Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập kiểm tra 1 tiết môn sinh học lớp 10 kỳ I

Được đăng lên bởi Âu Thị Hạnh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 576 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần I: Khởi động
Mỗi đội sẽ trả lời nhanh 5 câu hỏi trong vòng 30s
Mỗi câu trả lời đúng được 2 điểm

90
75

Phần II: Tăng tốc
Mỗi đội trả lời câu hỏi ngắn mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm

60
45

Phần III: Về đích
30
15

Mỗi câu trả lời đúng được 25 điểm

Phần I : Khởi động của nhóm 1

90

1

Các cấp tổ chức cơ bản của tổ chức sống bao
gồm: Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ
sinh thái.

§

2

Giới khởi sinh(Monera) bao gồm SV nhân
sơ, kích thước nhỏ 1-5micrômet. Đại diện
là các loai vi rút và động vật nguyên sinh

S

75
60
45

3
4

Đường đôi gồm: Đường mía(Saccarôzơ),
mạch nha, Lactôzơ, Mantôzơ…
Trong phân tử AND, tồn tại 2 loại liên kết: liên
kết cộng hóa trị và liên kết H giữa các bazo N

§
Đ

30
15

5

Prôtein đa dạng và đặc thù do số lượng
thành phần và trật tự sắp xếp các nucleotit.

S

Phần I : Khởi động của nhóm 2
1
90

2

Đơn phân của axit nucleic là nucleoit,
đơn phân của Pr là các aa
Nguyên tắc bổ sung trong phân tử AND
A-T; G-X

§
Đ

75
60
45

3

Tỉ lệ S/V tỉ lệ thuận với kích thước cơ thể

S

4

Màng sinh chất của tế bào nhân thực được
cấu tạo bới chất peptidoglucan

S

5

Lục lạp là bào quan chỉ có ở tế bào thực vật

Đ

30
15

Phần I : Khởi động của nhóm 3
1
90

2

Giới là hệ thống phân loại lớn nhất gồm những
sinh vật có đặc điểm chung nhất định
Tế bào là đơn vị cấu trúc cơ bản nhất

S

của thế giới sống

Đ

Pr có 4 bậc cấu trúc trong đó cấu trúc bậc 3
là quan trọng nhất

S

75
60
45

3
4

Tế bào nhân sơ có hệ thống nội màng gồm nhiều
bào quan có màng bao bọc

S

5

Glucozo vận chuyển qua màng sinh chất qua
kênh Pr xuyên màng

Đ

30
15

Phần I : Khởi động của nhóm 4
1
90

2

Trong phân tử nước, các nguyên tố liên kết với nhau
bằng liên kết H

Lục lạp và ty thể là bào quan có
2 lớp màng bao học

S
Đ

75
60
45

3

Nhân tế bào có chức năng quy định hình
dạng của tế bào

S

4

Phân tử glicoprotein làm tăng tính ổn định
của màng sinh chất

S

5

Pr được đặc trưng bởi số lượng,
thành phần và trật tự sắp xếp các aa

Đ

30
15

Phần II: Tăng tốc
Câu 1: Hãy kể tên trong tế bào nhân thực, những bào
quan nào có cấu trúc màng đơn, màng kép?
TL: Màng đơn: Lưới nội chất, thể golgi, lizoxom, không bào.
Màng kép: Nhân tế bào, ty thể, lục lạp.
Câu 2: Tơ tằm, tơ nhện, sừng trâu, tóc, thịt gà, thịt lợn được cấu
tạo từ Pr nhưng chúng khác nhau về nhiều đặc tính. Em hãy cho
biết sự khác nhau đó là do đâu?
TL: Số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các aa khác nhau

Glicoprotein

Hãy chú thích cho các số từ 1 - 5

4
5

1
2

Colesteron

3

Photpho - l...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập kiểm tra 1 tiết môn sinh học lớp 10 kỳ I - Người đăng: Âu Thị Hạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Ôn tập kiểm tra 1 tiết môn sinh học lớp 10 kỳ I 9 10 358