Ktl-icon-tai-lieu

ôn thi đại học nghị luận xã hội

Được đăng lên bởi ygloverhangle
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1486 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ

1- Khái niệm
Quá trình kết hợp những thao tác lập luận để làm rõ những vấn đề tư tưởng, đạo lí trong
cuộc đời.
- Tư tưởng, đạo lí trong cuộc đời bao gồm:
+ Lí tưởng (lẽ sống)
+ Cách sống
+ Hoạt động sống
+ Mối quan hệ trong cuộc đời giữa con người với con người (cha con, vợ chồng, anh em
và những người thân thuộc khác). ở ngoài xã hội có các quan hệ trên, dưới, đơn vị, tình
làng nghĩa xóm, thầy trò, bạn bè...
2-Yêu cầu
a . Hiểu được vấn đề cần nghị luận là gì.
b. Từ vấn đề nghị luận đã xác định, người viết tiếp tục phân tích, chứng minh những biểu
hiện cụ thể của vấn đề, thậm chí so sánh, bàn bạc, bác bỏ... nghĩa là biết áp dụng nhiều
thao tác lập luận.
c. Phải biết rút ra ý nghĩa vấn đề
3- Cách làm
- Trước khi tìm hiểu đề phải thực hiện ba thao tác
+ Đọc kĩ đề bài
+ Gạch chân các từ quan trọng
+ Ngăn vế (nếu có)

- Tìm hiểu đề
a1. Tìm hiểu về nội dung (đề có những ý nào)
a2. Thao tác chính (Thao tác làm văn)
a3. Phạm vi xác định dẫn chứng của đề bài
- Lập dàn ý
+ Mở bài  Giới thiệu được hiện tượng đời sống cần nghị luận.
+ Thân bài  Kết hợp các thao tác lập luận để làm rõ các luận điểm và bàn bạc hoặc phê
phán, bác bỏ.
- Giải thích khái niệm của đề bài
- Giải thích và chứng minh vấn đề đặt ra
- Suy nghĩ (cách đặt vấn đề ấy có đúng? hay sai). Mở rộng bàn bạc bằng cách đi sâu vào
vấn đề nào đó - một khía cạnh. Phần này phải cụ thể, sâu sắc tránh chung chung.
+ Kết bài  Nêu ra phương hướng, một suy nghĩ mới trước hiện tượng đời sống.
Câu hỏi và bài tập
ĐỀ 1

" Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương
của số phận ".
(Euripides)
Anh (chị) nghĩ thế nào về câu nói trên?
1/ Giải thích khái niệm của đề bài (câu nói)
•Giải thích câu nói: "Tại sao chỉ có nơi gia đình, người ta mới tìm được chốn
nương thân để chống lại tai ương số phận ?" Vì gia đình có giá trị bền vững và vô cùng to
lớn không bất cứ thứ gì trên cõi đời này sánh được, cũng như không có bất cứ vật chất
cũng như tinh thần nào thay thế nổi. Chính gia đình là cái nôi nuôi dưỡng, chở che cho ta
khôn lớn?"

- Suy ra vấn đề cần bàn bạc ở đây là: Vai trò, giá trị của gia đình đối với con người.
2/ Giải thích, chứng minh vấn đề: Có thể triển khai các ý:
+ Mỗi con người sinh ra và lớn lên, trưởng thành đều có sự ảnh hưởng, giáo dục to lớn từ
truyền thống gia đình (dẫn chứng: văn học, cuộc sống).
+ Gia đình là cái nôi hạnh phúc của con người từ bao thế hệ: đùm bọc, chở che, giúp con
người vượt qua được nhữ...
CHUYÊN ĐỀ NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ
1- Khái niệm
Quá trình kết hợp những thao tác lập luận để làm những vấn đề tưởng, đạo trong
cuộc đời.
- Tư tưởng, đạo lí trong cuộc đời bao gồm:
+ Lí tưởng (lẽ sống)
+ Cách sống
+ Hoạt động sống
+ Mối quan hệ trong cuộc đời giữa con người với con người (cha con, vợ chồng, anh em
những người thân thuộc khác). ngoài hội c quan hệ trên, dưới, đơn vị, tình
làng nghĩa xóm, thầy trò, bạn bè...
2-Yêu cầu
a . Hiểu được vấn đề cần nghị luận là gì.
b. Từ vấn đề nghị luận đã xác định, người viết tiếp tục phân tích, chứng minh những biểu
hiện cụ thể của vấn đề, thậm chí so sánh, bàn bạc, bác bỏ... nghĩa biết áp dụng nhiều
thao tác lập luận.
c. Phải biết rút ra ý nghĩa vấn đề
3- Cách làm
- Trước khi m hiểu đphải thực hiện ba thao tác
+ Đọc kĩ đề bài
+ Gạch chân các từ quan trọng
+ Ngăn vế (nếu có)
ôn thi đại học nghị luận xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn thi đại học nghị luận xã hội - Người đăng: ygloverhangle
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
ôn thi đại học nghị luận xã hội 9 10 854