Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập toán 6 học kỳ 1

Được đăng lên bởi p3kun10
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 6264 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GV: Nguyễn Duy Quang Toán 6 - HKI ĐT: 0907821034
e\ E={1; 5;9;13;….; 81; 85} f\ F={2a+1; a
N /15 a 75
< <
}
Bµi to¸n 13: Tính tổng các phần tử của mỗi tập hợp trong bài 2
Bµi to¸n 14: Viết tất cả các tập hợp là tập hợp con của tập hợp H = {4;7;9}
Bµi to¸n 15: Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 3 nhỏ hơn 15 bằng 2 cách, sau đó điền hiệu
;
thích hợp vào ô trống:
1 M
2 M
13 M
a M
14 M
15 M
Bµi to¸n 16: Nhìn hình vrồi viết các tập hợp A; B; C; D điền các hiệu
; ; ;
thích hợp vào ô
trống:
D
C
B
Xoµi
MËn
æ
i
A
22
12
1946
5
1890
Cam
Chanh
19
x
z
y
12
A
Cam
C
Chanh
D
C
D
C
B
Mận
C
{ }
, ,x y z
B
Bµi to¸n 17: Viết các tập hợp sau
a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà x – 11 = 20
b) Tập hợp B các số tự nhiên x mà x + 2005 = 2005
c) Tập hợp C các số tự nhiên x mà x.0 = 2005
Bµi to¸n 18: Cho Tập hợp A = { a, b, c} . Viết các tập hợp con của tập hợp A sao cho mỗi tập hợp con ấy
chứa ít nhất 1 phần tử? Có bao nhiêu tập hợp?
Trang 2
Ôn tập toán 6 học kỳ 1 - Trang 3
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập toán 6 học kỳ 1 - Người đăng: p3kun10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Ôn tập toán 6 học kỳ 1 9 10 715