Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập môn lịch sử

Được đăng lên bởi Lan Vy
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 852 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN LỊCH SỬ
BÀI 2: XH NGUYÊN THỦY
1. Thị tộc và bộ lạc
a) Thị tộc
- Thị tộc là 1 nhóm người hơn 10 gđ từ 23 thế hệ có chung dòng máu. Q.hệ trong thị tộc là q.hệ công
bằng, bình đẳng, cùng làm cùng hưởng  nguyên tắc vàng của XH thị tộc.
b) Bộ lạc
- Bộ lạc là tập hợp nhiều thị tộc sống cạnh nhau, có cùng nguồn gốc tổ tiên.
- Q.hệ trong bộ lạc là gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thị tộc.
 Tại sao mối q.hệ trong bộ lạc là gắn bó?  Do đk sống, số lượng các thị tộc trong bộ lạc khác nhau
nên không thể cùng làm cùng hưởng.
 So sánh thị tộc và bộ lạc (Khác nhau: khái niệm và mối q.hệ; Giống: đều có cùng nguồn gốc tổ tiên)
3. Sự xuất hiện của tư hữu và XH có giai cấp
- Thời đại kim khí, con người thường xuyên tạo ra sp dư thừa  1 số lợi dụng chức quyền chiếm làm của
riêng  tư hữu xuất hiện  thay đổi XH nguyên thủy
+ Gđ mẫu hệ đc thay thế = gđ phụ hệ. (Nguyên nhân: trước đây CS chủ yếu là việc hái lượm nên
người phụ nữ làm chủ gđ; khi công cụ kim khí ra đời  công việc nặng nhọc hơn  người đàn ông sẽ đảm
nhận công việc đó  vai trò quan trọng hơn  làm chủ gđ)
+ Khả năng lđ của mỗi gđ khác nhau  chênh lệch giàu nghèo  giai cấp ra đời.
=> Công xã thị tộc bị rạn vỡ  con người bước vào thời đại có giai cấp đầu tiên – thời cổ đại.


BÀI 3: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG
1. Đk tự nhiên và sự pt KT
- Đk tự nhiên: ven sông lớn ở châu Á và châu Phi.
+ Thuận lợi: đất đai phì nhiêu, mềm xốp  SX, sinh sống pt.
+ Khó khăn: thường xuyên bị lũ lụt  mất mùa, đói kém. Khắc phục: làm công tác thủy lợi (công
việc cần có sự góp sức của nhiều người)  sống tập trung trong tổ chức công xã.
=> Nhà nước ra đời.
- KT chính: nông nghiệp tưới nước kết hợp chăn nuôi gia súc, làm thủ công nghiệp.
2. Sự hình thành các quốc gia cổ đại
- Cơ sở hình thành: sự pt của KT  phân hóa XH  nhà nc ra đời.
- Từ giữa thiên niên kỉ 4-3 TCN các quốc gia cổ đại lần lượt ra đời: Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, TQ.
3. XH cổ đại p.Đông
Gồm các giai cấp:
+ Quý tộc: vua, quan lại, tăng lữ  sống sung sướng nhờ bổng lộc và bóc lột nông dân công xã.
+ Nông dân công xã: chiếm số đông, là nguồn lđ chính.
+ Nô lệ: xuất thân từ tù binh trong chiến tranh và nông dân ko trả đc nợ  làm công việc nặng
nhọc, hầu hạ cho quý tộc.
4. Chế độ chuyên chế cổ đại
- Là thể chế chính trị do vua đứng đầu có quyền lực tuyệt đối.
- Giúp việc cho vua là 1 bộ máy quan liêu gồm toàn quý tộc  thu thuế.

5. VH cổ đại p.Đông
a) Lịch pháp và Thiên văn học
- Bắt nguồn từ nhu cầu SX nông nghiệp.
- Tg đc tính = năm: 1 năm có 365 ng...
MÔN LỊCH SỬ
BÀI 2: XH NGUYÊN THỦY
1. Thị tộc và bộ lạc
a) Thị tộc
- Thị tộc 1 nhóm người hơn 10 từ 23 thế hệ chung dòng máu. Q.hệ trong thị tộc q.hệ công
bằng, bình đẳng, cùng làm cùng hưởng nguyên tắc vàng của XH thị tộc.
b) Bộ lạc
- Bộ lạc là tập hợp nhiều thị tộc sống cạnh nhau, có cùng nguồn gốc tổ tiên.
- Q.hệ trong bộ lạc là gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thị tộc.
Tại sao mối q.hệ trong bộ lạc gắn bó? Do đk sống, số lượng các thị tộc trong bộ lạc khác nhau
nên không thể cùng làm cùng hưởng.
So sánh thị tộc và bộ lạc (Khác nhau: khái niệm và mối q.hệ; Giống: đều có cùng nguồn gốc tổ tiên)
3. Sự xuất hiện của tư hữu và XH có giai cấp
- Thời đại kim khí, con người thường xuyên tạo ra sp dư thừa 1 số lợi dụng chức quyền chiếm làm của
riêng tư hữu xuất hiện thay đổi XH nguyên thủy
+ Gđ mẫu hệ đc thay thế = gđ phụ hệ. (Nguyên nhân: trước đây CS chủ yếu là việc hái lượm nên
người phụ nữ làm chủ gđ; khi công cụ kim khí ra đời công việc nặng nhọc hơn người đàn ông sẽ đảm
nhận công việc đó vai trò quan trọng hơn làm chủ gđ)
+ Khả năng lđ của mỗi gđ khác nhau chênh lệch giàu nghèo giai cấp ra đời.
=> Công xã thị tộc bị rạn vỡ con người bước vào thời đại có giai cấp đầu tiên – thời cổ đại.

BÀI 3: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG
1. Đk tự nhiên và sự pt KT
- Đk tự nhiên: ven sông lớn ở châu Á và châu Phi.
+ Thuận lợi: đất đai phì nhiêu, mềm xốp SX, sinh sống pt.
+ K khăn: thưng xuyên bịlụt mất mùa, đói m. Khắc phục: làm công tác thủy lợi (công
việc cần có sự góp sức của nhiều người) sống tập trung trong tổ chức công xã.
=> Nhà nước ra đời.
- KT chính: nông nghiệp tưới nước kết hợp chăn nuôi gia súc, làm thủ công nghiệp.
2. Sự hình thành các quốc gia cổ đại
- Cơ sở hình thành: sự pt của KT phân hóa XH nhà nc ra đời.
- Từ giữa thiên niên kỉ 4-3 TCN các quốc gia cổ đại lần lượt ra đời: Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, TQ.
3. XH cổ đại p.Đông
Gồm các giai cấp:
+ Quý tộc: vua, quan lại, tăng lữ sống sung sướng nhờ bổng lộc và bóc lột nông dân công xã.
+ Nông dân công xã: chiếm số đông, là nguồn lđ chính.
+ lệ: xuất thân từ binh trong chiến tranh nông dân ko trả đc nợ làm công việc nặng
nhọc, hầu hạ cho quý tộc.
4. Chế độ chuyên chế cổ đại
- Là thể chế chính trị do vua đứng đầu có quyền lực tuyệt đối.
- Giúp việc cho vua là 1 bộ máy quan liêu gồm toàn quý tộc thu thuế.
Ôn tập môn lịch sử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập môn lịch sử - Người đăng: Lan Vy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ôn tập môn lịch sử 9 10 894