Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập logic

Được đăng lên bởi Lê Anh Vũ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 145 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề kiểm tra môn Logic học
Học bổ sung kiến thức thi Thạc sỹ - Đại học sư phạm Hà Nội

Câu 1: Anh (Chị) hãy trình bày bản chất, kết cấu và các qui tắc của định nghĩa khái niệm.
Cho ví dụ.
Câu 2: Cho các phán đoán:
1. Các Thầy giáo, Cô giáo phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
2. Nếu anh là nhà quản lý giáo dục giỏi thì anh phải có tri thức về khoa học quản lý.
Hãy:
-

Chỉ ra công thức của các phán đoán trên
Xác định các công thức có quan hệ đẳng trị với các công thức của phán đoán ấy
Tính giá trị của các công thức đó
Diễn đạt lại các phán đoán trên theo các công thức có quan hệ đẳng trị

...
Đề kiểm tra môn Logic học
Học bổ sung kiến thức thi Thạc sỹ - Đại học sư phạm Hà Nội
Câu 1: Anh (Chị) hãy trình bày bản chất, kết cấu và các qui tắc của định nghĩa khái niệm.
Cho ví dụ.
Câu 2: Cho các phán đoán:
1. Các Thầy giáo, Cô giáo phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
2. Nếu anh là nhà quản lý giáo dục giỏi thì anh phải có tri thức về khoa học quản lý.
Hãy:
- Chỉ ra công thức của các phán đoán trên
- Xác định các công thức có quan hệ đẳng trị với các công thức của phán đoán ấy
- Tính giá trị của các công thức đó
- Diễn đạt lại các phán đoán trên theo các công thức có quan hệ đẳng trị
Ôn tập logic - Người đăng: Lê Anh Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Ôn tập logic 9 10 521