Ktl-icon-tai-lieu

ÔN TẬP HKII

Được đăng lên bởi vuhuyhoanghungyen772002
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 519 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP HKII

1. Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô với
quả thịt?
- Dựa vào đặc điểm của vỏ quả để phân biệt quả khô và quả thịt
+ Quả khô khi chín thì vỏ quả khô, cứng và mỏng.
+ Quả thịt khi chín thì vỏ quả mền, vỏ dày, chứa đầy thịt quả
- Vd:
+ Quả khô: quả lúa (hạt lúa), quả cải, quả thầu dầu…
+ Quả thịt: cà chua, đu đủ, quả chanh… (quả mọng), quả mơ, quả táo, quả dừa, quả xoài…
(quả hạch)

2. Quả mọng khác với quả hạch ở điểm nào?
3. Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ
đen trước khi quả chín khô?

Người ta phải thu hoạch các loại đỗ (xanh, đen…) trước khi quả chín khô vì nếu để đợi đến
lúc chín khô tự nẻ, hạt sẽ rơi hết xuống ruộng không thể thu hoạch được.

4. Người ta đã có cách gì để bảo quản và chế biến
các loại quả thịt?

Có nhiều cách để bảo quản và chế biến các loại quả thịt: rửa sạch cho vào túi nilong để ở
nhiệt độ lạnh, phơi khô, đóng hộp, ép lấy nước, chế tinh dầu…

5. Hạt gồm những bộ phận nào? Điểm khác nhau
giữa hạt của cây một lá mầm và hạt của cây hai lá
mầm?

- Hạt gồm những bộ phận:
+ Hạt gồm vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ.
+ Phôi gồm: rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, lá mầm.
+ Chất dinh dưỡng dự trữ nằm ở lá mầm hoặc phôi nhũ
- Điểm khác nhau giữa hạt của cây một lá mầm và hạt của cây hai lá mầm
+ Phôi của hạt cây hai lá mầm thì có hai lá mầm, còn phôi của hạt cây một lá mầm thì có một
lá mầm.
+ Chất dinh dưỡng dự trữ hạt cây hai lá mầm thì nằm trong hai lá mầm, còn hạt cây một lá
mầm thì nằm trong phôi nhũ

6. Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to,
mẩy, không sứt sẹo và không bị sâu bệnh?

- Chọn hạt to, mấy, chắc vì: sẽ có nhiều chất dinh dưỡng và có bộ phận phôi khỏe
- Chọn hạt không sứt sẹo vì: đảm bảo cho hạt nảy mầm thành cây con phát triển bình thường
- Chọn hạt không bị sâu, bệnh để tránh những yếu tố gây hại con cây non khi mới hình thành

7. Nói rằng: hạt lạc gồm ba phần là vỏ, phôi và chất
dinh dưỡng dự trữ có chính xác không?
Câu nói trên đúng nhưng chưa chính xác, vì: hạt lạc không có phần chất dinh dưỡng dự trữ
riêng mà chất này được chứa trong lá mầm của phôi

8. Những điều kiện nảy mầm của hạt?
Điều kiện bên ngoài: đủ nước, đủ không khí, nhiệt độ thích hợp

Điều kiện của hạt: hạt chắc, còn phôi, không bị sâu bệnh

9. Nêu đặc điểm của thực vật hạt kín?
Là nhóm thực vật có hoa
Cợ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn hoàn thiện
Có hoa, quả, hạt. hạt nằm trong quả
Hoa và quả có nhiều hình dạng khác nhau

10. Phân biệt giữa cây hạt trần và cây hạt kín?

Giữa cây hạt trần với c...
ÔN TẬP HKII
1. Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô với
quả thịt?
- Dựa vào đặc điểm của vỏ quả để phân biệt quả khô và quả thịt
+ Quả khô khi chín thì vỏ quả khô, cứng và mỏng.
+ Quả thịt khi chín thì vỏ quả mền, vỏ dày, chứa đầy thịt quả
- Vd:
+ Quả khô: quả lúa (hạt lúa), quả cải, quả thầu dầu…
+ Quả thịt: cà chua, đu đủ, quả chanh… (quả mọng), quả mơ, quả táo, quả dừa, quả xoài…
(quả hạch)
2. Quả mọng khác với quả hạch ở điểm nào?
3. Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ
đen trước khi quả chín khô?
Người ta phải thu hoạch các loại đỗ (xanh, đen…) trước khi quả chín khô vì nếu để đợi đến
lúc chín khô tự nẻ, hạt sẽ rơi hết xuống ruộng không thể thu hoạch được.
4. Người ta đã có cách gì để bảo quản và chế biến
các loại quả thịt?
Có nhiều cách để bảo quản và chế biến các loại quả thịt: rửa sạch cho vào túi nilong để ở
nhiệt độ lạnh, phơi khô, đóng hộp, ép lấy nước, chế tinh dầu…
5. Hạt gồm những bộ phận nào? Điểm khác nhau
giữa hạt của cây một lá mầm và hạt của cây hai lá
mầm?
- Hạt gồm những bộ phận:
+ Hạt gồm vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ.
+ Phôi gồm: rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, lá mầm.
+ Chất dinh dưỡng dự trữ nằm ở lá mầm hoặc phôi nhũ
- Điểm khác nhau giữa hạt của cây một lá mầm và hạt của cây hai lá mầm
+ Phôi của hạt cây hai lá mầm thì có hai lá mầm, còn phôi của hạt cây một lá mầm thì có một
lá mầm.
+ Chất dinh dưỡng dự trữ hạt cây hai lá mầm thì nằm trong hai lá mầm, còn hạt cây một lá
mầm thì nằm trong phôi nhũ
6. Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to,
mẩy, không sứt sẹo và không bị sâu bệnh?
- Chọn hạt to, mấy, chắc vì: sẽ có nhiều chất dinh dưỡng và có bộ phận phôi khỏe
- Chọn hạt không sứt sẹo vì: đảm bảo cho hạt nảy mầm thành cây con phát triển bình thường
- Chọn hạt không bị sâu, bệnh để tránh những yếu tố gây hại con cây non khi mới hình thành
7. Nói rằng: hạt lạc gồm ba phần là vỏ, phôi và chất
dinh dưỡng dự trữ có chính xác không?
Câu nói trên đúng nhưng chưa chính xác, vì: hạt lạc không có phần chất dinh dưỡng dự trữ
riêng mà chất này được chứa trong lá mầm của phôi
8. Những điều kiện nảy mầm của hạt?
Điều kiện bên ngoài: đủ nước, đủ không khí, nhiệt độ thích hợp
ÔN TẬP HKII - Trang 2
ÔN TẬP HKII - Người đăng: vuhuyhoanghungyen772002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ÔN TẬP HKII 9 10 579