Ktl-icon-tai-lieu

PHÌNH ĐỘNG MẠCH VÀ THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÌNH ĐỘNG MẠCH VÀ THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH
1009.
Nguyên nhân gây phình động mạch thường gặp nhất là:
A. Do chấn thương động mạch.
B. Do viêm động mạch.
C. Do xơ vữa động mạch.
D. Do giang mai
E. Do nguyên nhân phẫu thuật.
1010.
Vị trí phình động mạch cảnh thường gặp nhất là:
A. Động mạch cảnh chung.
B. Chỗ chia đôi động mạch cảnh chung.
C. Động mạch cảnh trong.
D. Động mạch cảnh ngoài.
E. Động mạch cảnh chung và động mạch cảnh trong.
1011.
Dấu hiệu lâm sàng điển hình nhất của phình động mạch cảnh là:
A. Có tiếng thổi tâm thu trên động mạch cảnh.
B. Tìm thấy khổi nẩy đập trên đường đi động mạch cảnh.
C. Có cảm giác một khối nẩy đập ở hố amydale.
D. Có triệu chứng căng và đau vùng trước cơ ức đòn chủm.
E. Có tiếng thổi liên tục mạnh lên ở thì tâm thu trên động mạch cảnh.
1012.
Phình động mạch cảnh trong xa có thể có các triệu chứng sau, chỉ trừ:
A. Đau vùng mặt.
B. Liệt dây thần kinh sọ 5, 6.
C. Có cảm giác khối nẩy đập ở hố amydal
D. Điếc.
E. Hội chứng Horner
1013.
Nguyên nhân chính của phình động mạch khoeo là:
A. Do chấn thương.
B. Do xơ vữa động mạch.
C. Do viêm động mạch.
D. Do phẫu thuật.
E. Do giang mai.
1014.
Các biến chứng của phình động mạch khoeo bao gồm, chỉ trừ:
A. Thiếu máu đoạn xa do thuyên tăc.
B. Chèn ép thần kinh khoeo.
C. Chèn ép vào tĩnh mạch khoeo
D. Thông động-tĩnh mạch khoeo
E. Võ túi phình động mạch khoeo
1015.
Nguyên nhân chính của thông động tĩnh mạch là:
A. Do xơ vữa động mạch.
B. Do chấn thương động mạch
C. Do viêm động mạch.
D. Do giang mai.
E. Do nhiễm trùng.
1016.
Tác động tại chỗ và toàn thân của thông động tĩnh mạch phụ thuộc
vào, chỉ trừ:
A. Kích thước lỗ thông.

B. Lưu lượng máu chảy qua lỗ thông.
C. Đường kính mạch máu bị thương tổn.
D. Tuổi bệnh nhân.
E. Vị trí lỗ thông gần hay xa tim.
1017.
Tình trạng suy tim trong thông động tĩnh mạch phụ thuộc vào:
A. Kích thước lỗ thông.
B. Lưư lượng máu chảy qua lỗ thông.
C. Đường kính động mạch bị thương tổn.
D. Thời gian từ khi bị chấn thương đến khi bị thông động tĩnh mạch.
E. Vị trí lỗ thông gần hay xa tim.
1018.
Nguyên nhân gây giãn động mạch trong thông động-tĩnh mạch là do:
A. Thành động mạch mỏng.
B. Đứt các mô đàn hồi.
C. Do thương tổn xơ vữa.
D. Do tăng lưu lượng và tăng lực xoáy của dòng máu.
E. Do tăng lưu lượng máu.
1019.
Triệu chứng lâm sàng của thông động-tĩnh mạch ngay sau khi bị chấn
thương, chỉ trừ:
A. Có tiếng thổi liên tục, tăng lên thì tâm thu.
B. Sờ có rung miu.
C. Chèn ép thần kinh và giãn tĩnh mạch nông.
D. Có thể có suy tim.
E. Có một khối đập, mạch ở xa yếu.
1...
PHÌNH ĐỘNG MẠCH VÀ THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH
1009. Nguyên nhân gây phình động mạch thường gặp nhất là:
A. Do chấn thương động mạch.
B. Do viêm động mạch.
C. Do xơ vữa động mạch.
D. Do giang mai
E. Do nguyên nhân phẫu thuật.
1010. Vị trí phình động mạch cảnh thường gặp nhất là:
A. Động mạch cảnh chung.
B. Chỗ chia đôi động mạch cảnh chung.
C. Động mạch cảnh trong.
D. Động mạch cảnh ngoài.
E. Động mạch cảnh chung và động mạch cảnh trong.
1011. Dấu hiệu lâm sàng điển hình nhất của phình động mạch cảnh là:
A. Có tiếng thổi tâm thu trên động mạch cảnh.
B. Tìm thấy khổi nẩy đập trên đường đi động mạch cảnh.
C. Có cảm giác một khối nẩy đập ở hố amydale.
D. Có triệu chứng căng và đau vùng trước cơ ức đòn chủm.
E. Có tiếng thổi liên tục mạnh lên ở thì tâm thu trên động mạch cảnh.
1012. Phình động mạch cảnh trong xa có thể có các triệu chứng sau, chỉ trừ:
A. Đau vùng mặt.
B. Liệt dây thần kinh sọ 5, 6.
C. Có cảm giác khối nẩy đập ở hố amydal
D. Điếc.
E. Hội chứng Horner
1013. Nguyên nhân chính của phình động mạch khoeo là:
A. Do chấn thương.
B. Do xơ vữa động mạch.
C. Do viêm động mạch.
D. Do phẫu thuật.
E. Do giang mai.
1014. Các biến chứng của phình động mạch khoeo bao gồm, chỉ trừ:
A. Thiếu máu đoạn xa do thuyên tăc.
B. Chèn ép thần kinh khoeo.
C. Chèn ép vào tĩnh mạch khoeo
D. Thông động-tĩnh mạch khoeo
E. Võ túi phình động mạch khoeo
1015. Nguyên nhân chính của thông động tĩnh mạch là:
A. Do xơ vữa động mạch.
B. Do chấn thương động mạch
C. Do viêm động mạch.
D. Do giang mai.
E. Do nhiễm trùng.
1016. Tác động tại chỗ và toàn thân của thông động tĩnh mạch phụ thuộc
vào, chỉ trừ:
A. Kích thước lỗ thông.
PHÌNH ĐỘNG MẠCH VÀ THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÌNH ĐỘNG MẠCH VÀ THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
PHÌNH ĐỘNG MẠCH VÀ THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH 9 10 253