Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập môn Sinh học lớp 6 - HK1

Được đăng lên bởi do-thuong-ly
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 754 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên:………………………………………Lớp:……………..Mã số:……………..
ÔN TẬP SINH HỌC 6 - HK I
1. Đặc điểm chung của thực vật:
- Tự tổng hợp chất hữu cơ;
- Phần lớn không có khả năng di chuyển.
- Phản ứng chậm với kích thích bên ngoài.
2. Trả lời các câu hỏi SGK/trang 11:
 Xác định những nơi trên Trái Đất có thực vật sống: ao, hồ, sa mạc, ruộng, rừng, núi, biển….
 Kể tên 1 vài cây sống ở:
- Đồng bằng: lúa, ngô, khoai, mít, cam, …
- Đồi núi: lim, thông, trắc, cà phê, cao su, …
- Ao, hồ: bèo, rong, sen, súng,…
- Trung du: chè, cọ, sim,…
- Sa mạc: xương rồng, cỏ lạc đà, …
 Đồng bằng, đồi núi, ao hồ có thực vật phong phú, sa mạc ít phong phú hơn
 Kể tên 1 số cây gỗ sống lâu năm, to lớn, thân cứng rắn: đa, si, bàng, xoan, lim,…
 Kể tên 1 số cây sống trên mặt nước: sen, súng, lục bình, bèo,…
 Cây sống ở nước có đặc điểm gì khác so với cây sống ở cạn?
- Cây sống ở nước có thân mềm, xốp, lá to, tròn, cuống lá phình to.
 Kể tên 1 số cây nhỏ bé, thân mềm yếu: sen, lục bình, lúa, ngô, khoai,…
 Em có nhận xét gì về thực vật?
- Thực vật rất đa dạng và phong phú, chúng ở khắp nơi trên trái đất và có nhiều loài khác nhau.
3. Chú thích hình cấu tạo tế bào thực vật : các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào. Các
tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau.
1. ………………….

4. …………………

2. ………….............

5. …………………

3. ………………….

6. ………………….

Phân biệt rễ cọc và rễ chùm. Cho ví dụ:
RỄ CỌC
RỄ CHÙM
Có 1 rễ cái to và nhiều rễ Có nhiều rễ con mọc từ gốc thân
con
thành chùm
Ví dụ: Cây cải, cây bưởi,

Ví dụ: cây lúa, cây hành, ….

4.
Các
miền của
rễ: Quan
sát
hình

9.3 trang 30 SGK:
1) Miền trưởng thành: có mạch dẫn  dẫn truyền
2) Miền hút: có lông hút  hấp thụ nước và muối khoáng
3) Miền sinh trưởng: nơi tế bào phân chia  làm cho rễ dài ra
4) Miền chóp rễ  che chở cho đầu rễ
5. Phân biệt các loại thân và cho ví dụ mỗi loại:
 THÂN ĐỨNG:
- Thân gỗ: cứng, cao, có cành. Ví dụ: Cây lim, dầu, bàng, phượng…
- Thân cột: cứng, cao, không cành. Ví dụ: Cây cau, dừa, cọ….
- Thân cỏ: mềm, yếu, thấp. Ví dụ: Cây lúa, ngô, cỏ….
 THÂN LEO: Bám vào trụ bám giúp cây leo lên
- Leo bắng thân quấn. Ví dụ: bìm bìm, mồng tơi,…
- Leo bằng tua cuốn. Ví dụ: Nho, mướp, bầu, bí….
 THÂN BÒ: mềm, yếu, bò lan sát đất. Ví dụ: Rau lang, rau má, dưa hấu….
6. Vận dụng bấm ngọn, tỉa cành: Bấm ngọn hoặc tỉa cành để tăng năng suất cây trồng:

