Ktl-icon-tai-lieu

Ôn GDCD 9 HKI

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Yến Nhi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3285 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuû bieân: NGUYEÃN LONG THAÏNH

Naêm hoïc: 2014 - 2015

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 9

I.

KIẾN THỨC CƠ BẢN:

ĐƠN VỊ BÀI HỌC VÀ CÂU HỎI GỢI Ý
Bài 1: CHÍ CÔNG VÔ TƯ
- Nêu một ví dụ, có thể là: Một người cán bộ lãnh đạo
biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến phê bình của cán bộ cấp
dưới để cải tiến công tác lãnh đạo được tốt hơn; một học
sinh không vì cảm tình riêng mà bỏ qua hoặc che dấu
khuyết điểm cho bạn; một người dân hiến đất của gia
đình để xây trường học cho trẻ em; ...
Có ý kiến cho rằng chỉ người lớn, nhất là những người
có chức có quyền mới phải rèn luyện phẩm chất chí công
vô tư, học sinh còn nhỏ không có điều kiện để rèn luyện
phẩm chất đó. Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?

NỘI DUNG BÀI HỌC
1. Thế nào là chí công vô tư ?
Là phẩm chất đạo đức của con người ,thể hiện ở sự công
bằng, không hiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải,xuất
phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích
cá nhân.
2. Ýnghĩa của phẩm chất chí công vô tư:
Chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập thể và xã hội ,góp
phần làm cho đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân
chủ ,văn minh; được mọi người tin cậy, quý trọng
3.Rèn luyện chí công vô tư như thế nào?
- Ủng hộ, quí trọng người có đức tính chí công vô tư.
- Phê phán hành động không chí công vô tư.

 Không tán thành ý kiến đó, vì phẩm chất chí công vô
tư thể hiện trong cuộc sống hằng ngày và ai cũng phải rèn
luyện và thực hiện. Học sinh có thể thực hiện như: tích
cực tham gia các hoạt động của tập thể, không bao che
cho những việc làm sai trái, bảo vệ lẽ phải, công bằng khi
nhận xét, đánh giá người khác ....
Bài 2: TỰ CHỦ
Chủ nhật, Hằng được mẹ cho đi chơi phố. Qua các cửa
hiệu có nhiều quần áo mới đúng mốt, bộ nào Hằng cũng
thích. Em đòi mẹ mua hết bộ này đến bộ khác làm mẹ rất
bực mình. Buổi đi chơi phố mất vui.
Em hãy nhận xét việc làm của Hằng. Em sẽ khuyên Hằng
như thế nào?
* Gợi ý:
- Việc làm của Hằng biểu hiện là người không có tính tự
chủ; Hằng đòi mẹ mua hết bộ này đến bộ khác thể hiện
sự ham muốn quá mức, làm mẹ bực mình, ….
- Em sẽ khuyên Hằng nên biết kiềm chế và có thể xin ý
kiến của mẹ chỉ mua 1 bộ nếu mẹ đồng ý.
Có ý kiến cho rằng người có tính tự chủ phải là người
luôn luôn hành động theo ý mình, không cần quan tâm
đến hoàn cảnh và mọi người xung quanh. Em có tán
thành ý kiến đó không? Vì sao?
- Không tán thành ý kiến đó.
- Giải thích: Người biết tự chủ cần phải quan tâm đến
hoàn cảnh và mọi người xung quanh mình vì:
+ Tự chủ không có nghĩa là sống một cách đơn độc, khép
kín, m...
Chuû bieân: NGUYEÃN LONG THAÏNH Naêm hoïc: 2014 - 2015
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 9

