Ktl-icon-tai-lieu

Những nguyên nhân nào làm mất uy tín người quản lý lãnh đạo trong thực tiễn nước ta hiện nay? Cho một ví dụ cụ thể minh họa?

Được đăng lên bởi Fink Đào Lan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3625 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Câu hỏi: Theo anh ( chị ) những nguyên nhân nào làm mất uy tín người quản lý lãnh đạo
trong thực tiễn nước ta hiện nay? Cho một ví dụ cụ thể minh họa.
1.Thực trạng uy tín của người lãnh đạo quản lý trong cơ quan hành chính nước ta hiện
nay:
Từ khi đổi mới đến nay,qua các kỳ Đdại hội và nhiều hội nghị của Ban chấp hành Trung ương
Đảng Cộng Sản Việt Nam ,bên cạnh những cán bộ vừa có “uy”, vừa có “tín”, xứng tầm với trọng
trách được giao thì không ít người chưa hội đủ những tiêu chí cần và đủ của người lãnh đạo một
bộ phận cán bộ lãnh đạo bị suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống làm mất uy tín của
Đảng và Nhà nước. Ở họ, thay vì khổ công rèn luyện để có được chữ “tín” thì họ luôn sợ người
dưới quyền đánh giá thấp về năng lực và phẩm chất của mình nên thường tự khoe khoang, thích
thành tích, thích danh vọng, tranh công đổ lỗi, sợ trách nhiệm, thích những lời tâng bốc, tạo ra
vây cánh để tăng thêm “uy tín ảo”.
2.Nguyên nhân dẫn đến mất uy tín của người quản lý lãnh đạo là do:
- Sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ một bộ phận người
quản lý lãnh đạo có chức có quyền. lợi dụng chức quyền để mưu lợi cho cá nhân ,cho người thân
và cho những người trong êkip.Dẫn tới những tệ nạn như:tham nhũng ,lãng phí ,quan liêu,chạy
chức,chạy theo những cám dỗ vật chất ,sống cơ hội thực dụng ,hối lộ ,sách nhiễu ,độc đoán
chuyên quyền,kéo bè kéo cánh,mất đoàn kết nội bộ…
-Chế độ tiền lương còn thấp/
3.Một số ví dụ cụ thể về tham nhũng làm mất uy tín người lãnh đạo quản lý ở nước ta:
a. Dương Chí Dũng – cựu chủ tịch Vinalines
Theo cáo trạng, trong thời gian Vinalines triển khai dự án Nhà máy sửa chữa tàu biển phía
Nam, từ đầu năm 2007 đến hết năm 2008, Vinalines đã tiến hành tổ chức khảo sát, thương thảo,
quyết định phương án mua, ký hợp đồng, thanh toán tiền, nhập khẩu ụ nổi 83M với Công ty AP
(Singapore).
Quá trình triển khai dự án, Dương Chí Dũng cùng đồng phạm đã không thực hiện quy định
của nhà nước, gây thiệt hại cho Vinalines gần 367 tỷ đồng (tính đến ngày 17-5-2012). Trong số
tiền thiệt hại này, Dũng, Phúc, Sơn, Chiều đã tham ô gần 1,7 triệu USD (tương đương hơn 28 tỷ
đồng).
Cụ thể, ụ nổi 83M được sản xuất từ năm 1965 tại Nhật Bản, bị hư hỏng nhiều, không còn
hoạt động và đã bị đăng kiểm Nga dừng phân cấp từ năm 2006. Công ty Nakhodka (Nga) là chủ
sở hữu đưa ra giá để đàm phán là dưới năm triệu USD. Tuy nhiên, Dương Chí Dũng và Mai Văn
Phúc vẫn chỉ đạo “phải lập báo cáo kết quả khảo sát để đủ điều kiện mua ụ nổi 83M qua Công ty

