Ktl-icon-tai-lieu

phát triển trí lực và tài năng của trẻ nhỏ

Được đăng lên bởi thanhlong
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1941 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phát triển
trí lực và tài năng
của trẻ nhỏ
Shichida Makoto

1

Mục lục
Chương I. TÀI NĂNG CỦA TRẺ PHÁT TRIỂN TRONG TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHA
MẸ.......................................................................................................................................4
A. Bạn có biết không ? mọi em bé đều là thiên tài.........................................................4
1. Càng nhỏ đầu óc càng thông minh ........................................................................4
2. Não bộ cơ bản hình thành trong 6 tháng đầu sau khi sinh.....................................4
3. Tác hại ngoài sức tưởng tượng của TV ................................................................5
4. Để tạo kích ứng tri giác cho trẻ nhỏ .......................................................................6
B. Học của trẻ khác với học của người lớn....................................................................8
1. Học kiểu nhớ nguyên mảng....................................................................................8
2. Học kiểu nhớ từng cái một .....................................................................................9
C. Năng lực phát triển của trẻ.......................................................................................10
Giai đoạn 1- Phát triển năng lực tiếp thu ( giác quan)..............................................10
Giai đoạn 2- Thời kỳ phát triển năng lực biểu hiện (sáng tạo) ................................12
Giai đoạn 3- Phát triển năng lực tư duy (kỹ thuật)....................................................14
Chương II CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 0-4 TUỔI.....................................16
A. Phương pháp giáo dục từ 0-1 tuổi...........................................................................16
1. Kể những câu chuyện có nội dung cho trẻ khi con đường phát triển còn rộng mở
...................................................................................................................................16
2. 4 bậc trong giai đoạn 0-1 tuổi................................................................................16
B. Phương pháp giáo dục trẻ từ 1-2 tuổi......................................................................24
1. Đạt được 3 kỹ năng đáng chú ý............................................................................24
2. Với trẻ trong thời kì thích làm thử thì cho trẻ thử làm mọi thứ.............................25
3. Không dùng từ cấm đoán mà rủ trẻ sang trò chơi khác..................
Phát trin
trí lc và tài năng
ca tr nh
Shichida Makoto
1
phát triển trí lực và tài năng của trẻ nhỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phát triển trí lực và tài năng của trẻ nhỏ - Người đăng: thanhlong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
phát triển trí lực và tài năng của trẻ nhỏ 9 10 927