Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung ôn tập tích phân HKII

Được đăng lên bởi phanhuydung
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giải Tích 2
Nội dung ôn tập học kì 2
1.



Tích phân đường loại 1
Tích phân mặt loại 1

2.
 Tích phân đường loại 2
 Tích phân mặt loại 2
3.
 Tích phân kép
 Tích phân 3 lớp
4.
 Cực trị hàm số
 Tính liên tục, khả vi của hàm nhiều biến số
5.
 Phương trình vi phân cấp 1, cấp 2
 Phường trình vi phân tuyến tính
 Hệ phương trình tuyến tính 2 ẩn

...
Giải Tích 2
Nội dung ôn tập học kì 2
1.
Tích phân đường loại 1
Tích phân mặt loại 1
2.
Tích phân đường loại 2
Tích phân mặt loại 2
3.
Tích phân kép
Tích phân 3 lớp
4.
Cực trị hàm số
Tính liên tục, khả vi của hàm nhiều biến số
5.
Phương trình vi phân cấp 1, cấp 2
Phường trình vi phân tuyến tính
Hệ phương trình tuyến tính 2 ẩn
Nội dung ôn tập tích phân HKII - Người đăng: phanhuydung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nội dung ôn tập tích phân HKII 9 10 355