Ktl-icon-tai-lieu

Phân phối chương trình hoat động giáo dục ngoài giờ lên lớp - lớp 9

Được đăng lên bởi Luong Huong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP – LỚP 9
(Áp dụng năm học: 2012 – 2013 )
Tháng

Chủ đề họat động

ND tích hợp

9

Truyền thống nhà
trường

DSMT, trật tự ATGT

10

Chăm ngoan học giỏi

11

Tôn sư trọng đạo

12

Uống nước nhớ
nguồn

1
2
3

4

Mừng Đảng, mừng
xuân

Giáo dục bảo vệ sức khỏe,
phòng chống bệnh tật, dịch
bệnh, HIV/AIDS

Giáo dục chăm sóc sức
khỏe vị thành niên

Tiến bước lên đòan

Hòa bình hữu nghị

Các nhiệm vụ CT-XH của
địa phương và đất nước,
giáo dục phòng chống ma
túy và TNXH

Tiết

Tuần

1
2
3
4
5

4
6
8
10
12

Hoạt
động
2
4
1
4
1

6

14

4

7

16

2

8
9
10
11
12

18
20
22
24
26

3
1
2
3
4

13

28

1

14

30

3

15

32

1

16

34

3

17

5

Bác Hồ kính yêu

Tên hoạt động
Thảo luận về nhiện vụ của người HS cuối cấp THCS
Thi viết,vẽ ca ngợi truyền thống của nhà trường
Lễ đăng ký thi đua học tốt
Thi tài năng văn nghệ
Lễ đăng ký “Tuần học tốt, tháng học tốt”
Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
20-11
Thi văn nghệ ca ngợi truyền thống cách mạng của quê
hương, đất nước
Hội vui học tập
Tìm hiểu sự đổi mới của đất nước
Trồng cây lưu niệm ở trường
Giao lưu với Đảng viên tiêu biểu ở địa phương
Sinh hoa5t văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân
Toạ đàm về vai trò của Đòan và lý tưởng của thanh niên
hiện nay
Sinh hoạt văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đòan 26-3
Tổ chức diễn đàn thanh niên về chủ đề “ Hòa bình và
hửu nghị ”
Sinh họat văn nghệ chào mừng ngày giải phóng Miền
Nam, thống nhất đất nước.
Thảo luận chủ đề “ Bác Hồ với thanh niên”

36
1
Tuần
18
2
Sinh hoạt văn nghệ mừng sinh nhật Bác 19-5
Dtrữ
Tháng 6,7,8 : Hè vui, khỏe và bổ ích

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP – LỚP 8
(Áp dụng năm học: 2012 – 2013 )
Thán
g

Chủ đề họat động

ND tích hợp

9

Truyền thống nhà
trường

DSMT, trật tự ATGT

10

Chăm ngoan học giỏi

11
12

Tôn sư trọng đạo
Uống nước nhớ nguồn

Giáo dục bảo vệ sức
khỏe, phòng chống
bệnh tật, dịch bệnh,
HIV/AIDS

1
Giáo dục chăm sóc sức
Mừng Đảng, mừng xuân
khỏe vị thành niên
2
3

Tiến bước lên đòan

4

Hòa bình hữu nghị

5

Bác Hồ kính yêu

Tiết

Tuần

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4
6
8
10
12
14
16
18
20

Hoạt
động
2
3
2
4
3
4
2
4
1

10

22

2

11

24

3

12

26

4

13
14
15
16
17

Tên hoạt động
Tôi là người HS lớp 8
Phát huy truyền thống của lớp, của trường
Lễ giao ước thi đua
Hát về mái trường và quê hương
Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Sáng tác theo đề tài “Công ơn thầy cô”
Hát về quê hương, đất nước.
Hội vui học tập
Thi tìm hiểu về Đảng
Thi viết, vẽ ca ngợi công ơn...
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP – LỚP 9
(Áp dụng năm học: 2012 – 2013 )
Tháng Chủ đề họat động ND tích hợp Tiết Tuần
Hoạt
động
Tên hoạt động
9
Truyền thống nhà
trường
DSMT, trật tự ATGT
1 4 2 Thảo luận về nhiện vụ của người HS cuối cấp THCS
2 6 4 Thi viết,vẽ ca ngợi truyền thống của nhà trường
10 Chăm ngoan học giỏi
3 8 1 Lễ đăng ký thi đua học tốt
4 10 4 Thi tài năng văn nghệ
11 Tôn sư trọng đạo
Giáo dục bảo vệ sức khỏe,
phòng chống bệnh tật, dịch
bệnh, HIV/AIDS
5 12 1 Lễ đăng ký “Tuần học tốt, tháng học tốt”
6 14 4
Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
20-11
12
Uống nước nhớ
nguồn
7 16 2
Thi văn nghệ ca ngợi truyền thống cách mạng của quê
hương, đất nước
8 18 3 Hội vui học tập
1
Mừng Đảng, mừng
xuân
Giáo dục chăm sóc sức
khỏe vị thành niên
9 20 1 Tìm hiểu sự đổi mới của đất nước
10 22 2 Trồng cây lưu niệm ở trường
2
11 24 3 Giao lưu với Đảng viên tiêu biểu ở địa phương
12 26 4 Sinh hoa5t văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân
3 Tiến bước lên đòan
13 28 1
Toạ đàm về vai trò của Đòan tưởng của thanh niên
hiện nay
14 30 3 Sinh hoạt văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đòan 26-3
4 Hòa bình hữu nghị
Các nhiệm vụ CT-XH của
địa phương và đất nước,
giáo dục phòng chống ma
túy và TNXH
15 32 1
Tổ chức diễn đàn thanh niên về chủ đề Hòa bình
hửu nghị ”
16 34 3
Sinh họat văn nghệ chào mừng ngày giải phóng Miền
Nam, thống nhất đất nước.
5 Bác Hồ kính yêu
17 36 1 Thảo luận chủ đề “ Bác Hồ với thanh niên”
18
Tuần
Dtrữ
2 Sinh hoạt văn nghệ mừng sinh nhật Bác 19-5
Tháng 6,7,8 : Hè vui, khỏe và bổ ích
Phân phối chương trình hoat động giáo dục ngoài giờ lên lớp - lớp 9 - Trang 2
Phân phối chương trình hoat động giáo dục ngoài giờ lên lớp - lớp 9 - Người đăng: Luong Huong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phân phối chương trình hoat động giáo dục ngoài giờ lên lớp - lớp 9 9 10 622