Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp dạy học yếu tố thống kê môn Toán ở tiểu học

Được đăng lên bởi Endless Love
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 95 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4: DẠY HỌC CÁC YẾU TỐ THỐNG KÊ Ở TIỂU HỌC
III. Phương pháp dạy học biểu tượng về các yếu tố thống kê:
1. Dạy các yếu tố thống kê ở lớp 3
Nội dung:
+ Làm quen với dãy số liệu
+ Thực hành phân tích một dãy số liệu.
+ Giới thiệu bảng số liệu đơn giản
1.1. Dãy thống kê số liệu.
Mục tiêu: Giúp HS có kỹ năng đọc, phân tích và xử lý dãy số liệu
- Giới thiệu dãy số liệu
- Tập đọc và phân tích dãy số liệu
VD: Cho HS ghi lại chiều cao của 4 bạn trong lớp: bốn bạn Dũng, Hà, Hùng,
Quân có chiều cao theo thứ tự là:
129cm ; 132cm ; 125cm ; 135cm
+ b1: GV phải giới thiệu về dãy số liệu đó, mối quan hệ giữa các thành phần
trong dãy số liệu để cho HS nắm bắt được dãy số liệu mà GV đưa ra.
+ b2: GV phải đưa ra những câu hỏi để tạo điều kiện cho HS đọc, phân tích
và xử lý các số liệu đó
1.2. Bảng số liệu
Mục tiêu: Giúp HS đọc, phân tích, xử lý bảng số liệu.
- Giới thiệu bảng số liệu
- Tập nhận xét bảng số liệu
Vd: Đây là tờ lịch tháng 8 năm 2005 ( SGK Toán 3/108)
Thứ hai
1
8
15
22
Thứ ba
2
9
16
23
Thứ tư
3
10
17
24
Thứ năm
4
11
18
25
Thứ sáu
5
12
19
26
Thứ bảy
6
13
20
27
Chủ nhật
7
14
21
28

29
30
31

+ b1:GV giới thiệu ý nghĩa của thông tin có trong bảng để HS nắm bắt được
những thông tin được trình bày trong bảng.

+ b2: Để HS nhận xét được bảng số liệu, GV phải đưa ra những câu hỏi để
gợi mở vấn đề cho HS
Chẳng hạn xem tờ lịch trên rồi trả lởi các câu hỏi sau:
+ Ngày 19 tháng 8 là thứ mấy?
+ Ngày cuối cùng của tháng 8 là thứ mấy?
+ Tháng 8 có mấy ngày chủ nhật?
+ Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày nào?

2. Dạy các yếu tố thống kê ở lớp 4
Nội dung:
+ Thực hành phân tích Bảng thống kê số liệu đơn giản.
+ Bước đầu làm quen với biểu đồ; tập đọc và phân tích số liệu trên biểu đồ.
+ Bước đầu làm quen với số trung bình cộng
Ở lớp 4, HS tiếp tục luyện tập thực hành phân tích “Bảng thống kê số liệu”.
Khi đã thành thạo phân tích các bảng số liệu thì các em bắt đầu bước vào
kiến thức về biểu đồ.
2.1. Giới thiệu biểu đồ tranh, tập nhận xét biểu đồ.
GV cho HS quan sát biểu đồ trên, sau đó giới thiệu ý nghĩa của các
thông tin bằng chữ và bằng hình vẽ, rồi nêu cách đọc
GV đặt câu hỏi cho HS phân tích biểu đồ
VD1: (SGK Toán 4/ 28) Đây là 1 biểu đồ nói về các con của 5 gia đình.

+ GV cho HS quan sát biểu đồ trên, sau đó giới thiệu ý nghĩa của các thông
tin bằng chữ và bằng hình vẽ, rồi nêu cách đọc, chẳng hạn như:
" Gia đình cô Mai"→ thấy hình vẽ có 2 bạn gái→Đọc :" có 2 con gái"
+ GV đặt câu hỏi cho HS phân tích biểu đồ:
• Cột bên trái của biểu đồ ghi gì ? ( tên của 5 gia đ...
Chương 4: DẠY HỌC CÁC YẾU TỐ THỐNG KÊ Ở TIỂU HỌC
III. Phương pháp dạy học biểu tượng về các yếu tố thống kê :
1. Dạy các yếu tố thống kê ở lớp 3
Nội dung:
+ Làm quen với dãy số liệu
+ Thực hành phân tích một dãy số liệu.
+ Giới thiệu bảng số liệu đơn giản
1.1. Dãy thống kê số liệu.
Mục tiêu: Giúp HS có kỹ năng đọc, phân tích và xử lý dãy số liệu
- Giới thiệu dãy số liệu
- Tập đọc và phân tích dãy số liệu
VD: Cho HS ghi lại chiều cao của 4 bạn trong lớp: bốn bạn Dũng, Hà, Hùng,
Quân có chiều cao theo thứ tự là:
129cm ; 132cm ; 125cm ; 135cm
+ b1: GV phải giới thiệu về dãy số liệu đó, mối quan hệ giữa các thành phần
trong dãy số liệu để cho HS nắm bắt được dãy số liệu mà GV đưa ra.
+ b2: GV phải đưa ra những câu hỏi để tạo điều kiện cho HS đọc, phân ch
và xử lý các số liệu đó
1.2. Bảng số liệu
Mục tiêu: Giúp HS đọc, phân tích, xử lý bảng số liệu.
- Giới thiệu bảng số liệu
- Tập nhận xét bảng số liệu
Vd: Đây là tờ lịch tháng 8 năm 2005 ( SGK Toán 3/108)
Thứ hai 1 8 15 22 29
Thứ ba 2 9 16 23 30
Thứ tư 3 10 17 24 31
Thứ năm 4 11 18 25
Thứ sáu 5 12 19 26
Thứ bảy 6 13 20 27
Chủ nhật 7 14 21 28
+ b1:GV giới thiệu ý nghĩa của thông tin có trong bảng để HS nắm bắt được
những thông tin được trình bày trong bảng.
Phương pháp dạy học yếu tố thống kê môn Toán ở tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp dạy học yếu tố thống kê môn Toán ở tiểu học - Người đăng: Endless Love
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phương pháp dạy học yếu tố thống kê môn Toán ở tiểu học 9 10 795