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN:
ĐƠN VỊ BÀI HỌC VÀ CÂU HỎI GỢI Ý NỘI DUNG BÀI HỌC
Bài 1: CHÍ CÔNG VÔ TƯ
- Nêu một dụ, thể là: Một người cán bộ lãnh đạo
biết lắng nghe tiếp thu ý kiến phê bình của cán bộ cấp
dưới để cải tiến công tác lãnh đạo được tốt hơn; một học
sinh không cảm tình riêng bỏ qua hoặc che dấu
khuyết điểm cho bạn; một người dân hiến đất của gia
đình để xây trường học cho trẻ em; ...
ý kiến cho rằng chỉ người lớn, nhất những người
có chức có quyền mới phải rèn luyện phẩm chất chí công
tư, học sinh còn nhỏ không điều kiện để rèn luyện
phẩm chất đó. Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?
Không tán thành ý kiến đó, phẩm chất chí công
tư thể hiện trong cuộc sống hằng ngày và ai cũng phải rèn
luyện thực hiện. Học sinh thể thực hiện như: tích
cực tham gia các hoạt động của tập thể, không bao che
cho những việc làm sai trái, bảo vệ lẽ phải, công bằng khi
nhận xét, đánh giá người khác ....
1. Thế o là chí ng vô tư ?
phẩm chất đạo đức của con người ,thể hiện sự công
bằng, không hiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải,xuất
phát từ lợi ích chung đặt lợi ích chung lên trên lợi ích
cá nhân.
2. Ýnghĩa của phẩm chất chí công vô tư:
Chí công đem lại lợi ích cho tập thể hội ,góp
phần làm cho đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân
chủ ,văn minh; được mọi người tin cậy, quý trọng
3.Rèn luyện chí công vô tư như thế nào?
- Ủng hộ, quí trọng người có đức tính chí công vô tư.
- Phê phán hành động không chí công vô tư.
Bài 2: TỰ CHỦ
Chủ nhật, Hằng được mẹ cho đi chơi phố. Qua các cửa
hiệu nhiều quần áo mới đúng mốt, bộ nào Hằng cũng
thích. Em đòi mẹ mua hết bộ này đến bộ khác làm mẹ rất
bực mình. Buổi đi chơi phố mất vui.
Em hãy nhận xét việc làm của Hằng. Em sẽ khuyên Hằng
như thế nào?
* Gợi ý:
- Việcm của Hằng biểu hiện người không tính tự
chủ; Hằng đòi mẹ mua hết bộ này đến bộ khác thể hiện
sự ham muốn quá mức, làm mẹ bực mình, ….
- Em sẽ khuyên Hằng nên biết kiềm chế thể xin ý
kiến của mẹ chỉ mua 1 bộ nếu mẹ đồng ý.
ý kiến cho rằng người tính tự chủ phải người
luôn luôn hành động theo ý mình, không cần quan tâm
đến hoàn cảnh mọi người xung quanh. Em tán
thành ý kiến đó không? Vì sao?
- Không tán thành ý kiến đó.
- Giải thích: Người biết tự chủ cần phải quan tâm đến
hoàn cảnh và mọi người xung quanh mình vì:
+ Tự chủ không có nghĩa là sống một cách đơn độc, khép
kín, mà vẫn cần giao tiếp và hoạt động.
+ Người biết tự chủ là người phải luôn biết biết lắng nghe
ý kiến của mọi người để tự điều chỉnh thái độ, hành vi
của mình theo hướng đúng đắn.
1. Thế nào là tự chủ?
Tự chủ làm chủ bản thân. Người biết tự chủ người
làm chủ được suy nghĩ, tình cảm, hành vi của mình trong
mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn thái độ bình tĩnh, tự
tin và biết điều chỉnh hành vi của mình.
2. Ý nghĩa của tính tự chủ:
-Tự chủ là 1 đức tính quí giá.
-Có tính tự chủ con người sống đúng đắn, xử đạo
đức,có văn hoá.
-Tính tự chủ giúp con người vượt qua khó khăn,thử thách
và cám dỗ.
3. Rèn luyện tính tự chủ như thế nào?
- Suy nghĩ kĩ trước khi nói và hành động.
- Sau mỗi việc làm, cần xem xét thái độ, lời nói, hành
động, việc làm của mình đúng hay sai.
- Biết rút kinh nghiệm và sửa chữa.
* Biểu hiện của người tính tự chủ: biết kiềm chế cảm
xúc, bình tĩnh, tự tin trong mọi tình huống; không nao
núng, hoang mang khi khó khăn; không bị ngả nghiêng,
lôi kéo trước những áp lực tiêu cực; biết tự ra quyết định
cho mình,...
Tröôøng THCS Lyù Thöôøng Kieät TP Long Xuyeân An Giang
Ôn GDCD 9 HKI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn GDCD 9 HKI - Người đăng: Nguyễn Thị Yến Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ôn GDCD 9 HKI 9 10 171