Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp đo bóc khối lượng

Được đăng lên bởi Phạm Bắc Thái
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1307 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đăng ký học lớp đo bóc khối lượng, lập dự toán tại Hà Nội, tp Hồ Chí Minh
Xin liên hệ Ms Thu An 0975.381.900 hoặc Ms Huyền Thanh 0985.099.938, daotao@giaxaydung.com

CÔNG TY CP GIÁ XÂY DỰNG

TỦ SÁCH KỸ SƢ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

SỬ DỤNG PHẦN MỀM DỰ TOÁN GXD
Tác giả: Ths. Nguyễn Thế Anh
Xuất bản lần thứ 3

HÀ NỘI, 11/2013


Page 1 / 96

Đăng ký học lớp đo bóc khối lượng, lập dự toán tại Hà Nội, tp Hồ Chí Minh
Xin liên hệ Ms Thu An 0975.381.900 hoặc Ms Huyền Thanh 0985.099.938, daotao@giaxaydung.com

LỜI NÓI ĐẦU
Công ty Giá Xây Dựng đã tổ chức nhiều lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ đọc bản
vẽ, đo bóc khối lƣợng, lập dự toán, lập giá dự thầu, định giá xây dựng tại Hà
Nội, Tp.Hồ Chí Minh và một số địa phƣơng khác. Các khoá học luôn đƣợc các
học viên đánh giá có nội dung rất hay, thực tế, bổ ích và có chất lƣợng cao. Các
Phần mềm Dự toán GXD và Dự thầu GXD đƣợc phát cho học viên thực hành
nhanh, mạnh, tiện lợi và thông minh. Phƣơng pháp và phong cách giảng dạy của
giảng viên sáng tạo và luôn đổi mới, giúp cho các buổi học rất thú vị, học viên
thu hoạch đƣợc nhiều kiến thức chuyên môn và các kỹ năng phục vụ công việc.
Do nhiều yếu tố mà chúng tôi chƣa thể tổ chức các khoá học rộng rãi ở các
địa phƣơng. Vì vậy, thông qua hệ thống Giaxaydung.vn, Giaxaydung.com
DutoanGXD.vn chúng tôi phổ biến một số tài liệu (dùng cho học viên) tới các
đồng nghiệp quan tâm dùng để tham khảo bổ sung kiến thức về định giá xây
dựng; đo bóc và kiểm soát khối lƣợng công trình.
Do trình độ còn hạn chế, lại viết tài liệu trong điều thời gian eo hẹp. Vì vậy,
có thể còn thiếu sót, tôi rất mong nhận đƣợc sự góp ý của các đồng nghiệp, các
đoạn viết bổ sung, các hình ảnh, bài tập minh họa để lần ra mắt sau tài liệu này
sẽ hoàn thiện hơn nữa. Mọi ý kiến xin gửi về theanh@gxd.vn.
Tài liệu này đƣợc tải miễn phí tại Giaxaydung.vn, Giaxaydung.com hoặc
DutoanGXD.vn. Bạn cũng có thể liên hệ văn phòng Công ty Giá Xây Dựng để
copy file. Xin chân thành cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tác giảPage 2 / 96

Đăng ký học lớp đo bóc khối lượng, lập dự toán tại Hà Nội, tp Hồ Chí Minh
Xin liên hệ Ms Thu An 0975.381.900 hoặc Ms Huyền Thanh 0985.099.938, daotao@giaxaydung.com

CÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU
Nếu bạn không học chuyên ngành xây dựng, thậm chí bạn có học nhƣng
chƣa hiểu sâu về vấn đề đọc bản vẽ, bóc tách khối lƣợng. Thì đừng lo, mục đích
của giáo trình này nhằm phụng sự bạn tốt nhất.
Hãy biến tài liệu này thành công cụ hữu ích cho công việc của bạn, phản ánh
cuộc sống c...
Đăng ký học lớp đo bóc khối lượng, lập dự toán tại Hà Nội, tp Hồ Chí Minh
Xin liên hệ Ms Thu An 0975.381.900 hoặc Ms Huyền Thanh 0985.099.938, daotao@giaxaydung.com
www.DutoanGXD.vn Page 1 / 96
CÔNG TY CP GIÁ XÂY DNG
TỦ SÁCH KỸ SƢ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG
HÀ NỘI, 11/2013
Tác giả: Ths. Nguyễn Thế Anh
SỬ DỤNG PHẦN MỀM DỰ TOÁN GXD
Xuất bản lần thứ 3
Phương pháp đo bóc khối lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp đo bóc khối lượng - Người đăng: Phạm Bắc Thái
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Phương pháp đo bóc khối lượng 9 10 943