Ktl-icon-tai-lieu

nội dung thực tập

Được đăng lên bởi phamquynh35-dhxd
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG THỰC TẬP SƯ PHẠM
A- MỤC TIÊU,
I. MỤC TIÊU CHUNG .
- Củng cố và vận dụng những kiến thức, kỹ năng về chuyên môn. Nghiệp
vụ sư phạm và giải quyết những nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động dạy học
- Tiếp tục rèn luyện để hình thành và rèn luyện những kỹ năng dạy học ,
giáo dục cơ bản nhằm đảm bảo cho hoạt động dạy học và giáo dục cơ bản nhằm
đảm bảo , cho hoạt động dạy học và giáo dục đạt hiệu quả .
- Ghóp phần hình thành và phát triển lòng yêu nghề.
II.MỤC TIÊU CỤ THỂ.
- Phân tích được các mặt hoạt động dạy học, giáo dục của cơ sở dạy nghề
< nơi đến thực tập > .
- Phân tích được chương trình môn học sẽ thực hành giảng dạy.
- Chuản bị và thực hiện được các bài dạy lý thuyết, thực hành.
- Biết nhận xét và đánh giá bài dạy.
- Thực hiện được các nhiệm vụ của một số nhiệm vụ chủ nhiệm lớp .
- Tham gia và biết tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện ngoài giờ lên
lớp của nơi đến thực tập .
B- NỘI DUNG THỰC TẬP
I. TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG DẠY HOC , GIÁO ÁN CỦA CƠ SỞ
1. Mục tiêu
- Khái quát được những nội dung cơ bản về hoạt động dạy học và giáo dục
của cơ sở thực tập .
- Phân tích chính xác đầy đủ các yếu tố trong hoạt động dạy học và giáo
dục của cơ sở thực tập.
2. Nội dung.
- Tìm hiểu đặc trưng cơ abnr của hoạt động dạy học
 Mục tiêu đào tạo .
 Nội dung phương pháp , hình thức tổ chức, kiểm tra đnahs giá , quản lí
hoạt động dạy học .
Giáo sinh: Nguyễn Thị Minh Huệ

1

 Cơ sở vật chất thiêt bị điều khiển đảm bảo dạy học.
- Tìm hiểu nội dung cơ bản cảu các mặt giáo dục toàn diện.
 Giáo dục đạo đức học sinh.
 Mối quan hệ của nhà trường với gia đìnhvà xã hội.
 Các hoạt động văn hóa thể thao .
II.TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO.
1. Mục tiêu.
- Xác định được quy định xây dựng chương trình đào tạp cơ sở thự tập ,
phân tích và giải thích các yếu tố của nooiji dung chương trình môn học.
- Vận dụng linh hoạt trong thực tập giảng dạy lí thuyết và thực hành.
2. Nội dung
- Chương trình đào tạo của nghề.
 Mục tiêu đào tạo của nghề.
 Nội dung và thời gian đạo tạo của nghề.
 Tỉ lệ giữa thời gian học lý thuyết , thực hành.
- Chương trình môn học được phân công giảng dạy.
 Tên môn học , vị trí tính chất , mục tiêu môn học .
 Nội dung tổng quát và phân phối thời gian.
 Nội dung chi tiết .
 Hướng dẫn thực hiện .
III. DỰ GIỜ , TRAO ĐỔI HỌC TẬP KHINH NGHIỆM GIẢNG DẠY
CỦA GIÁO VIÊN , GIÁO SINH KHÁC.
1. Mục tiêu.
- Có hiểu biết chung về nội dung các hoạt động chuẩn bị dự giờ và rút kinh
nghiệm sau khi dạy để nắm vững các yếu tố môn học .
- Xác định được các yếu ...
CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG THỰC TẬP SƯ PHẠM
A- MỤC TIÊU,
I. MỤC TIÊU CHUNG .
- Củng cố vận dụng những kiến thức, kỹ năng về chuyên môn. Nghiệp
vụ sư phạm và giải quyết những nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động dạy học
- Tiếp tục rèn luyện để hình thành rèn luyện những kỹ năng dạy học ,
giáo dục cơ bản nhằm đảm bảo cho hoạt động dạy học và giáo dục cơ bản nhằm
đảm bảo , cho hoạt động dạy học và giáo dục đạt hiệu quả .
- Ghóp phần hình thành và phát triển lòng yêu nghề.
II.MỤC TIÊU CỤ THỂ.
- Phân tích được các mặt hoạt động dạy học, giáo dục của cơ sở dạy nghề
< nơi đến thực tập > .
- Phân tích được chương trình môn học sẽ thực hành giảng dạy.
- Chuản bị và thực hiện được các bài dạy lý thuyết, thực hành.
- Biết nhận xét và đánh giá bài dạy.
- Thực hiện được các nhiệm vụ của một số nhiệm vụ chủ nhiệm lớp .
- Tham gia biết t chức các hoạt động giáo dục toàn diện ngoài giờ lên
lớp của nơi đến thực tập .
B- NỘI DUNG THỰC TẬP
I. TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG DẠY HOC , GIÁO ÁN CỦA CƠ SỞ
1. Mục tiêu
- Khái quát được những nội dung cơ bản về hoạt động dạy học và giáo dục
của cơ sở thực tập .
- Phân tích chính xác đầy đủ c yếu tố trong hoạt động dạy học giáo
dục của cơ sở thực tập.
2. Nội dung.
- Tìm hiểu đặc trưng cơ abnr của hoạt động dạy học
Mục tiêu đào tạo .
Nội dung phương pháp , hình thức tổ chức, kiểm tra đnahs giá , quản
hoạt động dạy học .
Giáo sinh: Nguyễn Thị Minh Huệ 1
nội dung thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nội dung thực tập - Người đăng: phamquynh35-dhxd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
nội dung thực tập 9 10 832