- Cây lấy quả, hạt (cà phê, bông, …) hoặc các loại thân leo (bí,mồng tơi), thân cỏ, thân bò: Bấm
ngọn để tập trung chất dinh dưỡng phát triển chồi, hoa, quả, hạt  tăng t...
Họ và tên:………………………………………Lớp:……………..Mã số:……………..
ÔN TẬP SINH HỌC 6 - HK I
1. Đặc điểm chung của thực vật:
- Tự tổng hợp chất hữu cơ;
- Phần lớn không có khả năng di chuyển.
- Phản ứng chậm với kích thích bên ngoài.
2. Trả lời các câu hỏi SGK/trang 11:
Xác định những nơi trên Trái Đất có thực vật sống: ao, hồ, sa mạc, ruộng, rừng, núi, biển….
Kể tên 1 vài cây sống ở:
- Đồng bằng: lúa, ngô, khoai, mít, cam, …
- Đồi núi: lim, thông, trắc, cà phê, cao su, …
- Ao, hồ: bèo, rong, sen, súng,…
- Trung du: chè, cọ, sim,…
- Sa mạc: xương rồng, cỏ lạc đà, …
Đồng bằng, đồi núi, ao hồ có thực vật phong phú, sa mạc ít phong phú hơn
Kể tên 1 số cây gỗ sống lâu năm, to lớn, thân cứng rắn: đa, si, bàng, xoan, lim,…
Kể tên 1 số cây sống trên mặt nước: sen, súng, lục bình, bèo,…
Cây sống ở nước có đặc điểm gì khác so với cây sống ở cạn?
- Cây sống ở nước có thân mềm, xốp, lá to, tròn, cuống lá phình to.
Kể tên 1 số cây nhỏ bé, thân mềm yếu: sen, lục bình, lúa, ngô, khoai,…
Em có nhận xét gì về thực vật?
- Thực vật rất đa dạng và phong phú, chúng ở khắp nơi trên trái đất và có nhiều loài khác nhau.
3. Chú thích hình cấu tạo tế bào thực vật : các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào. Các
tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau.
1. …………………. 4. …………………
2. …………............. 5. …………………
3. …………………. 6. ………………….
Phân biệt rễ cọc và rễ chùm. Cho ví dụ:
4. Các
miền của
rễ: Quan
sát nh
9.3 trang 30 SGK:
1) Miền trưởng thành: có mạch dẫn dẫn truyền
2) Miền hút: có lông hút hấp thụ nước và muối khoáng
3) Miền sinh trưởng: nơi tế bào phân chia làm cho rễ dài ra
4) Miền chóp rễ che chở cho đầu rễ
5. Phân biệt các loại thân và cho ví dụ mỗi loại:
THÂN ĐỨNG:
- Thân gỗ: cứng, cao, có cành. Ví dụ: Cây lim, dầu, bàng, phượng…
- Thân cột: cứng, cao, không cành. Ví dụ: Cây cau, dừa, cọ….
- Thân cỏ: mềm, yếu, thấp. Ví dụ: Cây lúa, ngô, cỏ….
THÂN LEO: Bám vào trụ bám giúp cây leo lên
- Leo bắng thân quấn. Ví dụ: bìm bìm, mồng tơi,…
- Leo bằng tua cuốn. Ví dụ: Nho, mướp, bầu, bí….
THÂN BÒ: mềm, yếu, bò lan sát đất. Ví dụ: Rau lang, rau má, dưa hấu….
6. Vận dụng bấm ngọn, tỉa cành: Bấm ngọn hoặc tỉa cành để tăng năng suất cây trồng:
RỄ CỌC RỄ CHÙM
1 rễ cái to nhiều rễ
con
nhiều rễ con mọc từ gốc thân
thành chùm
Ví dụ: Cây cải, cây bưởi, Ví dụ: cây lúa, cây hành, ….
Ôn tập môn Sinh học lớp 6 - HK1 - Trang 2
Ôn tập môn Sinh học lớp 6 - HK1 - Người đăng: do-thuong-ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ôn tập môn Sinh học lớp 6 - HK1 9 10 632