Ktl-icon-tai-lieu

ôn thi cao học môn triết

Được đăng lên bởi Như Ý Phạm
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Phân tích đ/n vật chất của Lênin?Y/n khoa học của đ/n?
- Thời kỳ Cổ đại: Các nhà triết học khoa học quan niệm về VC còn trực quan, thô sơ, chất
phác. Có đại biểu cho rằng VC là nước, có người cho là lửa, là khí, là nguyên tử... Mặc dù
quan điểm về VC còn thô sơ nhưng những tư tưởng duy vật về thời kỳ này đã góp phần chống
lại quan điểm duy tâm, tôn giáo.
- Đến TK17: khoa học tự nhiên phát triển, các nhà triết học đã đồng nhất VC với những thuộc
tính của nó như khối lượng, năng lượng, quảng tính... Mặc dù vậy, các nhà triết học cũng
chưa hiểu đầy đủ về VC.
- Chủ nghĩa DVBC do Mác và Ănghen sáng lập đã kế thừa những giá trị tích cực, đồng thời
vạch ra những hạn chế trong quan niệm VC của các nhà duy vật trước đó. Mác và Ănghen đã
đưa ra những quan điểm mới về VC, về tính thống nhất giữa VC của thế giới, về phương thức
và hình thức vận động của nó. Mác và Ănghen chưa đưa ra một đ/n hoàn chỉnh về VC nhưng
những tư tưởng của các ông là cơ sở để Leenin phát triển học thuyết DVBC và đưa ra đ/n VC
nỗi tiếng sau này.
- Trong tác phẩm CN Duy vật và CN kinh nghiệm phê phán viết năm 1908, Leenin đã đưa ra
được đ/n kinh điển về VC như sau:
"VC là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người
trong cảm giác, đc cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại ko lệ thuộc
vào cảm giác".
Hoàn cảnh ra đời của đ/n:
- Cuối TK19 đầu TK20, trên thế giới diễn ra cuộc cách mạng trong khoa học tự nhiện, nhất là
vật lý học, nó đc đánh dấu bằng 1 loạt phát minh quan trọng: Năm 1895, Rơn ghen phát hiện
ra tia X; năm 1896, Béccơren phát hiện ra hiện tượng phóng xạ; năm 1897, Tômsơn phát hiện
ra điện tử; năm 1901 Kaufman phát hiện ra sự phụ thuộc của khối lượng các hạt vào tốc độ
vận động của chúng.
Những phát hiện đó đã chứng minh rằng nguyên tử có cấu trúc phức tạp có thể phân chia đc,
làm cho nhận thức của con người về VC bị thay đổi.
- CN duy tâm, tôn giáo đã lợi dụng sự bế tắc và hoang mang của các nhà khoa học để chống
lại CN duy vật, tuyên truyền quan điểm duy tâm. Họ cho rằng: "VC tiêu tan", "VC biến mất",
CN duy vật đã sụp đổ.
Trước tình hình đó, Leenin đã tiến hành phê phán toàn diện CN duy tâm, đã vạch ra nguyên
nhân của cuộc khủng hoảng vật lý, phát triển quan điểm của CN DVBC về VC, làm cho nhận
thức của con người về VC ngày càng sâu sắc hơn.
Nội dung đ/n VC:
- VC là một phạm trù triết học, đó là phạm trù rộng nhất, chung nhất, khái quát nhất, thâu tóm
đặc tính chung của mọi đối tượng VC.
- Các đối tượng VC cụ thể th...
Câu 1: Phân tích đ/n vật chất của Lênin?Y/n khoa học của đ/n?
- Thời kỳ Cổ đại: c nhà triết học khoa học quan niệm về VC còn trực quan, thô sơ, chất
phác. đại biểu cho rằng VC nước, người cho lửa, khí, nguyên tử... Mặc
quan điểm về VC còn thô sơ nhưng những tư tưởng duy vật về thời kỳ này đã góp phần chống
lại quan điểm duy tâm, tôn giáo.
