Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung giảng dạy môn điền kinh

Được đăng lên bởi dobuiquangkhanh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC NỘI DUNG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP MÔN ĐIỀN KINH
Nội dung lý thuyết GDTC - Chạy cự ly trung bình (Nữ 800m – Nam 1500m)
Mã môn học GT0001
I. LÝ THUYẾT (10 tiết)
1. GDTC trong trường Đại học
2. Lợi ích, tác dụng của tập luyện TDTT với sức khỏe con người.
3. Các phương pháp giáo dục thể chất
4. Các nguyên tắc về phương pháp giáo dục thể chất
5. Giáo dục các tố chất thể lực
6. Chấn thương trong thể thao và vệ sinh tập luyện TDTT
7. Kế hoạch tập luyện thể dục thể thao
8. Kiểm tra và tự kiểm tra y học TDTT
II. THỰC HÀNH (20 tiết)
1. Nhập môn:
- Vị trí, đặc điểm, tác dụng của môn học
- Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền kinh
- Vị trí - đặc điểm tác dụng của môn học
- Nội dung và yêu cầu môn học
2. Khởi động:
- Khởi động chung
- Khởi động chuyên môn
3. Kỹ thuật chạy cự ly trung bình
- Xây dựng và đặc điểm
- KT chạy trên đường thẳng
- KT chạy trên đường vòng
- KT xuất phát cao
- KT chạy giữa quãng
- KT về đích
- Hoàn thiện KT
4. Phát triển thể lực
- Các bài tập phát triển thể lực chung: các bài tập chạy việt dã ... Phát triển sức
bền)
- Các bài tập phát triển thể lực chuyên môn:
+ Các bài tập chạy 200m, 400m, 800m, 1200m, 1500m (phát triển tốc độ)
+ Các bài tập biến tốc 50m nhanh – 50 chậm, 100m nhanh – 100m chậm,

100m nhanh – 50m chậm, 200m nhanh – 100m chậm. (Phát triển sức bền tốc
độ)
+ Các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ các bài tập với tạ, nâng cao đùi,
đạp sau, bật bục, bật hố cát, chạy leo dốc....
+ các bài tập phát triển sức nhanh tốc độ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,
chạy các đoạn ngắn...
5. Luật Điền kinh
- Luật chạy cự ly trung bình
6. Thi đấu
- Kỹ chiến thuật chạy cự ly trung bình

...
CÁC NỘI DUNG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP MÔN ĐIỀN KINH
Nội dung lý thuyết GDTC - Chạy cự ly trung bình (Nữ 800m – Nam 1500m)
Mã môn học GT0001
I. LÝ THUYẾT (10 tiết)
1. GDTC trong trường Đại học
2. Lợi ích, tác dụng của tập luyện TDTT với sức khỏe con người.
3. Các phương pháp giáo dục thể chất
4. Các nguyên tắc về phương pháp giáo dục thể chất
5. Giáo dục các tố chất thể lực
6. Chấn thương trong thể thao và vệ sinh tập luyện TDTT
7. Kế hoạch tập luyện thể dục thể thao
8. Kiểm tra và tự kiểm tra y học TDTT
II. THỰC HÀNH (20 tiết)
1. Nhập môn:
- Vị trí, đặc điểm, tác dụng của môn học
- Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền kinh
- Vị trí - đặc điểm tác dụng của môn học
- Nội dung và yêu cầu môn học
2. Khởi động:
- Khởi động chung
- Khởi động chuyên môn
3. Kỹ thuật chạy cự ly trung bình
- Xây dựng và đặc điểm
- KT chạy trên đường thẳng
- KT chạy trên đường vòng
- KT xuất phát cao
- KT chạy giữa quãng
- KT về đích
- Hoàn thiện KT
4. Phát triển thể lực
- Các bài tập phát triển thể lực chung: các bài tập chạy việt ... Phát triển sức
bền)
- Các bài tập phát triển thể lực chuyên môn:
+ Các bài tập chạy 200m, 400m, 800m, 1200m, 1500m (phát triển tốc độ)
+ Các bài tập biến tốc 50m nhanh 50 chậm, 100m nhanh 100m chậm,
Nội dung giảng dạy môn điền kinh - Trang 2
Nội dung giảng dạy môn điền kinh - Người đăng: dobuiquangkhanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nội dung giảng dạy môn điền kinh 9 10 265