Ktl-icon-tai-lieu

PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ

Được đăng lên bởi Ái Nhi
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 2756 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ
1. Cấu tạo nguyên tử - Bảng hệ thống tuần hoàn................................................................................ 2
2. Phản ứng oxi hóa – khử.................................................................................................................... 5
3. Nhóm Halogen và hợp chất halogen................................................................................................ 12
4. Oxi – lưu huỳnh và hợp chất............................................................................................................ 14
5. Tốc độ phản ứng hóa học................................................................................................................. 17
6. Sự điện li – axit – bazơ – muối........................................................................................................ 19
7. Nitơ – Phốt pho và hợp chất............................................................................................................. 26
8. Cacbon – Silic và hợp chất............................................................................................................... 33
9. Đại cương về kim loại...................................................................................................................... 37
10. Kim loại kiềm và hợp chất............................................................................................................. 49
11. Kim loại kiềm thổ và hợp chất....................................................................................................... 51
12. Nhôm (Al) và hợp chất................................................................................................................... 54
13. Sắt và một số kim loại quan trọng................................................................................................. 59

~1~

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
Câu 1 (ĐH - KB – 2011) Cấu hình electron của ion Cu2+ và Cr3+ lần lượt là
A. [Ar]3d9 và [Ar]3d3.

B. [Ar]3d9 và [Ar]3d14s2.

C. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d14s2 .

D. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d3.

37
Cl chiếm 24,23% tổng số nguyên tử,
Câu 2 (ĐH - KB – 2011) Trong tự nhiên Clo có hai đồng vị bền: 17
35
37
còn lại là 17 Cl . Thành phần % theo khối lượng của 17 Cl trong HClO4 là

A. 8,43%.

B. 8,79%.

C. 8,92%.

D. 8,56%.

63
65
Cu và 29
Cu . Nguyên
Câu 3 (ĐH - CĐ – KA – 2007) Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là 29
63
tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng s...
PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ
1. Cấu tạo nguyên tử - Bảng hệ thống tuần hoàn................................................................................ 2
2. Phản ứng oxi hóa – khử.................................................................................................................... 5
3. Nhóm Halogen và hợp chất halogen................................................................................................ 12
4. Oxi – lưu huỳnh và hợp chất............................................................................................................ 14
5. Tốc độ phản ứng hóa học................................................................................................................. 17
6. Sự điện li – axit – bazơ – muối........................................................................................................ 19
7. Nitơ – Phốt pho và hợp chất............................................................................................................. 26
8. Cacbon – Silic và hợp chất............................................................................................................... 33
9. Đại cương về kim loại...................................................................................................................... 37
10. Kim loại kiềm và hợp chất............................................................................................................. 49
11. Kim loại kiềm thổ và hợp chất....................................................................................................... 51
12. Nhôm (Al) và hợp chất................................................................................................................... 54
13. Sắt và một số kim loại quan trọng................................................................................................. 59
~ 1 ~
PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ - Người đăng: Ái Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ 9 10 172