- Đến TK17: khoa học tự nhiên phát trin, các nhà triết học đã đồng nhất VC với những thuộc
tính của như khối lượng, năng lượng, quảng tính... Mặc vậy, các nhà triết học cũng
chưa hiểu đầy đủ về VC.
- Chủ nghĩa DVBC do Mác Ănghen sáng lập đã kế thừa những giá trị tích cực, đồng thời
vạch ra những hạn chế trong quan niệm VC của các nhà duy vật trước đó. Mác và Ănghen đã
đưa ra những quan điểm mới về VC, về tính thống nhất giữa VC của thế giới, về phương thức
nh thức vận động của nó. Mác và Ănghen chưa đưa ra một đ/n hoàn chỉnh về VC nhưng
những tư tưởng của các ông là cơ sở để Leenin phát triển học thuyết DVBC và đưa ra đ/n VC
nỗi tiếng sau này.
- Trong tác phẩm CN Duy vật và CN kinh nghiệm phê phán viết năm 1908, Leenin đã đưa ra
được đ/n kinh điển về VC như sau:
"VC một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người
trong cảm giác, đc cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh tồn tại ko lệ thuộc
vào cảm giác".
Hoàn cảnh ra đời của đ/n:
- Cuối TK19 đầu TK20, trên thế giới diễn ra cuộc cách mạng trong khoa học tự nhiện, nhất là
vật học, nó đc đánh dấu bằng 1 loạt phát minh quan trọng: Năm 1895, Rơn ghen phát hiện
ra tia X; năm 1896, Béccơren phát hiện ra hiện tượng phóng xạ; năm 1897,msơn phát hiện
ra điện tử; năm 1901 Kaufman phát hiện ra sự phụ thuộc của khối lượng các hạt vào tốc độ
vận động của chúng.
Những phát hiện đó đã chứng minh rằng nguyên t cấu trúc phức tạp thể phân chia đc,
làm cho nhận thức của con người về VC bị thay đổi.
- CN duy tâm, tôn giáo đã lợi dụng sự bế tắc và hoang mang của các nhà khoa học để chống
lại CN duy vật, tuyên truyền quan điểm duy tâm. Họ cho rằng: "VC tiêu tan", "VC biến mất",
CN duy vật đã sụp đổ.
Trước tình hình đó, Leenin đã tiến hành phê phán toàn diện CN duy tâm, đã vạch ra nguyên
nhân của cuộc khủng hoảng vật lý, phát triển quan điểm của CN DVBC về VC, làm cho nhận
thức của con người về VC ngày càng sâu sắc hơn.
Nội dung đ/n VC:
- VC là một phạm trù triết học, đó là phạm trù rộng nhất, chung nhất, khái quát nhất, thâu tóm
đặc tính chung của mọi đối tượng VC.
- Các đối tượng VC cụ thể t đềugiới hạn, sinh ra và mất đi, còn VC nói chung thì
hạn, vô tận, ko sinh ra và mất đi. Vì vây, ko thể quy VC về 1 dạng cụ thể duy nhất nào đó.
- VC thuộc tính bản nhất, quan trọng nhất, phổ biến nhất là thực tại khách quan tồn
tại ko lệ thuộc vào cảm giác, đó những tồn tại thực sự bên ngoài, ko phụ thuộc vào ý
muốn của con người, chẳng hạn: trái đất, ngôi sao, điện tử, thiên hà, nước, lửa, không khí, ánh
sáng...
Như vậy, thực tại khách quantiêu chuẩn cần và đủ để phân biệt cái gì VC cái gì ko phải
VC. Ngày nay, khoa học càng đi sâu khám phá những mật của thế giới VC như các
ôn thi cao học môn triết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn thi cao học môn triết - Người đăng: Như Ý Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ôn thi cao học môn triết 9 10 644