Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập dân sự 2

Được đăng lên bởi Hong Pham
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 792 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÔN TẬP DÂN SỰ 2
TÀI SẢN
KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG HAY SAI? TẠI SAO?
Quyền sử dụng đất là bất động sản;
Bất động sản là tài sản không thể di dời;
Bất động sản phải là vật;
Tiền không thể là đối tượng của giao dịch dân sự, nó chỉ là tài sản trung gian để định giá
trị tài sản khác;
5. Vật tiêu hao là vật hao mòn tự nhiên;
6. Mọi giấy tờ trị giá được bằng tiền đều là giấy tờ có giá;
7. Giấy tờ có giá phải do ngân hàng nhà nước phát hành;
8. Di chúc là một loại giấy tờ có giá;
9. Tài sản hình thành trong tương lai là tài sản chưa có tại thời điểm xác lập giao dịch;
10. Tài sản hình thành trong tương lai là tài sản chưa có hoặc đã có nhưng chưa thuộc sở hữu
của chủ thể tại thời điểm xác lập giao dịch;
11. Sữa tươi, sữa bột và sữa chua là những vật cùng loại;
12. Ti vi CRT và ti vi LCD là vật cùng loại đặc định hóa;
13. Nhà ở là vật không thể chia được;
14. Tiền trúng sổ số là lợi tức phát sinh từ vé sổ số;
15. Tiền là tài sản trong giao lưu dân sự tại Việt Nam phải do Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam phát hành;
16. Khi đối tượng của giao dịch bao gồm vật chính, vật phụ mà bên có nghĩa vụ vi phạm
trong chuyển giao vật chính thì đó luôn là căn cứ để bên có quyền tuyên bố hủy bỏ hoặc
đơn phương chấm dứt thực hiện giao dịch;
17. Quyền tài sản là quyền gắn với tài sản;
18. Vật đặc định là vật gắn liền với nhân thân của một chủ thể xác định;
19. Vật độc nhất là vật có dấu hiệu riêng biệt mà chỉ vật đó mới có;
20. Xác định được một vật thuộc về ai là dấu dấu hiệu để xác định vật đặc định;
21. Những vật có cùng màu sắc là vật cùng loại;
22. Chỉ dẫn địa lý là một dấu hiệu để xác định vật đặc định;
23. Quyền sở hữu là một loại quyền tài sản;
24. Giấy tờ có giá có thể được phát hành bởi một tổ chức có tư cách pháp nhân;
25. Phần giá trị chênh lệch tăng thêm khi bán một tài sản là lợi tức;
26. Tiền bao gồm tiền đồng và ngoại tệ có khả năng thanh toán ở Việt nam;
27. Vật phụ không thể là đối tượng của giao dịch nếu không gắn với vật chính;
28. Vật chia được và vật có thể tháo rời các bộ phận là một;
29. Tất cả các vật là tài sản trong giao dịch dân sự;
30. A mua nhà của B, hợp đồng đã có hiệu lực nhưng chưa làm thủ tục trước bạ sang tên đối
với nhà mua. Trường hợp này, nhà mà A mua là tài sản hình thành trong tương lai của A;
1.
2.
3.
4.

Thanhhoai.1080@gmail.com

Page 1

31. A được Tòa án nhân dân công nhận bằng một bản án có hiệu lực là người thừa kế duy
nhất của B, nhưng A chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản do được thừa kế của
B. Trường hợp này, di sản mà A được hưởng là tài ...
Thanhhoai.1080@gmail.com Page 1
ÔN TẬP DÂN SỰ 2
TÀI SẢN
KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG HAY SAI? TẠI SAO?
1. Quyền sử dụng đất là bất động sản;
2. Bất động sản là tài sản không thể di dời;
3. Bất động sản phải là vật;
4. Tiền không thể là đối tượng của giao dịch dân sự, nó chỉ là tài sản trung gian để định g
trị tài sản khác;
5. Vật tiêu hao là vật hao mòn tự nhiên;
6. Mọi giấy tờ trị giá được bằng tiền đều là giấy tờ có giá;
7. Giấy tờ có giá phải do ngân hàng nhà nước phát hành;
8. Di chúc là một loại giấy tờ có giá;
9. Tài sản hình thành trong tương lai là tài sản chưa có tại thời điểm xác lập giao dịch;
10. Tài sản hình thành trong tương lai là tài sản chưa có hoặc đã có nhưng chưa thuộc sở hữu
của chủ thể tại thời điểm xác lập giao dịch;
11. Sữa tươi, sữa bột và sữa chua là những vật cùng loại;
12. Ti vi CRT và ti vi LCD là vật cùng loại đặc định hóa;
13. Nhà ở là vật không thể chia được;
14. Tiền trúng sổ số là lợi tức phát sinh từ vé sổ số;
15. Tiền là tài sản trong giao lưu dân sự tại Việt Nam phải do Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam phát hành;
16. Khi đối tượng của giao dịch bao gồm vật chính, vật phụ mà bên có nghĩa vụ vi phạm
trong chuyển giao vật chính thì đó luôn là căn cứ để bên có quyền tuyên bố hủy bỏ hoặc
đơn phương chấm dứt thực hiện giao dịch;
17. Quyền tài sản là quyền gắn với tài sản;
18. Vật đặc định là vật gắn liền với nhân thân của một chủ thể xác định;
19. Vật độc nhất là vật có dấu hiệu riêng biệt mà chỉ vật đó mới có;
20. Xác định được một vật thuộc về ai là dấu dấu hiệu để xác định vật đặc định;
21. Những vật có cùng màu sắc là vật cùng loại;
22. Chỉ dẫn địa lý là một dấu hiệu để xác định vật đặc định;
23. Quyền sở hữu là một loại quyền tài sản;
24. Giấy tờ có giá có thể được phát hành bởi một tổ chức có tư cách pháp nhân;
25. Phần giá trị chênh lệch tăng thêm khi bán một tài sản là lợi tức;
26. Tiền bao gồm tiền đồng và ngoại tệ có khả năng thanh toán ở Việt nam;
27. Vật phụ không thể là đối tượng của giao dịch nếu không gắn với vật chính;
28. Vật chia được và vật có thể tháo rời các bộ phận là một;
29. Tất cả các vật là tài sản trong giao dịch dân sự;
30. A mua nhà của B, hợp đồng đã có hiệu lực nhưng chưa làm thủ tục trước bạ sang tên đối
với nhà mua. Trường hợp này, nhà mà A mua là tài sản hình thành trong tương lai của A;
Ôn tập dân sự 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập dân sự 2 - Người đăng: Hong Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ôn tập dân sự 2 9 10 978