Ktl-icon-tai-lieu

Phần mềm quản lý học sinh Tiểu học (theo TT 30)

Được đăng lên bởi trongthi0982
Số trang: 388 trang   |   Lượt xem: 1205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phòng GD:
Tên trường:
Năm học
Hiệu trưởng
Người lập báo cáo
Ngày, tháng in báo cáo
Lớp
1A
1A
1B
1B
1C
1D
1E
1G
2A
2A
2B
2B
2C
2D
2E
2G
3A
3A
3B
3B
3C
3D
3E
3G
4A
4A
4B
4B
4C
4D
4E
4G
5A
5A
5B
5C
5D
5E
5G

PHÒNG GD-ĐT KHÁNH VĨNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THÁI
2015 - 2016
ĐINH NHƯ THU
NGUYỄN TRỌNG THỊ
Sơn Thái, ngày 20 tháng 09 năm 2015
Giáo viên chủ nhiệm (chứ in hoa)
NGUYỄN THỊ HUYỀN
NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM

LÊ THỦY NGÂN
CAO BẢO VY

CAO THỊ VŨ
PI NĂNG THỊ NHUNG

NGUYỄN KHÁNH TRANG
VƯƠNG THỊ HỒNG THẢO

PHẠM NGỌC PHƯỢNG

Tên các thôn trong địa bàn
01

NHẬP SỐ LIỆU CẦN THIẾT, ĐẦY ĐỦ
VÀO CÁC Ô MÀU VÀNG

02
03
04
05

Tên các dân tộc trong địa bàn
Kinh
Raglai
T'Rin
Ê đê
Tày
Nùng
Dao

Nhập thêm các DT con thiếu

06

Kinh

07

Raglai

08

T'Rin

09

Tày
Nùng
Ê đê
Mường
Máng
Tên trường trong huyện

Thái
Sán Dìu

01

Mèo

02

Hơ Mông

03

H'Re

04

Dao

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019

2019 - 2020
2020 - 2021
2021 - 2022
2022 - 2023
2023 - 2024

các thôn trong địa bàn
Bố Lang
Giang Biên

1
1

2
2
Tên trường trong huyện
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THÁI
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG LY
TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH THƯỢNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN SANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẦU BÀ

3
3

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN
TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH PHÚ
TRƯỜNG TIỂU HỌC SÔNG CẦU
TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH TRUNG

4
4

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH ĐÔNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH HIỆP
TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH HIỆP 1
TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH PHÚ 1

5

PHÒNG GD-ĐT KHÁNH VĨNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

HÀ
HÀ
HÀ
HÀ ĐÌNH
HÀ
KA THỊ
CAO HÀ
CÀ
CAO
HÀ CHÍ
HÀ BẢO
HÀ QUỐC
CAO THỊ
LÀ THỊ
CAO
CAO A
HÀ
HÀ
CÀ
HÀ MINH
CAO THỊ
HÀ
CÀ
CÀ THỊ MINH
CAO THỊ MỸ
CÀ
HÀ TUẤN
HÀ

BẢO
BÔNG
BÍCH
CHUNG
ĐÁI
ĐÀO
ĐƯỢC
ĐŨY
HỒNG
KHANH
LONG
LUẬN
MAI
NGỌC
NHIÊU
PHÚC
QUÝ
TĂM
TÂM
TÂM
THẠNH
THẮNG
THUY
THUYỀN
TRANG
TUẾ
VĨ
VIẾT

20/10/2008
10/07/2009
04/06/2009
04/10/2009
01/05/2008
28/04/2009
15/08/2009
20/01/2009
03/02/2008
20/04/2009
20/12/2009
03/06/2009
10/03/2009
14/12/2009
14/08/2009
15/05/2009
29/01/2009
15/05/2008
01/05/2009
01/12/2009
15/11/2009
29/08/2008
20/02/2009
16/02/2009
05/03/2009
25/08/2009
02/12/2009
15/04/2009

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

T'Rin
T'Rin
T'Rin
T'Rin
T'Rin
Raglai
T'Rin
T'Rin
Raglai
T'Rin
T'Rin
T'Rin
Raglai
Raglai
Raglai
Raglai
T'Rin
T'Rin
T'Rin
T'Rin
Raglai
T'Rin
T'...
Phòng GD: PHÒNG GD-ĐT KHÁNH VĨNH
Tên trường: TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THÁI
Năm học 2015 - 2016
Hiệu trưởng ĐINH NHƯ THU
Người lập báo cáo NGUYỄN TRỌNG THỊ
Ngày, tháng in báo cáo Sơn Thái, ngày 20 tháng 09 năm 2015
Lớp
1A 1A NGUYỄN THỊ HUYỀN
1B 1B NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM
1C
1D
1E
1G
2A 2A LÊ THỦY NGÂN
2B 2B CAO BẢO VY
2C
2D
2E
2G
3A 3A CAO THỊ VŨ
3B 3B PI NĂNG THỊ NHUNG
3C
3D
3E
3G
4A 4A NGUYỄN KHÁNH TRANG
4B 4B VƯƠNG THỊ HỒNG THẢO
4C
4D
4E
4G
5A 5A PHẠM NGỌC PHƯỢNG
5B
5C
5D
5E
5G
Giáo viên chủ nhiệm (chứ in hoa)
Phần mềm quản lý học sinh Tiểu học (theo TT 30) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần mềm quản lý học sinh Tiểu học (theo TT 30) - Người đăng: trongthi0982
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
388 Vietnamese
Phần mềm quản lý học sinh Tiểu học (theo TT 30) 9 10 21