Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập sinh học 7

Được đăng lên bởi banthanlakethu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1 : Đặc điểm chung và vai trò của lớp thú

Đặc điểm chung của lớp thú:
_ Động vật có xương sống
_ Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ
_ Toàn thân phủ lông mao, bộ răng phân hóa gồm: răng cửa, răng nanh, răng hàm
_ Tim 4 ngăn, và là động vật hằng nhiệt
_ Bộ não phát triển, thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não
Vai trò của lớp thú :
_ Có vai trò cung cấp +thực phẩm,
+sức khoẻ,
+làm dược liệu,
+làm đồ mĩ nghệ,
+ là đối tượng thí nghiệm sinh học
+tiêu diệt các loài gặm nhấm có hại
Câu 2 : Đặc điểm chung và vai trò của lớp lưỡng cư

Đặc điểm chung :
- Da trần, ẩm ướt, di chuyển bằng 4 chi
- Hô hấp qua da và phổi
- Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn , máu pha nuôi cơ thể
- Thụ tinh ngoài, nòng nọc phát triển qua biến thái
- Động vật biến nhiệt
Vai trò :
- Diệt sâu bọ có hại
- Tiêu diệt sinh vật trung gian gây bệnh như ruồi muỗi
- Cung cấp thực phẩm
Câu 5 : Đặc điểm chung và vai trò cửa lớp chim :

- Đặc điểm chung của lớp chim : Mình có lông vũ bao phủ,, chi trước biển đổi thành
cánh, có mỏ sừng, phổi có mạng ống khí, tim 4 ngăn, máu nuôi cơ thể là máu tươi, động
vật hằng nhiệt, trứng lớn có vỏ đá vôi, được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt của bố mẹ
- Vai trò của lớp chim : Ăn sâu bọ,
gặm nhấm làm hại nông lâm nghiệp, benh dịch cho con người,
cung cấp thực phẩm,
làm cảnh, phục vụ du lịch, săn bắn

...
Câu 1 : Đặc điểm chung và vai trò của lớp thú
Đặc điểm chung của lớp thú:
_ Động vật có xương sống
_ Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ
_ Toàn thân phủ lông mao, bộ răng phân hóa gồm: răng cửa, răng nanh, răng hàm
_ Tim 4 ngăn, và là động vật hằng nhiệt
_ Bộ não phát triển, thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não
Vai trò của lớp thú :
_ Có vai trò cung cấp +thực phẩm,
+sức khoẻ,
+làm dược liệu,
+làm đồ mĩ nghệ,
+ là đối tượng thí nghiệm sinh học
+tiêu diệt các loài gặm nhấm có hại
Câu 2 : Đặc điểm chung và vai trò của lớp lưỡng cư
Đặc điểm chung :
- Da trần, ẩm ướt, di chuyển bằng 4 chi
- Hô hấp qua da và phổi
- Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn , máu pha nuôi cơ thể
- Thụ tinh ngoài, nòng nọc phát triển qua biến thái
- Động vật biến nhiệt
Vai trò :
- Diệt sâu bọ có hại
- Tiêu diệt sinh vật trung gian gây bệnh như ruồi muỗi
- Cung cấp thực phẩm
Câu 5 : Đặc điểm chung và vai trò cửa lớp chim :
- Đặc điểm chung của lớp chim : Mình có lông vũ bao phủ,, chi trước biển đổi thành
cánh, có mỏ sừng, phổi có mạng ống khí, tim 4 ngăn, máu nuôi cơ thể là máu tươi, động
vật hằng nhiệt, trứng lớn có vỏ đá vôi, được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt của bố mẹ
- Vai trò của lớp chim : Ăn sâu bọ,
gặm nhấm làm hại nông lâm nghiệp, benh dịch cho con người,
cung cấp thực phẩm,
làm cảnh, phục vụ du lịch, săn bắn
Ôn tập sinh học 7 - Người đăng: banthanlakethu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Ôn tập sinh học 7 9 10 993