinh những tri thức khoa học mà nhân loại đã đúc kết.
- Thầy – Cô giáo là người giáo dục học sinh bằng kiến thức và kinh nghiệm sống của mình. Công
tác giảng dạy của Thầy – Cô giáo là lao động khó nhọc và vinh quang với mong muốn truyền cho
học sinh những tri thức khoa học và kinh nghiệm sống quý báu . Học sinh phải hiểu rõ hoạt động
sư phạm
của Thầy – Cô giáo.
- Công lao của Thầy – Cô giáo thể hiện rất rõ ở việc chăm lo giáo dục, uốn nắn và chỉ bảo lời hay
lẽ phải để học sinh trở thành con ngoan, trò giỏi. Mỗi học sinh phải biết kính trọng và biết ơn
Thầy – Cô giáo.
- Thầy – Cô giáo có thể được coi như là người bạn tốt và chân tình trong quan hệ với học sinh .
Những kỹ niệm khó quên về tình Thầy – trò sẽ để lại dấu ấn không bao giờ phai mờ trong tâm trí
học sinh .
Những dòng cảm xúc - Trang 2
Những dòng cảm xúc - Người đăng: locchuoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Những dòng cảm xúc 9 10 667