Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH NỘI DUNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ

Được đăng lên bởi Luân Hùng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo dục và đào tạo là một vấn đề hết sức quan trọng trong đời sống chính
trị của mỗi nước, là biểu hiện trình độ phát triển của mỗi nước. Vì vậy, ngay từ
khi giành được chính quyền, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “một dân tộc dốt là một dân
tộc yếu”. Do đó xác định Giáo dục và đào tạo là một nhiệm vụ quan trọng của
cách mạng Việt Nam.
Bắt đầu từ Nghị quyết của Đại hội lần thứ IV của Đảng (1979) đã ra quyết định
số 14-NQTƯ về cải cách giáo dục với tư tưởng: Xem giáo dục là bộ phận quan
trong của cuộc cách mạng tư tưởng; thực thi nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục thế
hệ trẻ từ nhỏ đến lúc trưởng thành; thực hiện tốt nguyên lý giáo dục học đi đôi với
hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội.
Giáo dục là “quốc sách hàng đầu” trong sự nghiệp phát triển đất nước. Đây
không chỉ là “quốc sách” của nước ta, một nước đang phải ngậm đắng nuốt cay
chịu đựng một vị thế không lấy gì vẻ vang trong bảng xếp hạng các nước đang
phát triển mặc dầu chúng ta luôn nói đến “truyền thống văn hiến” như một thế
mạnh của ta.
Đây là một quy luật của phát triển được thế giới đúc kết từ thực tiễn của hầu hết
các quốc gia đang chiếm lĩnh những vị thế của những nước đã phát triển hoặc
những nước đang đang có những bứt phá ngoạn mục.
“Quốc sách” được thể hiện trong những giải pháp cụ thể và thiết thực nhưng phải
khởi nguồn từ quyết định ở tầm vĩ mô
Mộ dụề chuyện giảm tiếng ồn, chống kẹt xe ở Hàn Quốc. Chuyện
t vị v
như sau:
Các kỳ thi giữa năm học của học sinh cấp hai và cấp ba sẽ được tổ chức trong
những ngày 16-18.9 và 23-25.9, vì vậy, trong tháng 9 .2009, quân đội nước này sẽ
cố giảm tiếng ồn ảnh hưởng đến việc làm bài của các học trò. Các cuộc tập bắn
sẽ tạm ngưng, các máy bay phản lực bị cấm cất cánh hoặc hạ cánh, trừ trường hợp
khẩn cấp, ít nhất 20 phút mỗi ngày lúc học trò làm bài thi kỹ năng nghe tiếng Anh.

Cùng với giảm tiếng ồn, cho dù tiếng ồn ấy là do quân đội phải thực thi nhiệm vụ
quốc phòng, sẽ sắp xếp lại giờ cao điểm để giảm bớt lượng xe cộ trong thời gian
diễn ra cuộc thi kỹ năng của các trường cao đẳng vào tháng 11!
Thì ra, “quốc sách hàng đầu” nhiều khi lại phải được hiện thực hóa trong
những giải pháp hết sức cụ thể, thiết thực như vậy chứ không chỉ nằm đóng khung
trong những khẩu hiệu to đùng hay những đại ngôn nhàm chán.
Không “khẩu hiệu”, không “đại ngôn”, nhưng phải định hình từ một tầm nhìn đủ
để đưa ra được những quyết sách nhằm hiện thực hóa mục tiêu phải đạt được
bằng những bước đi vững chắc và những giải pháp sống động.
Và chắc chắ...
Giáo dục và đào tạo là một vấn đề hết sức quan trọng trong đời sống chính
trị của mỗi nước, là biểu hiện trình độ phát triển của mỗi nước. Vì vậy, ngay từ
khi giành được chính quyền, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “một dân tộc dốt là một dân
tộc yếu”. Do đó xác định Giáo dục và đào tạo là một nhiệm vụ quan trọng của
cách mạng Việt Nam.
Bắt đầu từ Nghị quyết của Đại hội lần thứ IV của Đảng (1979) đã ra quyết định
số 14-NQTƯ về cải cách giáo dục với tư tưởng: Xem giáo dục là bộ phận quan
trong của cuộc cách mạng tư tưởng; thực thi nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục thế
hệ trẻ từ nhỏ đến lúc trưởng thành; thực hiện tốt nguyên lý giáo dục học đi đôi với
hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội.
Giáo dục là “quốc sách hàng đầu” trong sự nghiệp phát triển đất nước. Đây
không chỉ là “quốc sách” của nước ta, một nước đang phải ngậm đắng nuốt cay
chịu đựng một vị thế không lấy gì vẻ vang trong bảng xếp hạng các nước đang
phát triển mặc dầu chúng ta luôn nói đến “truyền thống văn hiến” như một thế
mạnh của ta.
Đây là một quy luật của phát triển được thế giới đúc kết từ thực tiễn của hầu hết
các quốc gia đang chiếm lĩnh những vị thế của những nước đã phát triển hoặc
những nước đang đang có những bứt phá ngoạn mục.
“Quốc sách” được thể hiện trong những giải pháp cụ thể và thiết thực nhưng phải
khởi nguồn từ quyết định ở tầm vĩ mô
Mộ dụề chuyện giảm tiếng ồn, chống kẹt xe ở Hàn Quốc. Chuyện
t vị v
như sau:
Các kỳ thi giữa năm học của học sinh cấp hai và cấp ba sẽ được tổ chức trong
những ngày 16-18.9 và 23-25.9, vì vậy, trong tháng 9 .2009, quân đội nước này sẽ
cố giảm tiếng ồn ảnh hưởng đến việc làm bài của các học trò. Các cuộc tập bắn
sẽ tạm ngưng, các máy bay phản lực bị cấm cất cánh hoặc hạ cánh, trừ trường hợp
khẩn cấp, ít nhất 20 phút mỗi ngày lúc học trò làm bài thi kỹ năng nghe tiếng Anh.
Cùng với giảm tiếng ồn, cho dù tiếng ồn ấy là do quân đội phải thực thi nhiệm vụ
quốc phòng, sẽ sắp xếp lại giờ cao điểm để giảm bớt lượng xe cộ trong thời gian
diễn ra cuộc thi kỹ năng của các trường cao đẳng vào tháng 11!
Thì ra, “quốc sách hàng đầu” nhiều khi lại phải được hiện thực hóa trong
những giải pháp hết sức cụ thể, thiết thực như vậy chứ không chỉ nằm đóng khung
trong những khẩu hiệu to đùng hay những đại ngôn nhàm chán.
Không “khẩu hiệu”, không “đại ngôn”, nhưng phải định hình từ một tầm nhìn đủ
để đưa ra được những quyết sách nhằm hiện thực hóa mục tiêu phải đạt được
bằng những bước đi vững chắc và những giải pháp sống động.
Và chắc chắn rằng, mục tiêu của “quốc sách hàng đầu” càng không thể được nhìn
nhận một cách dung tục và hời hợt
Chủ tich Hồ Chí Minh có viết :
PHÂN TÍCH NỘI DUNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ - Trang 2
PHÂN TÍCH NỘI DUNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ - Người đăng: Luân Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
PHÂN TÍCH NỘI DUNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ 9 10 166