Ktl-icon-tai-lieu

Phát huy tính tích cưc của học sinh khi day môn Lịch Sử

Được đăng lên bởi thdienthcsvt
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
I/ Tên đề tài:
PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH KHI DẠY MÔN LỊCH
SỬ LỚP 5.
II/ Đặt vấn đề:
Chương trình lịch sử lớp 5 giúp học sinh lĩnh hội được một số tri thức ban
đầu và thiết thực về xã hội. Đó là các sự kiện và nhân vật tiêu biểu trong lịch sử
dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ đó hình thành và phát triển ở học sinh
các kỹ năng quan sát, mô tả, phân tích, so sánh, đánh giá mối quan hệ giữa các
sự kiện xã hội, đồng thời vận dụng các tri thức đã học vào thực tiễn cuộc sống;
bồi dưỡng tình yêu đất nước, hình thành thái độ đúng đắn đối với bản thân, gia
đình và cộng đồng.
Qua nhiều năm dạy ở lớp 5, do đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh nên việc
dạy và học môn lịch sử còn khó đối với giáo viên và tẻ nhạt đối với học sinh.
Học sinh chưa thực sự chủ động tích cực trong tiết học lịch sử, học rất thụ động.
Hiện nay, yêu cầu phát triển khoa học kỹ thuật ngày càng nhanh, đòi hỏi con
người phải chủ động, sáng tạo để thích ứng với sự phát triển của xã hội.
Với trăn trở, tại sao các em rất thích tìm hiểu lịch sử các nước nhưng lịch sử
của chính dân tộc mình lại chưa khai thác, chưa tìm hiểu. Tôi thiết nghĩ, tại sao
chúng ta không đưa lịch sử dân tộc Việt Nam đến với các em bằng cách nào vừa
gần, vừa hứng thú, các em tiếp nhận một cách dễ dàng, không khô khan. Làm thế
nào, các em thích thú khi đến giờ học lịch sử. Do đó tôi đã chọn đề tài: Phát huy
tính tích cực của học sinh khi dạy môn lịch sử lớp 5.
Phạm vi nghiên cứu:
Toản.

Học sinh lớp 5/1 Trường Tiểu học Trần Quốc

III/ Cở sở lí luận.
Năm học 2010- 2011, Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT thành phố
Tam Kỳ đã có những văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học ở
tất cả khối lớp và chỉ đạo dạy học phù hợp với các đối tượng học sinh. Mỗi môn
học, giáo viên cần phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động của học sinh.
Căn cứ:
- Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010-2011 của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng
Nam.
- Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010-2011 của Phòng GD-ĐT thành phố
Tam Kỳ.

2
- Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010-2011 của Trường Tiểu học Trần
Quốc Toản là tổ chức dạy học và đánh giá học tập của học sinh theo chuẩn kiến
thức kĩ năng, tích cực đổi mới phương pháp dạy học.
IV/ Cở sở thực tiễn:
Qua nhiều năm dạy lịch sử ở lớp 5, qua trao đổi cùng bạn bè đồng nghiệp
và thăm dò ý kiến của phụ huynh, của học sinh, tôi nhận thấy : Học sinh hiểu
biết về lịch sử còn mơ hồ, thậm chí còn nhầm lẫn giữa nhân vật lịch sử nước nhà
với nhân vật lịch sử trong phim ảnh; đến tiết lịch sử học qua loa, không hứng
thú. Theo bản thân, v...
I/ Tên đề tài:
PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH KHI DẠY MÔN LỊCH
SỬ LỚP 5.
II/ Đặt vấn đề:
Chương trình lịch sử lớp 5 giúp học sinh lĩnh hội được một số tri thức ban
đầu thiết thực về hội. Đó là các sự kiện nhân vật tiêu biểu trong lịch sử
dựng nước giữ nước của dân tộc. Từ đó hình thành phát triển học sinh
các kỹ năng quan sát, tả, phân tích, so sánh, đánh giá mối quan hệ giữa các
sự kiện hội, đồng thời vận dụng các tri thức đã học vào thực tiễn cuộc sống;
bồi dưỡng tình yêu đất nước, hình thành thái độ đúng đắn đối với bản thân, gia
đình và cộng đồng.
Qua nhiều năm dạy lớp 5, do đặc điểm tâm lứa tuổi học sinh nên việc
dạy học môn lịch sử còn khó đối với giáo viên tẻ nhạt đối với học sinh.
Học sinh chưa thực sự chủ động tích cực trong tiết học lịch sử, học rất thụ động.
Hiện nay, yêu cầu phát triển khoa học kỹ thuật ngày càng nhanh, đòi hỏi con
người phải chủ động, sáng tạo để thích ứng với sự phát triển của xã hội.
Với trăn trở, tại sao các em rất thích tìm hiểu lịch sử các nước nhưng lịch sử
của chính dân tộc mình lại chưa khai thác, chưa tìm hiểu. Tôi thiết nghĩ, tại sao
chúng ta không đưa lịch sử dân tộc Việt Nam đến với các em bằng cách nào vừa
gần, vừa hứng thú, các em tiếp nhận một cách dễ dàng, không khô khan. Làm thế
nào, các em thích thú khi đến giờ học lịch sử. Do đó tôi đã chọn đề tài: Phát huy
tính tích cực của học sinh khi dạy môn lịch sử lớp 5.
Phạm vi nghiên cứu: Học sinh lớp 5/1 Trường Tiểu học Trần Quốc
Toản.
III/ Cở sở lí luận.
Năm học 2010- 2011, Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT thành phố
Tam Kỳ đã những văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học
tất cả khối lớp và chỉ đạo dạy học phù hợp với các đối tượng học sinh. Mỗi môn
học, giáo viên cần phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động của học sinh.
Căn cứ:
- Hướng dẫn nhiệm v năm học 2010-2011 của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng
Nam.
- Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010-2011 của Phòng GD-ĐT thành phố
Tam Kỳ.
1
Phát huy tính tích cưc của học sinh khi day môn Lịch Sử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát huy tính tích cưc của học sinh khi day môn Lịch Sử - Người đăng: thdienthcsvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Phát huy tính tích cưc của học sinh khi day môn Lịch Sử 9 10 241