Ktl-icon-tai-lieu

OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ XXIII, 2014

Được đăng lên bởi lenguyenminhhuong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ XXIII, 2014

Khối thi: Cá nhân Không chuyên
Thời gian làm bài: 180 phút
Ngày thi: 29/10/2014
Nơi thi: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tính tổng

SUM.*

SUM.INP

SUM.OUT

Thời gian
mỗi test
1 giây

Dãy số

SEQ.*

SEQ.INP

SEQ.OUT

1 giây

Giao đấu hữu nghị

FAIRPLAY.*

FAIRPLAY.INP

FAIRPLAY.OUT

1 giây

Tên bài

File nguồn nộp

File dữ liệu

File kết quả

Chú ý:


Dấu * được thay thế bởi đuôi ngầm định của ngôn ngữ được sử dụng để cài
chương trình;
 Thí sinh phải nộp cả file mã nguồn của chương trình và file chương trình thực
hiện (chương trình đã được biên dịch ra file .exe).
Hãy lập trình giải các bài toán dưới đây:

Bài 1. Tính tổng (30 điểm)
Viết chương trình đọc vào hai số thực dương
OLP’14 - Đề thi khối Cá nhân Không chuyên Trang 1/2
OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ XXIII, 2014
Khối thi: Cá nhân Không chuyên
Thời gian làm bài: 180 phút
Ngày thi: 29/10/2014
Nơi thi: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên bài
File nguồn nộp
File dữ liệu
File kết quả
Thời gian
mỗi test
Tính tổng
SUM.*
SUM.INP
SUM.OUT
1 giây
Dãy số
SEQ.*
SEQ.INP
SEQ.OUT
1 giây
Giao đấu hữu ngh
FAIRPLAY.*
FAIRPLAY.INP
FAIRPLAY.OUT
1 giây
Chú ý:
Dấu * được thay thế bởi đuôi ngầm định của ngôn ngữ được sử dụng để cài
chương trình;
Thí sinh phải nộp cả file nguồn của chương trình file chương trình thực
hiện (chương trình đã được biên dịch ra file .exe).
Hãy lập trình giải các bài toán dưới đây:
Bài 1. Tính tổng (30 điểm)
Viết chương trình đọc vào hai số thực dương và tính tng bình phương tt c các s
nguyên không nh hơn và không lớn hơn .
D liu: Vào t file văn bản SUM.INP gm mt dòng cha hai s thực dương
Kết quả: Đưa ra file văn bản SUM.OUT gồm một dòng chứa một số nguyên phần
ca s chia cho 10
9
+7, trong đó tng bình phương tt c các s nguyên không nh
hơn và không lớn hơn .
Ví dụ:
SUM.INP
0.3 2.89
Chú ý:
- Có 50% s test có ;
- Có 50% s test còn li có 
.
Bài 2. Dãy số (30 điểm)
Cho y s gm số nguyên
. Một đoạn con của dãy đã cho là y
( ), dãy có độ dài     và có trọng số bằng tổng 
 
.
Yêu cầu: Tìm hai đoạn con không có phần tử chung, mỗi đoạn có độ dài là một số chia hết
cho 3 và tổng trọng số của hai đoạn con là lớn nhất.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản SEQ.INP có định dạng như sau:
Dòng đầu ghi s nguyên  ;
Dòng th hai ghi số nguyên


.
OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ XXIII, 2014 - Trang 2
OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ XXIII, 2014 - Người đăng: lenguyenminhhuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ XXIII, 2014 9 10 502