Ktl-icon-tai-lieu

Nnghiên cứu sai lầm khi học phân số lớp 4

Được đăng lên bởi giangngyen89
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 790 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài:
Môn toán là một môn khoa hoc cơ bản được học xuyên suốt trong quá trình học
từ lớp 1 đến lớp 12, đại học,…Nó được vận dụng để tính toán, phân tích trong
các môn học khác trong quá trình học. Với tính chất là một môn học rất quan
trọng trong việc học và được sử dụng trong công việc của mỗi người sau này.
Nên việc học toán ngay từ đầu, cụ thể là bậc tiểu học là rất quan trọng vì nó là
nền móng để học lên các cấp cao hơn.
Môn Toán ở Tiểu học được phân chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 gồm lớp 1,
2, 3 và giai đoạn 2 gồm lớp 4, 5. Nếu gọi giai đoạn 1 là giai đoạn học tập cơ bản
thì có thể nói giai đoạn 2 là giai đoạn học tập sâu. Và Toán 4 mở đầu cho giai
đoạn học tập sâu với ý nghĩa là dạy các kiến thức và kỹ năng cơ bản của môn
Toán. Việc dạy học phân số Toán 4 cũng không ngoài ý nghĩa đó.
Ngay từ lớp 2, 3 HS đã được làm quen với các số có dạng

1
2 ,

1
3 ,

1
4 ,

1
5 …. Nhưng đến học kỳ II của lớp 4, HS mới được học chính thức về phân số

và các phép tính với phân số. Trong bậc Tiểu học, việc giải các bài tập về phân
số là một nội dung khó và dễ mắc phải sai lầm đối với HS Tiểu học.
Sai lầm của HS biểu hiện muôn màu, muôn vẻ và do nhiều nguyên nhân khác
nhau. Do đó, chúng ta cần tìm hiểu rõ nguyên nhân cũng như những sai lầm của
HS để có thể có những biện pháp sửa chữa phù hợp và kịp thời. Bởi vì, các kiến
thức Toán học có liên quan chặt chẽ với nhau, nếu HS không nắm vững phần nào
dù là nhỏ, thì những phần sau cũng không thể nào hiểu rõ được.

1

Chính vì vậy, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học nên tôi quyết định chọn đề
tài: “Nghiên cứu sai lầm và giải pháp khắc phục khi học chủ đề phân số của
học sinh lớp 4” để làm tiểu luận tốt nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
2.1. Mục tiêu chung:
- Nghiên cứu sai lầm khi học chủ đề phân số của SH lớp 4 và từ đó có thể đưa ra
một số giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của học sinh
lớp 4.
- Bước đầu có thể đề ra một số biện pháp sửa chữa sai lầm về phân số cho HS
cũng như công tác giảng dạy sau này.
- Từ đó giúp bản thân nắm vững kiến thức, rèn luyện kĩ năng và có được sự chủ
động trong việc lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học sao cho phù
hợp với từng bài dạy, với trình độ nhận thức của HS lớp 4.
2.2. Mục tiêu cụ thể:
Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, đề tài có nhiệm vụ:
- Nghiên cứu lý luận để nắm được đặc điểm của phân số ở Toán 4.
- Phân tích nội dung SGK Toán 4 – các dạng Toán về phân số.
- Nghiên cứu những sai lầm của HS lớp 4 khi học về phân số.
...
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Môn toán một môn khoa hoc bản được học xuyên suốt trong quá trình học
từ lớp 1 đến lớp 12, đại học,…Nó được vận dụng để tính toán, phân tích trong
các môn học khác trong quá trình học. Với tính chất một môn học rất quan
trọng trong việc học được sử dụng trong công việc của mỗi người sau này.
Nên việc học toán ngay từ đầu, cụ thể bậc tiểu học rất quan trọng
nền móng để học lên các cấp cao hơn.
Môn Toán Tiểu học được phân chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 gồm lớp 1,
2, 3 giai đoạn 2 gồm lớp 4, 5. Nếu gọi giai đoạn 1 là giai đoạn học tập cơ bản
thì thể nói giai đoạn 2 giai đoạn học tập u. Toán 4 mở đầu cho giai
đoạn học tập sâu với ý nghĩa là dạy các kiến thức và kỹ năng bản của môn
Toán. Việc dạy học phân số Toán 4 cũng không ngoài ý nghĩa đó.
Ngay từ lớp 2, 3 HS đã được làm quen với các số dạng
1
2
,
1
3
,
1
4
,
1
5
…. Nhưng đến học kỳ II của lớp 4, HS mới được học chính thức về phân số
các phép tính với phân số. Trong bậc Tiểu học, việc giải c bài tập về phân
số là một nội dung khó và dễ mắc phải sai lầm đối với HS Tiểu học.
Sai lầm của HS biểu hiện muôn u, muôn vẻ do nhiều nguyên nhân khác
nhau. Do đó, chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân cũng như những sai lầm của
HS để thể những biện pháp sửa chữa phù hợp kịp thời. Bởi vì, các kiến
thức Toán học có liên quan chặt chẽ với nhau, nếu HS không nắm vững phần nào
dù là nhỏ, thì những phần sau cũng không thể nào hiểu rõ được.
1
Nnghiên cứu sai lầm khi học phân số lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nnghiên cứu sai lầm khi học phân số lớp 4 - Người đăng: giangngyen89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Nnghiên cứu sai lầm khi học phân số lớp 4 9 10 285