Ktl-icon-tai-lieu

NỘI QUY VẬN HÀNH CẨU THÁP

Được đăng lên bởi Dư Khánh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 837 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NỘI QUY VẬN HÀNH CẨU THÁP
1. Giữa người lái và người tín hiệu phải phối hợp nhịp nhàng thống nhất theo ngôn ngữ
quy ước.

2. Trước khi bắt đầu làm việc phải báo cho những người không có trách nhiệm ra khỏi
khu vực nâng, chuyển và hạ tải.

3. Làm việc ban đêm phải có đèn pha chiếu sáng đủ cho khu vực làm việc, công tắc
đèn phải bố trí ở chân cần trục

4. Người móc tải phải biết :
- Trọng tải mà cần trục được phép nâng, trọng tải của cần trục tương ứng với tầm với.
- Chọn cáp, xích buộc phù hợp với trọng lượng và kích thướt của tải.
- Xác định chất lượng cáp, xích, móc tải.
- Cách buộc và treo tải lên móc.
- Qui định tín hiệu trao đổi với người điều khiển thiết bị nâng khi phải kiêm nhiệm vai trò
tín hiệu viên.
- Ước tính trọng lượng của tải.
- Vùng nguy hiểm của thiết bị nâng.

5. Nghiêm cấm :
- Lên xuống thiết bị nâng khi đang di chuyển.
- Nâng tải trọng trong tình trạng chưa ổn định hoặc chỉ móc lên một bên của móc kép.
- Nâng hạ tải, di chuyển tải khi có người đang đứng trên tải (để cân bằng hay sửa chữa
lại dây buộc).
- Nâng tải đang bị vùi dưới đất, bị các vật khác đè lên, tải đang liên kết với các vật khác
bằng bu lông hoặc liên kết với bê tông.
- Kéo lê tải trên mặt đất, mặt sàn, trên đường ray (khi cáp nâng tải xiên), vừa nâng vừa
quay hoặc di chuyển tải nếu hồ sơ kỹ thuật của nhà chế tạo không cho phép làm điều
đó, di chuyển ngang tải khi tải nằm cao hơn chướng ngại vật nhỏ hơn 500mm.
- Dùng móc để gỡ cáp, xích đang bị tải đè lên.
- Xoay và điều chỉnh các tải dài và cồng kềnh khi nâng chuyển và hạ tải mà không có
các công cụ chuyên dùng thích hợp. (Chỉ được phép điều chỉnh tải khi nó cách sàn
khoảng 200mm và cách người thực hiện không ít hơn l m).

6. Khi tạm ngừng việc không cho phép treo tải lơ lửng. Kết thúc công việc phải tắt máy
và rút móc tải lên cao khỏi không gian có người và các thiết bị khác hoạt động .

...
NỘI QUY VẬN HÀNH CẨU THÁP
1. Giữa người lái và người tín hiệu phải phối hợp nhịp nhàng thống nhất theo ngôn ngữ
quy ước.
2. Trước khi bắt đầu làm việc phải báo cho những người không trách nhiệm ra khỏi
khu vực nâng, chuyển và hạ tải.
3. Làm việc ban đêm phải đèn pha chiếu sáng đủ cho khu vực làm việc, công tắc
đèn phải bố trí ở chân cần trục
4. Người móc tải phải biết :
- Trọng tải mà cần trục được phép nâng, trọng tải của cần trục tương ứng với tầm với.
- Chọn cáp, xích buộc phù hợp với trọng lượng và kích thướt của tải.
- Xác định chất lượng cáp, xích, móc tải.
- Cách buộc và treo tải lên móc.
- Qui định tín hiệu trao đổi với người điều khiển thiết bị nâng khi phải kiêm nhiệm vai trò
tín hiệu viên.
- Ước tính trọng lượng của tải.
- Vùng nguy hiểm của thiết bị nâng.
5. Nghiêm cấm :
- Lên xuống thiết bị nâng khi đang di chuyển.
- Nâng tải trọng trong tình trạng chưa ổn định hoặc chỉ móc lên một bên của móc kép.
- Nâng hạ tải, di chuyển tải khi có người đang đứng trên tải (để cân bằng hay sửa chữa
lại dây buộc).
- Nâng tải đang bị vùi dưới đất, bị các vật khác đè lên, tải đang liên kết với các vật khác
bằng bu lông hoặc liên kết với bê tông.
- Kéo lê tải trên mặt đất, mặt sàn, trên đường ray (khi cáp nâng tải xiên), vừa nâng vừa
quay hoặc di chuyển tải nếu hồ kỹ thuật của nhà chế tạo không cho phép làm điều
đó, di chuyển ngang tải khi tải nằm cao hơn chướng ngại vật nhỏ hơn 500mm.
- Dùng móc để gỡ cáp, xích đang bị tải đè lên.
- Xoay điều chỉnh các tải dài cồng kềnh khi nâng chuyển hạ tải không
các công cụ chuyên dùng thích hợp. (Chỉ được phép điều chỉnh tải khi cách sàn
khoảng 200mm và cách người thực hiện không ít hơn l m).
6. Khi tạm ngừng việc không cho phép treo tải lửng. Kết thúc công việc phải tắt máy
và rút móc tải lên cao khỏi không gian có người và các thiết bị khác hoạt động .
NỘI QUY VẬN HÀNH CẨU THÁP - Người đăng: Dư Khánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
NỘI QUY VẬN HÀNH CẨU THÁP 9 10 605