Ktl-icon-tai-lieu

Phân phối chương trình Ngữ văn THPT

Được đăng lên bởi phamdiem08
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 8112 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN NGỮ VĂN
LỚP 10
Cả năm 37 tuần = 105 tiết
Học kỳ I: 19 tuần (54 tiết)
Học kỳ II: 18 tuần( 51 tiết)
HỌC KÌ I
Tiết thứ
1-2

Ghi chú

Tên bài dạy
Tổng quan Văn học Việt Nam

3

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

4

Khái quát văn học dân gian Việt Nam

5

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp
theo)

6

Văn bản
Văn bản (Tiếp theo) Ra đề số 1 làm ở nhà

7

8-9

Chiến thắng Mtao Mxây (trích Sử thi
Đăm Săn)

10

Văn bản (tiếp theo)

11-12

Truyện An Dương Vương và Mị Châu ,
Trọng Thuỷ

13

Hướng dẫn tự học:Lập dàn ý bài văn tự

Dạy bài văn bản –
Ra đề bài số 1 học
sinh làm ở nhà –
Viết bài văn biểu
cảm

Cả bài tự học có

sự

14-15
16

Uy-lít-xơ trở về
Trả bài làm văn số 1
Đọc thêm:Ra-ma buộc tội (trích Ra-maya-na)

17

18
19-20

23

24-25
26-27
28
2

Cả bài chuyển
xuống
đọcthêm.Tăng tiết
cho truyện cười:
- Tam đại con
gà(Tiết 24)
- Nhưng nó phải
bằng hai mày(Tiết
25)

Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài
văn tự sự
Viết bài số 2 (Viết trên lớp)

21-22

hướng dẫn Theo hệ
thống câu hỏi- bài
tập

Viết bài số 2 (Viết
trên lớp) Viết bài
văn tự sự

Tấm Cám
Hướng dẫn tự học:Miêu tả và biểu cảm
trong văn tự sự

Cả bài tự học có
hướng dẫn Theo hệ
thống câu hỏi – bài
tập

Tam đại con gà, Nhưng nó phải bằng hai
mày
Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa
Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ

Chỉ dạy bài ca dao
1,4,6

viết
Ca dao hài hước, Đọc thêm Lời tiễn dặn (
trích Tiễn dặn người yêu)

Ca dao hài hước chỉ
dạy bài 1,2 (Tiết
29)
Đọc thêm :Tiễndặn
người yêu (Tiết 30)

Hướng dẫntự học:Luyện tập viết đoạn
văn tự sự

Cả bài tự học có
hướng dẫn Theo hệ
thống câu hỏi – bài
tập

29-30

31
32
33
34-35

Ôn tập văn học dân gian Việt Nam
Trả bài số 2, ra đề số 3 (làm ở nhà)

Viết bài văn nghị
luận

Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X
đến hết thế kỉ XIX

36

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

37

Tỏ lòng (Phạm Ngũ Lão)

38

Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi)

39

Tóm tắt văn bản tự sự

40

Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)

41

Đọc “Tiểu Thanh kí” (Nguyễn Du)

42

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp
theo)

43

Đọc thêm: Vận nước (Đỗ Pháp Thuận),
Có bệnh, bảo mọi người (Mãn Giác),
Hứng trở về (Nguyễn Trung Ngạn)

44

Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên
đi Quảng Lăng (Lí Bạch)
3

45

Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

46

Trả bài số 3

47

Cảm xúc mùa thu (Đỗ Phủ)

48

Đọc thêm:Lầu Hoàng hạc (Thôi Hiệu),
Nỗi oán của người phòng khuê (Vương
xương Linh), Khe chim kêu (Vương Duy)

49-50

Bài viết số 4 (Kiểm tra tổng hợp cuối học
kì I)

51

Trình bày một vấn đề

52...
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN
NGỮ VĂN
LỚP 10
Cả năm 37 tuần = 105 tiết
Học kỳ I: 19 tuần (54 tiết)
Học kỳ II: 18 tuần( 51 tiết)
HỌC KÌ I Ghi chú
Tiết thứ Tên bài dạy
1-2 Tổng quan Văn học Việt Nam
3 Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
4 Khái quát văn học dân gian Việt Nam
5
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp
theo)
6 Văn bản
7
Văn bản (Tiếp theo) Ra đề số 1 làm ở nhà Dạy bài văn bản –
Ra đề bài số 1 học
sinh làm ở nhà –
Viết bài văn biểu
cảm
8-9
Chiến thắng Mtao Mxây (trích Sử thi
Đăm Săn)
10 Văn bản (tiếp theo)
11-12
Truyện An Dương Vương và Mị Châu ,
Trọng Thuỷ
13 Hướng dẫn tự học:Lập dàn ý bài văn tự Cả bài tự học có
Phân phối chương trình Ngữ văn THPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân phối chương trình Ngữ văn THPT - Người đăng: phamdiem08
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Phân phối chương trình Ngữ văn THPT 9 10 876