...
Câu hỏi: Theo anh ( chị ) những nguyên nhân nào làm mất uy tín người quản lý lãnh đạo
trong thực tiễn nước ta hiện nay? Cho một ví dụ cụ thể minh họa.
1.Thực trạng uy tín của người lãnh đạo quản lý trong cơ quan hành chính nước ta hiện
nay:
Từ khi đổi mới đến nay,qua các kỳ Đdại hội và nhiều hội nghị của Ban chấp hành Trung ương
Đảng Cộng Sản Việt Nam ,bên cạnh những cán bộ vừa có “uy”, vừa có “tín”, xứng tầm với trọng
trách được giao thì không ít người chưa hội đủ những tiêu chí cần và đủ của người lãnh đạo một
bộ phận cán bộ lãnh đạo bị suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống làm mất uy tín của
Đảng và Nhà nước. Ở họ, thay vì khổ công rèn luyện để có được chữ “tín” thì họ luôn sợ người
dưới quyền đánh giá thấp về năng lực và phẩm chất của mình nên thường tự khoe khoang, thích
thành tích, thích danh vọng, tranh công đổ lỗi, sợ trách nhiệm, thích những lời tâng bốc, tạo ra
vây cánh để tăng thêm “uy tín ảo”.
2.Nguyên nhân dẫn đến mất uy tín của người quản lý lãnh đạo là do:
- Sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ một bộ phận người
quản lý lãnh đạo có chức có quyền. lợi dụng chức quyền để mưu lợi cho cá nhân ,cho người thân
và cho những người trong êkip.Dẫn tới những tệ nạn như:tham nhũng ,lãng phí ,quan liêu,chạy
chức,chạy theo những cám dỗ vật chất ,sống cơ hội thực dụng ,hối lộ ,sách nhiễu ,độc đoán
chuyên quyền,kéo bè kéo cánh,mất đoàn kết nội bộ…
-Chế độ tiền lương còn thấp/
3.Một số ví dụ cụ thể về tham nhũng làm mất uy tín người lãnh đạo quản lý ở nước ta:
a. Dương Chí Dũng – cựu chủ tịch Vinalines
Theo cáo trạng, trong thời gian Vinalines triển khai dự án Nhà máy sửa chữa tàu biển phía
Nam, từ đầu năm 2007 đến hết năm 2008, Vinalines đã tiến hành tổ chức khảo sát, thương thảo,
quyết định phương án mua, ký hợp đồng, thanh toán tiền, nhập khẩu ụ nổi 83M với Công ty AP
(Singapore).
Quá trình triển khai dự án, Dương Chí Dũng cùng đồng phạm đã không thực hiện quy định
của nhà nước, gây thiệt hại cho Vinalines gần 367 tỷ đồng (tính đến ngày 17-5-2012). Trong số
tiền thiệt hại này, Dũng, Phúc, Sơn, Chiều đã tham ô gần 1,7 triệu USD (tương đương hơn 28 tỷ
đồng).
Cụ thể, ụ nổi 83M được sản xuất từ năm 1965 tại Nhật Bản, bị hư hỏng nhiều, không còn
hoạt động và đã bị đăng kiểm Nga dừng phân cấp từ năm 2006. Công ty Nakhodka (Nga) là chủ
sở hữu đưa ra giá để đàm phán là dưới năm triệu USD. Tuy nhiên, Dương Chí Dũng và Mai Văn
Phúc vẫn chỉ đạo “phải lập báo cáo kết quả khảo sát để đủ điều kiện mua ụ nổi 83M qua Công ty
Những nguyên nhân nào làm mất uy tín người quản lý lãnh đạo trong thực tiễn nước ta hiện nay? Cho một ví dụ cụ thể minh họa? - Trang 2
Những nguyên nhân nào làm mất uy tín người quản lý lãnh đạo trong thực tiễn nước ta hiện nay? Cho một ví dụ cụ thể minh họa? - Người đăng: Fink Đào Lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Những nguyên nhân nào làm mất uy tín người quản lý lãnh đạo trong thực tiễn nước ta hiện nay? Cho một ví dụ cụ thể minh họa? 9 10 504