Ktl-icon-tai-lieu

Những thắc mắc khi học triết học

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG THẮC MẮC KHI HỌC TRIẾT HỌC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Học triết học để làm gì?
Vì sao triết học khó thế?
Cách xưng hô?
Thưởng và "phạt"?
Gọi đột xuất?
Cách lĩnh hội câu hỏi?
Phương pháp phát biểu?
Phát biểu lan man?
Nói lại theo sách?

NHỮNG THẮC MẮC KHI HỌC TRIẾT HỌC
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tài liệu tham khảo?
Những ví dụ cụ thể?
Sự trùng lặp ý kiến?
Để làm việc nhóm hiệu qủa?
Cần có kết luận ngay?
Chốt lại ý chính?
Ghi ít?
Câu hỏi ôn tập?
Làm việc với giáo trình?

NHỮNG THẮC MẮC KHI HỌC TRIẾT HỌC
19.
20.
21.
22.

Nhanh hay là chậm đây?
Cách ra đề thi?
Học thuộc hay không học thuộc?
Phương pháp đánh giá cho điểm?

Triết học là con cú bay lúc hoàng hôn để tổng kết
quá khứ, là con gà gáy buổi bình minh để dự
báo tương lai.

...
NHỮNG THẮC MẮC KHI HỌC TRIẾT HỌC
1. Học triết học để làm gì?
2. Vì sao triết học khó thế?
3. Cách xưng hô?
4. Thưởng và "phạt"?
5. Gọi đột xuất?
6. Cách lĩnh hội câu hỏi?
7. Phương pháp phát biểu?
8. Phát biểu lan man?
9. Nói lại theo sách?
Những thắc mắc khi học triết học - Trang 2
Những thắc mắc khi học triết học - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Những thắc mắc khi học triết học 9 10 399