Ktl-icon-tai-lieu

Phản ứng hóa học 8

Được đăng lên bởi tongthaoml
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS PHƯỜNG 4 – TP CÀ MAU
CHÀO MỪNG CÁC QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM
LỚP

HÓA HỌC LỚP 8
GV : NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG

KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Em hãy phân biệt hiện tượng vật lý với hiện
tượng hoá học ?

* Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ
nguyên chất ban đầu, được gọi là hiện
tượng vật lý.
* Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất
khác, được gọi là hiện tượng hoá học.

2. Xét các hiện tượng sau đây và chỉ rõ đâu là
hiện tượng hoá học .
• A. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi .
• B. Quá trình đốt cháy đường biến đổi thành than và nước.
• C. Dây tóc bóng đèn nóng và sáng lên khi dòng điện chạy
qua .
• D. Thuỷ tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu .

BÀI 13

I.ĐỊNH NGHĨA :
+Phản ứng hoá học là quá trình làm biến đổi chất này
thành chất khác .
Xét lại hiện tượng :
Quá trình đốt cháy đường biến đổi thành than
và nước .
Thế nào là phản ứng hóa học .

Chất bị biến đổi trong
phản ứng gọi là gì ?
Quá trình đốt đường tạo thành than và nước.
Chấtbịmới
rachất
gọi nào?
là Chất mới
Theo em chất
biếnsinh
đổi là
sinh ragì
là ?chất nào?

I.ĐỊNH NGHĨA :
+ Phản ứng hoá học là quá trình làm biến đổi chất này
thành chất khác .
- Chất bị biến đổi trong phản ứng là chất phản ứng hay chất
tham gia .
- Chất mới sinh ra là sản phẩm .
+ Phương trình chữ của phản ứng hoá học :

Tên các chất phản ứng
 Tên các sản phẩm
Ví dụ:
Nhôm + khí Oxi  Nhôm oxit
Chất tham gia

Sản phẩm

Trong phản ứng hoá học,
lượng chất nào tăng dần ?
lượng chất nào giảm dần ?

Cách đọc phương trình chữ của PƯHH :
Đọc theo đúng những gì diễn ra của phản ứng
+ Dấu “+” ở trước phản ứng đọc là “ tác dụng với ”
hay “phản ứng với”.
+ Dấu “+” ở sau phản ứng đọc là “và”.
+ Dấu “” đọc là “ tạo thành” hay “tạo ra”.

Ví dụ : Canxi oxit ++ Nước  Canxihiđroxit
Đọc là: Canxi oxit tác dụng với Nước tạo ra Canxi hiđroxit.

Bài tập1

Đánh dấu (X) vào ô ứng với hiện tượng hóa học hay hiện
tượng vật lý. Viết phương trình chữ của phản ứng hóa học ?
Các quá trình

Hiện tượng
Hoá
học

a/ Dây sắt cắt nhỏ tán
thành đinh sắt
b/ Đốt bột sắt trong oxi tạo
ra oxit sắt từ
c/ Điện phân nước ta thu
được khí hiđro và khí oxi
d/ Nung đá vôi (canxi
cacbonat) thu được vôi sống
(canxi oxit) và khí cacbonic

Vật
lí

Phương trình chữ của phản
ứng hoá học

X
X

to
Sắt + Khí oxi  Oxit sắt từ
đp

X

Nước  khí Hidro + khí Oxi
to

X

Canxi cacbonat cacbonic
+ canxi oxit

Bài tập 2

Hãy đọc phương trình chữ của các phản ứng hoá học sau:
a/ Sắt + lưu huỳnh  Sắt (II) sunfua
Sắt tác dụng với lưu huỳnh tạo ra sắt (II) sunfua
b/ Rượu êt...
HÓA HỌC LỚP 8
GV : NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG
CHÀO MỪNG CÁC QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM
LỚP
TRƯỜNG THCS PHƯỜNG 4 – TP CÀ MAU
Phản ứng hóa học 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phản ứng hóa học 8 - Người đăng: tongthaoml
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Phản ứng hóa học 8 9 10 532