Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập môn đạo đức công vụ

Được đăng lên bởi Fink Đào Lan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 3 lần
KHÁI QUÁT
I. CÁC KHÁI NIỆM
1. Khái niệm Đạo đức
2. Khái niệm Đạo đức nghề nghiệp
II. NGHỀ Y
1. Khái quát về nghề y
2. Ý nghĩa của nghề y
3. Chân giá trị của nghề y
4. Những quy phạm quy định hành vi khi hành nghề
5. Các ví dụ về những hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp
6. Các giải pháp
NỘI DUNG
I. CÁC KHÁI NIỆM
1. Khái niệm Đạo đức
Đạo đức thuộc hình thái ý thức xã hội, là tập hợp những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực
xã hội được cộng đồng thừa nhận như là những "quy tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi ứng
xử giữa cá nhân với xã hội, giữa cá nhân với cá nhân trong xã hội" chúng được thực hiện bởi
niềm tin cá nhân, bởi truyền thống và sức mạnh của dư luận xã hội.
2. Khái niệm Đạo đức nghề nghiệp
Đạo đức nghề nghiệp là một yếu tố quan trọng để phát triển sự nghiệp. Là quy phạm quy
định hành vi mà một người nên tuân theo khi làm việc(hành nghề).
Để đạt được đạo đức nghề nghiệp cần có sự kết hợp hài hòa giữa kỳ vọng xã hội, vai trò
nhà nước, sự nỗ lực của tổ chức nghề nghiệp và ý chí của những người hành nghề.
Đạo đức nghề nghiệp thể hiện ngay trong việc thực hiện công việc hàng ngày.
II. NGHỀ Y
1. Khái quát về nghề y

Nghề y hay còn gọi là nghề thầy thuốc - một nghề đặc biệt, xuất hiện sớm và có
lịch sử gắn liền với sự vận động và phát triển xã hội. Những người hành nghề Y đầu tiên
trong nhân loại là những người truyền đạo, họ thấy người bệnh đau khổ về mặt thể xác nên đã cứu
chữa. Như vậy, người truyền đạo làm 2 nghề một lúc với một mục đích cứu vớt đau khổ của con
người chứ không phải kiếm sống, càng không phải là vì lợi nhuận trên thể xác của người khác

Điều đó cho thấy so với các nghề khác, hoạt động nghề thầy thuốc có nhiều sự
khác biệt. Đối tượng mà người thầy thuốc tiếp xúc hàng ngày là những con người có
vấn đề bất an về sức khoẻ, những người bệnh, luôn mong mỏi sự giúp đỡ của người
thầy thuốc. Họ tin tưởng vào tài năng, lòng nhân đạo cao cả của thầy thuốc sẽ cứu
họ thoát khỏi trạng thái đau đớn về thể xác và tinh thần.
Như vậy đây là một nghề cao quý, phải đặt lợi ích bệnh nhân lên trên tất cả những
lợi ích khác của thầy thuốc với mục đích hết sức cao đẹp là cứu chữa người bệnh.
.

2. Ý nghĩa của nghề y
- Khám, chữa bệnh cho bệnh nhân.
- Nghề y luôn mang đến cho xã hội một cái nhìn ý nghĩa, cao quý, từ tâm; mang đến cho mọi
người niềm tin, niềm vui sống, xoa dịu đi nỗi đau thể xác lẫn tinh thần cho người bệnh, mang lại
cuộc sống lành mạnh, đã cứu sống nhiều người bệnh.
- Nghề y là để bảo vệ chính nghĩa cho cuộc sống.
- Nghề y chính là mẹ hiền, là chiế...
KHÁI QUÁT
I. CÁC KHÁI NIỆM
1. Khái niệm Đạo đức
2. Khái niệm Đạo đức nghề nghiệp
II. NGHỀ Y
1. Khái quát về nghề y
2. Ý nghĩa của nghề y
3. Chân giá trị của nghề y
4. Những quy phạm quy định hành vi khi hành nghề
5. Các ví dụ về những hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp
6. Các giải pháp
NỘI DUNG
I. CÁC KHÁI NIỆM
1. Khái niệm Đạo đức
Đạo đức thuộc hình thái ý thức xã hội, là tập hợp những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực
xã hội được cộng đồng thừa nhận như là những "quy tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi ứng
xử giữa cá nhân với xã hội, giữa cá nhân với cá nhân trong xã hội" chúng được thực hiện bởi
niềm tin cá nhân, bởi truyền thống và sức mạnh của dư luận xã hội.
2. Khái niệm Đạo đức nghề nghiệp
Đạo đức nghề nghiệp là một yếu tố quan trọng để phát triển sự nghiệp. Là quy phạm quy
định hành vi mà một người nên tuân theo khi làm việc(hành nghề).
Để đạt được đạo đức nghề nghiệp cần có sự kết hợp hài hòa giữa kỳ vọng xã hội, vai trò
nhà nước, sự nỗ lực của tổ chức nghề nghiệp và ý chí của những người hành nghề.
Đạo đức nghề nghiệp thể hiện ngay trong việc thực hiện công việc hàng ngày.
II. NGHỀ Y
1. Khái quát về nghề y
Nghề y hay còn gọi là nghề thầy thuốc - một nghề đặc biệt, xuất hiện sớm và có
lịch sử gắn liền với sự vận động và phát triển xã hội. Những người hành nghề Y đầu tiên
trong nhân loại là những người truyền đạo, họ thấy người bệnh đau khổ về mặt thể xác nên đã cứu
chữa. Như vậy, người truyền đạo làm 2 nghề một lúc với một mục đích cứu vớt đau khổ của con
người chứ không phải kiếm sống, càng không phải là vì lợi nhuận trên thể xác của người khác
Điều đó cho thấy so với các nghề khác, hoạt động nghề thầy thuốc có nhiều sự
khác biệt. Đối tượng mà người thầy thuốc tiếp xúc hàng ngày là những con người có
vấn đề bất an về sức khoẻ, những người bệnh, luôn mong mỏi sự giúp đỡ của người
thầy thuốc. Họ tin tưởng vào tài năng, lòng nhân đạo cao cả của thầy thuốc sẽ cứu
họ thoát khỏi trạng thái đau đớn về thể xác và tinh thần.
Như vậy đây là một nghề cao quý, phải đặt lợi ích bệnh nhân lên trên tất cả những
lợi ích khác của thầy thuốc với mục đích hết sức cao đẹp là cứu chữa người bệnh.
.
Ôn tập môn đạo đức công vụ - Trang 2
Ôn tập môn đạo đức công vụ - Người đăng: Fink Đào Lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ôn tập môn đạo đức công vụ 9 10 236