Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi HSG lớp 10 môn Sinh

Được đăng lên bởi kyuhunthuong
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2062 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI - LỚP 10

LƯU HÀNH NỘI BỘ

CHUYÊN ĐỀ 5: CHU KỲ TẾ BÀO
I.KHÁI NIỆM:
1.VD: Chu kì của các tế bào ở giai đoạn sớm của phôi chỉ 15 – 20 phút, trong khi đó tế bào ruột cứ
một ngày phân bào 2 lần, tế bào gan phân bào 2 lần trong một năm, còn tế bào thần kinh ở cơ thể
người trưởng thành hầu như không phân bào.
2.Định nghĩa: Là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào.
3.Các hình thức phân bào:
Sự phân bào gồm các hình thức sau:
-Phân đôi (phân bào trực tiếp) là hình thức phân bào không có tơ hay không có thoi phân bào.
+Là hình thức phân bào ở tế bào nhân sơ.
+Là hình thức sinh sản vô tính ở vi khuẩn.
+Diễn ra theo một số cách, trong đó phổ biến nhất là cách nhân đôi (tạo vách ngăn ở giữa chia tế bào
mẹ thành hai tế bào con).
-Gián phân: Là hình thức phân bào có tơ hay có thoi phân bào. Gồm: Nguyên phân và giảm phân.
3.Đặc điểm:
-Tốc độ phân chia tế bào ở các mô, cơ quan bộ phận khác nhau là khác nhau.
-Được điều khiển đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể.
(Nếu không thì sao ?)
II.QUÁ TRÌNH
Chu kì tế bào gồm 5 kì, chia thành hai giai đoạn:
1.Giai đoạn chuẩn bị (Kỳ trung gian): Với 3 pha:
a.Pha G1: Là thời kì sinh trưởng chủ yếu của tế bào.
-Diễn biến:
+Gia tăng của tế bào chất, hình thành thêm các bào quan khác nhau, phân hoá về cấu trúc và chức
năng của tế bào (tổng hợp các protein) và chuẩn bị các tiền chất, các điều kiện cho sự tổng hợp
ADN.
-Thời gian: Tuỳ thuộc vào chức năng sinh lí của tế bào. VD: Ở tế bào phôi rất ngắn, còn ở tế bào
thần kinh kéo dài suốt đời sống cơ thể.
-Kết quả: Vào cuối pha G1 có một thời điểm được gọi là điểm kiểm soát (điểm R). Nếu tế bào vượt
qua điểm R mới tiếp tục đi vào pha S và diễn ra nguyên phân. Nếu không vượt qua điểm R, tế bào đi
vào quá trình biệt hoá.
b.Pha S:
-Diễn biến:
+ADN nhân đôi → NST nhân đôi.
+Trung tử nhân đôi → có vai trò đối với sự hình thành thoi phân bào sau này.
+Tổng hợp nhiều hợp chất cao phân tử, các hợp chất giàu năng lượng.
-Kết quả: Nhiễm sắc thể từ thể đơn chuyển sang thể kép gồm hai sợi chromatide hay nhiễm sắc tử
chị em giống hệt nhau đính với nhau ở tâm động.
c.Pha G2:
Trường THPT Đại Từ-Thái Nguyên

1/5

Tô Nguyên Cương – Sinh học 10


TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI - LỚP 10

LƯU HÀNH NỘI BỘ

-Diễn biến:
+Tiếp tục tổng hợp protein chuẩn bị cho sự hình thành thoi phân bào.
+Nhiễm sắc thể giữ nguyên trạng thái như ở cuối pha S.
-Kết quả:
Sau pha G2 , tế bào diễn ra quá trình nguyên phân.
2.Giai đoạn phân chia tế bào (Nguyên phân): G...
TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI - LỚP 10 LƯU HÀNH NỘI BỘ
CHUYÊN ĐỀ 5: CHU KỲ TẾ BÀO
I.KHÁI NIỆM:
1.VD: Chu kì của các tế bào ở giai đoạn sớm của phôi chỉ 15 – 20 phút, trong khi đó tế bào ruột cứ
một ngày phân bào 2 lần, tế bào gan phân bào 2 lần trong một năm, còn tế bào thần kinh ở cơ thể
người trưởng thành hầu như không phân bào.
2.Định nghĩa: Là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào.
3.Các hình thức phân bào:
Sự phân bào gồm các hình thức sau:
-Phân đôi (phân bào trực tiếp) là hình thức phân bào không có tơ hay không có thoi phân bào.
+Là hình thức phân bào ở tế bào nhân sơ.
+Là hình thức sinh sản vô tính ở vi khuẩn.
+Diễn ra theo một số cách, trong đó phổ biến nhất là cách nhân đôi (tạo vách ngăn ở giữa chia tế bào
mẹ thành hai tế bào con).
-Gián phân: Là hình thức phân bào có tơ hay có thoi phân bào. Gồm: Nguyên phân và giảm phân.
3.Đặc điểm:
-Tốc độ phân chia tế bào ở các mô, cơ quan bộ phận khác nhau là khác nhau.
-Được điều khiển đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể.
(Nếu không thì sao ?)
II.QUÁ TRÌNH
Chu kì tế bào gồm 5 kì, chia thành hai giai đoạn:
1.Giai đoạn chuẩn bị (Kỳ trung gian): Với 3 pha:
a.Pha G1: Là thời kì sinh trưởng chủ yếu của tế bào.
-Diễn biến:
+Gia tăng của tế bào chất, hình thành thêm các bào quan khác nhau, phân hoá về cấu trúc và chức
năng của tế bào (tổng hợp các protein) và chuẩn bị các tiền chất, các điều kiện cho sự tổng hợp
ADN.
-Thời gian: Tuỳ thuộc vào chức năng sinh lí của tế bào. VD: Ở tế bào phôi rất ngắn, còn ở tế bào
thần kinh kéo dài suốt đời sống cơ thể.
-Kết quả: Vào cuối pha G1 có một thời điểm được gọi là điểm kiểm soát (điểm R). Nếu tế bào vượt
qua điểm R mới tiếp tục đi vào pha S và diễn ra nguyên phân. Nếu không vượt qua điểm R, tế bào đi
vào quá trình biệt hoá.
b.Pha S:
-Diễn biến:
+ADN nhân đôi → NST nhân đôi.
+Trung tử nhân đôi → có vai trò đối với sự hình thành thoi phân bào sau này.
+Tổng hợp nhiều hợp chất cao phân tử, các hợp chất giàu năng lượng.
-Kết quả: Nhiễm sắc thể từ thể đơn chuyển sang thể kép gồm hai sợi chromatide hay nhiễm sắc tử
chị em giống hệt nhau đính với nhau ở tâm động.
c.Pha G2:
Trường THPT Đại Từ-Thái Nguyên 1/5 Tô Nguyên Cương – Sinh học 10
http://sinhhoc.org
Ôn thi HSG lớp 10 môn Sinh - Trang 2
Ôn thi HSG lớp 10 môn Sinh - Người đăng: kyuhunthuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ôn thi HSG lớp 10 môn Sinh 9 10 83